Uutiset

Kuljetuskalusto

Koulutusvelvoite täyttyi ensimmäisenä Euroopassa

Kuljetus K. Ingmanin kaikki viisitoista yhdistelmää ovat Volvoja ja ajatus EU:n direktiivin mukaisesta kuljettajien jatkokoulutuksesta tulikin paikalliselta automyyjältä.

– Meillä oli sopiva seisokki kesälomien jälkeen ennen kuin sahaus lähti käyntiin ja koko porukka oli vapaana. Koulutus järjestyi niin nopeasti että vapaa viikko saatiin hyödynnettyä tällä tavalla, yrittäjä Kimmo Ingman kertoo.

Koulutuksen järjestelyt hoituivat Volvon toimesta kuukaudessa ja kouluttajat valmistelivat osuutensa parissa viikossa. Opetussisällön yrityskohtaiseen räätälöintiin työturvallisuuden osalta ei voitu tässä ajassa mennä, mutta kokonaisuutena koulutus toimi Kimmo Ingmanin mielestä hyvin ja kaikki sujui suunnitelmien mukaisesti.

Koulutus vedettiin viiden kouluttajan toimesta läpi yhden työviikon aikana, viitenä päivänä seitsemän tuntia päivässä. Viikkoon sisältyi ajotapakoulutusta, työturvallisuusasiaa, liikennesääntöjä ja tieliikennelain uudistuksia, asiakaspalvelutilanteita, työergonomiaa sekä ensiapu- ja pelastustoimintaan liittyviä asioita.

– Kouluttajat olivat hyviä, porukka pysyi hyvin hereillä eikä väsähtänyt viikon mittaan. Henkilökunta otti koulutuksen positiivisesti vastaan ja kuljettajat osoittautuivat tyytyväisiksi myös koulutuksen jälkeen tehdyssä kyselyssä, Kimmo Ingman toteaa.

Koulutusviikon aiheista risteysajokoulutus on herättänyt Ingmanin kuljetusliikkeessä jälkikäteenkin keskustelua ja liikennesääntöihin perehdyttämistä on toivottu vielä lisää.

Kuljetus K. Ingman Oy on nyt täyttänyt jatkokoulutusvelvoitteensa nykyisten kuljettajiensa osalta yli kuudeksi vuodeksi ja seuraava koulutus on suoritettava vasta syyskuuhun 2019 mennessä.

– Minusta kertarysäys oli kaikista paras tapa hoitaa tämä koulutusvelvoite kokonaisuudessaan. Tällä tavalla toteutettuna kuljettajien ei tarvinnut uhrata siihen viikonloppujaan. Tällainen koulutusviikko toi vähän vaihtelua kuljettajien arkiaskareisiin ja katkaisi rutiinit, Ingman arvioi.

Ingmanin kuljetusliikkeen koulutus järjestettiin osittain työllisyyskoulutuksena yhteistyössä työvoimaviranomaisten kanssa.

Volvon koulutusverkosto kattaa koko Suomen

EU:n jatkokoulutusdirektiivi 2003/59 astuu voimaan 10.9.2009 ja se määrää kaikille ammattikuljettajille pakollisen 35 tunnin koulutuksen viiden vuoden jaksoissa. Ennen voimaanastumista suoritettua sertifioitua koulutusta voidaan hyödyntää aina 10.9.2014 asti.

Volvo lanseerasi oman koulutusratkaisunsa jo viime syksynä. EU:n jatkokoulutusdirektiivin mukainen koulutus on osa Volvo Trucksin Driver Development –ohjelmaa ja Volvo on rakentanut koulutusta varten viranomaisten sertifioiman yli kahdenkymmenen Volvo-kuljettajakouluttajan verkoston, joka kattaa koko Suomen. Näin opetuksen taso on Volvo-laadun mukainen ja täyttää sille asetettavat pedagogiset vaatimukset, joita meillä Suomessa valvoo Ajoneuvohallintokeskus AKE. Volvon Driver Development –koulutusta voidaan tarvittaessa räätälöidä asiakaskohtaisesti työn luonteen mukaiseksi.

Lue seuraavaksi