Uutiset

Kuljetuskalusto

Kotkanpää Vihtiälään ja Äimärautioon

Oy Scan-Auto Ab on tehnyt määrätietoista työtä palveluverkostonsa kehittämisessä. Viimeisimmät suuret investoinnit ovat vuodenvaihteessa toimintansa aloittanut uusi Keski-Suomen Scania-keskus ja Oulun uusi Scania-keskus, jonka peruskivi muurattiin 16. huhtikuuta.

Seppälänkankaalta Vihtiälään

Oy Scan-Auto Ab:n rakennuttama uusi Scania-keskus aloitti vuodenvaihteessa toimintansa Laukaan Vihtiälässä. Uuteen raskaan kaluston autotaloon sijoittuvat korjaamo-, myynti- ja varaosatoimintojen lisäksi vauriokorjaamo ja päällirakennetilat. Korjaamolla on yhteensä 18 raskaiden ajoneuvojen korjaus- ja huoltopaikkaa sekä erillinen jarrusovituksille ja testauksille. Tiloissa toimivat myös A-Katsastus Oy, autopesula KT-Line Oy ja lounasruokala. Neliöitä uudessa talossa on noin 5 700. Yhteistyöyritykset mukaan lukien autotalossa työskentelee noin 50 henkilöä.

”Investoinnin myötä palveluvalikoimamme paranee ja laajenee. Pyrimme siihen, että asiakkaamme saavat uuteen Scania-keskukseen tullessaan yhdellä pysähdyksellä kaikki tarvitsemansa palvelut”, sanoo Scan-Auton Keski- ja Itä-Suomen tulos-yksikön johtaja Jari Talja.

Uuden Scania-keskuksen pääurakoitsija on ollut SRV Keski-Suomi Oy. Arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkitehtuuritoimisto Koponen & Ollikainen, rakennesuunnittelusta Controlteam Oy, LVI-suunnittelusta VVS Planering Lars Nygård ja sähkösuunnittelusta YSP Oy.

Uusi keskus sijaitsee liikenteellisesti hyvällä paikalla, välittömässä läheisyydessä ovat muun muassa Kaukokiidon ja Transpointin terminaalit sekä Valion ja Saarioisen toimipisteet. Tulevaisuudessa rakennettava, joskin vielä piirustuspöydällä lepäävä Jyväskylän ohitustie tulee sivuamaan vastavalmistunutta Scan-Auton keskusta.

”Scania on pärjännyt Keski-Suomen alueella varsin hyvin, markkinaosuutemme raskaissa kuorma-autoissa asettui 50 prosentin tienoille 2009”, summaa Talja toivottaen asiakkaat tervetulleeksi uuteen keskukseen.

Oulussa siirrytään Äimärautioon

Oulun uuden Scania-keskuksen peruskivi muurattiin 16. huhtikuuta 2010 klo 14.00 osoitteessa Terminaalitie 2. Peruskiven virallisena muuraajana toimi Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riikka Moilanen.

”Oulu on Pohjois-Suomen kasvava logistiikkakeskus ja liikenteessä oleva ajoneuvokanta kasvaa jatkuvasti. Asiakkaat asettavat meille yhä uusia vaatimuksia, joihin meidän on pystyttävä vastaamaan kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja. Oulun uuden investoinnin myötä pystymme Pohjois-Suomessa entistä paremmin vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa”, Oy Scan-Auto Ab:n Pohjois-Suomen tulosyksikön johtaja Sirpa Martin kertoo.

Nykyisissä toimitiloissa on huollettu ja korjattu Scanioita kohta 32 vuotta sillä toimitilat ovat valmistuneet vuonna 1978. Liikenneyhteydet ovat hankalat muun muassa rautatien tasoristeyksen ylityksen ja vilkkaan paikallisliikenteen takia.

Uudet toimitilat rakennetaan vielä tämän vuoden aikana Äimäraution kaupunginosaan, valtatie 4:n ja Oritkarin sataman välittömään läheisyyteen, jonne asiakkaiden on erittäin helppo tulla. Alueella sijaitsee sataman lisäksi yhdistettyjen kuljetusten terminaali, tehtaita sekä useita kuljetusliikkeiden terminaaleja.

