Uutiset

Kuljetuskalusto

Lisää kantavuutta sähkö- ja kaasukäyttöisille

Kaasua tai sähköä käyttävien raskaiden ajoneuvojen suurimpia sallittuja massoja korotetaan asianomaisen vaihtoehtoisen käyttövoiman tai sen teknologian tarvitseman painon verran.

Kaksiakselisten kuorma-autojen kokonaismassa saa olla enintään 19 tonnia. Vastaava yhden tonnin korotus samoin ehdoin koskee kaikkia kolmiakselisia autoja, myös kolmiakselisia linja-autoja. Samalla kaksiakselisten linja-autojen suurin sallittu kokonaismassa korotetaan 18 tonnista 19,5 tonniin. Korotus ei edellytä vaihtoehtoisen käyttövoiman käyttöä.

Valtioneuvosto antoi muutosasetuksen ajoneuvojen käyttöä tiellä koskevaan asetukseen 4. toukokuuta. Muutoksen tarkoituksena on vähentää kuorma- ja linja-autojen päästöjä. Asetus tulee voimaan 7. toukokuuta 2017.

Lue seuraavaksi