Uutiset

Kuljetuskalusto

Livessä aineksia kilpailukyvyn parantamiseen

Live-selvityksessä ehdotettu polttoaineveron alentaminen parantaa Suomen kilpailukykyä.  Raskaan liikenteen tienkäyttömaksut määritellään aikaperusteisesti ja maksut perii Live ilman välikäsiä. Tierahoituksen lähteet lisääntyvät, kun myös ulkomainen liikenne maksaa tienkäyttömaksua.

Liikenneministeriönselvityksessä polttoaineveroa alennettaisiin 200 miljoonalla eurolla. Toimenpide laskisi raskaan liikenteen kustannuksia 50–60 miljoonalla eurolla vuosittain. Kun raskaan liikenteen tienkäyttömaksut asetetaan aika- eikä kilometriperusteisiksi, ehdotetussa Live-mallissa on aineksia Suomen kilpailukyvyn kasvattajaksi.

Vuotuinen kuorma-autokohtainen tienkäyttömaksu on esityksessä 19–650 euroa. Kuorma-autojen käyttövoimaveroa ehdotetaan alennettavaksi vastaavalla summalla. Mallissa myös ulkomainen liikenne saadaan osallistumaan tieverkon ylläpitoon. Muutos on odotettu ja merkittävä.

Tiestön korjausvelka on Live-Suomessakin maksettava. SKAL odottaa, että myös uudessa mallissa tiestön hoitoon osoitetaan riittävästi rahaa, eikä tieverkolta kerättyjä maksuja kohdisteta muiden liikennemuotojen hyväksi. Tienpitoon on myös uudessa mallissa löydyttävä asiantunteva vastuunkantaja, joka huomioi elinkeinoelämän ja liikkumisen tarpeet valtakunnan laajuisesti.

 www.skal.fi

Lue seuraavaksi