Uudessa, noin 4 200 m2:n suuruisessa kiinteistössä toimivat asiakaspalvelu ja automyynti sekä huolto-, korjaamo- ja varaosapalvelut. Autokorjaamoon tulee 22 raskaiden ajoneuvojen huolto- ja korjauspaikkaa kuorma- ja linja-autoille. Lisäksi tiloissa huolletaan ja korjataan perävaunuja, päällirakenteita, kuormatilojen lämmönsäätölaitteita ja suoritetaan vauriokorjauksia.

Oy Scan-Auto Ab on toiminut Oulussa vuodesta 1981. Pohjois-Suomen Scania-yksikköön kuuluu Oulun lisäksi Rovaniemen ja Kemin Scania-keskukset. Oulun Scania-keskuksessa työskentelee 37 henkilöä.

Rakennettavan Scania-keskuksen pääurakoitsija on SRV Pohjois-Suomi.

Arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy, rakennesuunnittelusta WSP Finland Oy, LVIA-suunnittelusta LVI-insinööritoimisto Plan–Air Oy ja sähkösuunnittelusta Insinööritoimisto Sähkötele Oy.

Tammermaticin Rainbow Ultima pesee raskaan kaluston
Keski-Suomen Scania-keskuksessa

Tammermatic on toimittanut raskaan kaluston pesukoneen Keski-Suomen Scania-keskuksessa toimivalle ajoneuvojen pesupalveluja tarjoavalle KT-Line Oy:lle.

Rainbow Ultimassa on 2-kemikaalijärjestelmä, joka mahdollistaa kahden eri vahvuisen liuottimen käytön. Tällöin ajoneuvon alaosassa olevaa vaikeasti poistettavaa maantie-
likaa ja pikeä voidaan irrottaa voimakkaammalla liuottimella ja käyttää ajoneuvon yläosaan miedompaa seosta. Pesukoneen oskilloivat korkeapaineiset kolmoispyyhkäisevät pistesuihkut ja harjojen tarkka oh-jaus varmistavat, että myös vaikeasti konepuhdistettava kalusto, kuten roska-, betoni- ja paloautot, traktorit ja maansiirtokalusto puhdistuu.

Pesupalvelut ympärivuorokautisesti

Täysin uutta KT-Linelle toimitetussa Rainbow Ultimassa on asiakaskorttijärjestelmä, joka mahdollistaa pesupalvelun tarjoamisen asiakkaille ympärivuorokautisesti. Asiakas saa jokaista ajoneuvoaan varten asiakaskortin, johon ohjelmoidaan ajoneuvon tiedot oikean pesun valitsemiseksi. Lisäksi kuljettajat saavat pesukoneen käyttöopastuksen kortin luovutuksen yhteydessä. Järjestelmä kirjaa pesutapahtumat muistiin myöhemmin tapahtuvaa laskutusta varten.

Keski-Suomen Scania-keskukseen sijoitettu Rainbow Ultima on Tammermaticin kaukovalvonnassa, joka kuvaa ja tallentaa pesutapahtumat ja reagoi ongelmatilanteissa. Kaukovalvonnan kautta pesukonetta voidaan myös säätää ja uudelleen-
ohjelmoida.

–Valitsin Tammermaticin Rainbow Ultiman koneen laadun, nopeuden ja pesuohjelmien monipuolisuuden vuoksi. Myös merkin tunnettuus, huollon sujuvuus ja Tammermaticin hyvä maine olivat ratkaisevia tekijöitä, sanoo KT-Linen toimitusjohtaja Kimmo Taipale.
Tammermatic on toimittanut Suomeen jo muutamia vastaavia uuden sukupolven raskaan kaluston Rainbow Ultima -pesukoneita pesupalveluja tarjoaville yrityksille ja omaa kalustoaan peseville liikennöitsijöille. Lisäksi Rainbow Ultima -pesukoneelle on ollut kansainvälistä kysyntää ja vientiin on myyty kymmeniä Rainbow Ultima koneita. Koneen monipuoliset ominaisuudet voidaan valita asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Kone on saatavana myös suodatustekniikalla varustetulla biologisella vedenkierrätysjärjestelmällä, jonka vedenkierrätys-aste on 70–80 prosenttia.

Lue seuraavaksi