Uutiset

Kuljetuskalusto

Liikenneyrittäjäkokeeseen Suomen Yrittäjäopiston kautta

Suomen Yrittäjäopistossa on pitkät perinteen kuljetusalan yrittäjien kumppanina toimimisesta. Yrittäjäopistossa on nyt uudelleen järjestetty liikenneyrittäjäkokeeseen valmistavaa tavaraliikenteen yrittäjäkurssia sekä yrittäjyysvalmennuksia parin vuoden ajan nimenomaan kuljetusyrittäjien tarpeisiin. Yrittäjäopistolla on kuitenkin vankka kokemus ja osaaminen kuljetus- ja logistiikka-alan yritysten kehittämisessä.

Opisto vastasi valtakunnallisesti koko 1990 luvun, tuolloin voimassa olleen tavaraliikennelain ja -asetuksen mukaisesta liikenne-traktoriyrittäjien alalletulokoulutuksesta. Opisto toteutti samanaikaisesti yhteistyössä SKAL-organisaation kanssa myös kotimaan tavaraliikenteen yrittäjäkoulutusta. Kyse oli räätälöidystä koulutusohjelmasta, jossa liikennetraktoriluvan saaneita yrittäjiä koulutettiin kuorma-autoliikenneyrittäjiksi.

Suomen Yrittäjäopisto on tehnyt yrittäjyyskoulutusyhteistyötä lukuisien yrittäjäjärjestöjen kanssa mm. Suomen Yrittäjien kanssa. Lukemattomat kuljetus- ja logistiikka-alan yrittäjät ovat osallistuneet Suomen Yrittäjäopiston tutkintotavoitteisiin yrittäjyyden koulutusohjelmiin.

Juhani Salminen Suomen Yrittäjäopisto Hämeestä toimii tavaraliikenteen yrittäjäkurssin vastuukouluttajana Hämeenlinnassa.

– Tunnemme hyvin sen toimintaympäristön ja haasteet, joiden kanssa kuljetusyrittäjät toimivat. Tavaraliikenteen yrittäjäkurssin opetussisältö ja opetusmenetelmät toimivat hyvin liikenneyrittäjäkoetta silmällä pitäen. Tavoitteemme on tehdä oppiminen mahdollisimman helpoksi, toteaa Juhani Salminen.

Lue seuraavaksi