Uutiset

Kuljetuskalusto

Kuljetuspalvelut loppuvat – rahtihintojen on noustava

Kassakriisin on aiheuttanut polttoaineen hinnan ja maantieliikenteen muiden kustannusten raju nousu, josta kuljetusyritykset eivät selviä ilman tuntuvia hinnankorotuksia. SKAL:n liittokokous kehottaa kuljetusyrittäjiä irtisanomaan tappiolliset kuljetussopimukset taloudellisen liikavaikeuden perusteella.

Polttoaineen litrahinta on kohonnut muutamassa kuukaudessa neljänneksellä. Jo näillä hinnoilla polttoaineen lisälasku yhtä kuorma-autoa kohden on 30 000 € vuodessa. Kustannusnousu on oleellinen ja oikeuttaa irtisanomaan kuljetussopimuksen, jollei asiakas hyväksy hinnankorotusta. Kassakriisi ei muutoin ratkea.

Kuljetussopimusten nykyiset hinnantarkistuslausekkeet eivät toimi riittävällä tavalla. Jatkossa vastaavanlaiset tilanteet vältetään ottamalla käyttöön uudet yleiset kuljetuspalveluehdot (Logterms), jotka SKAL julkisti liittokokouksensa yhteydessä Tampereella tänään.

Liittokokous vaatii myös valtioneuvostolta nopeita toimenpiteitä akuutin kriisin ratkaisemiseksi. Nyt eivät puheet riitä, vaan on aika toimia. Ensisijaisena toimenpiteenä SKAL esittää polttoaineveron palautusta vuoden alusta lukien EU:n vähimmäistasoon asti.

Laiton kabotaasiliikenne kuriin

SKAL:n liittokokous vaatii, että kabotaasiliikenteen valvontaan on saatava tarvittavat keinot ja resurssit. Valvonnan on oltava tasapuolista ja tilaajanvastuulakia on noudatettava.

Ulkomaiset kuljetusyritykset ovat voineet tilapäisesti suorittaa Suomen sisäisiä maantiekuljetuksia toukokuun alusta. Tälle ns. kabotaasiliikenteelle määritellään vasta nyt komission esityksen pohjalta pelisääntöjä. EU-säädöksen mukaan kabotaasi on sallittu vain tilapäisesti ja pysyvät kuljetussopimukset ovat kiellettyjä. Säädöksen valvonta on mahdotonta ilman pakollista rahtikirjaa.

Laiton kabotaasiliikenne vaarantaa suomalaisen kuljetuselinkeinon pelaamalla eri säännöillä ja eri kustannuksilla kuin suomalaiset. Suomen poliittinen johto ei saa suosia harmaata logistiikkaa ja sen jatkuvaa rantautumista maahamme. Liittokokous vaatii valtioneuvostolta päätöstä ulkomaisen liikenteen päivämaksujen pikaisesta käyttöönotosta esim. saattamalla ne käyttövoimaveron piiriin.

SKAL:n liittokokous vetoaa valtioneuvoston terveeseen kansalliseen itsekkyyteen edellä mainittujen vaatimusten toteuttamiseksi ja muistuttaa hallitusta logistiikkaystävällisestä hallitusohjelmastaan.

Lue seuraavaksi