Uutiset

Kuljetuskalusto

Lisää valinnanvaraa katsastukseen

Liikenneministeri Anu Vehviläisen mukaan uudistus tuo kansalaisille valinnanvaraa ja joustavuutta autojen määräaikaiskatsastuksiin. Tämän ohella tavoitteena on katsastushintojen kohtuullistaminen ja katsastustoimipaikkojen määrän lisääminen koko maassa. Nyt ajettavalla lakiuudistuksella halutaan helpottaa alalle tuloa muun muassa erottamalla toisistaan raskaan ja kevyen kaluston katsastus.

Määräaikaiskatsastuksista liki 95 prosenttia koskee enintään 3,5 tonnin autoja. Kaikkiaan määräaikaiskatsastuksessa käy vuosittain noin 2,4 miljoonaa ajoneuvoa.
Hallituksen esitys tarjoaa esimerkiksi autokorjaamoille mahdollisuuden suorittaa ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksia. Tämä antaa auton omistajille mahdollisuuden hoitaa huolto ja katsastus yhden luukun periaatteella.

”Korjaus- ja huoltotoiminnan sekä katsastuksen välillä tulee olla tiukka raja. Katsastaja ei saisi katsastaa omia tai lähipiirinsä autoja eikä myöskään korjaamaansa autoa. Katsastusluvan omaava yritys ei saisi katsastaa omistamiaan autoja. Katsastustoiminta olisi organisoitava erilleen yrityksen muusta toiminnasta”, listaa Vehviläinen toimia, joilla varmistetaan katsastuksen riippumattomuus.

Muutoksia on tulossa myös katsastajien peruskoulutusvaatimuksiin. Nykyisin katsastajat ovat insinööri- tai teknikkokoulutuksen saaneita. Koska teknikkokoulutusta ei enää ole tarjolla, esittää hallitus, että määräaikaiskatsastuksiin peruskoulutuksena oikeuttaisi myös ammattitutkinto ja riittävä kokemus alalla toimimisesta.

Tarkempaa valvontaa

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi myöntäisi katsastukseen oikeuttavat toimiluvat, jotka olisivat voimassa toistaiseksi. Trafi valvoisi sekä yksittäisen katsastusaseman että katsastajan toimintaa seuraamalla muun muassa hylkäysprosentteja. Samoin Trafi tekisi valvontakäyntejä katsastuspaikoille ja voisi ottaa hyväksytyn tai hylätyn auton uudelleen omaan tarkasteluunsa.

Liikenteen turvallisuusvirasto perustaisi julkisen rekisterin, josta netin kautta voi ennalta tarkistaa tiedot katsastusta tarjoavien yritysten palveluista ja hinnoista katsastus­lajeittain.
”Nämä kaikki lisäävät toimialan avoimuutta ja koituvat kuluttajan hyväksi”, uskoo liikenneministeri Vehviläinen.

Hallituksen lakiesitys perustuu useisiin tutkimuksiin. Monessa Euroopan maassa, kuten Iso-Britanniassa, Hollannissa, Itävallassa ja Norjassa autokorjaamot ovat oikeutettuja tekemään ajoneuvojen katsastuksia. Katsastuslupalain uusimisen yhteydessä on tarkoitus uudistaa myös ajoneuvojen yksittäishyväksyntää koskevat säännökset ja muuttaa nykyinen katsastustoiminnan valvontamaksu veroluontoiseksi katsastustoiminnan valvontamaksuksi. Ajoneuvojen katsastusta ja katsastuksen valvontamaksua koskevat lait on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2012 alusta. Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä tulisi voimaan vuoden 2013 alusta.

Lue seuraavaksi