Uutiset

Kuljetuskalusto

Kotka on laskeutunut Turkuun

TTK Oy Turun Työkone on toimittanut ensimmäisen Dennis Eagle Olympus -jätepakkaajan asiakkaalleen Turkuun. Liikenteenharjoittaja Sami Mäkinen (kuvassa vasemmalla) hankki jo toisen Dennis Eagle -pakkarin.  Laitteen luovutti Turun Työkoneen Kimmo Suominen.

Aikaisemmat hyvät kokemukset laitteesta rohkaisivat uuden hankintaan. Uuden Euro 6 -normit täyttävän Scania P320:n päälle asennettu pakkaaja on ollut jo hetken paperinajossa Turun seudulla.

Dennis Eagle on Keski-Englannissa toimiva ympäristöteknisiä laitteita valmistava yritys. Se on aloittanut toimintansa jo vuonna 1907 erilaisten erikoisajoneuvojen valmistajana. Dennis Eagle kuuluu maailmanlaajuiseen RosRoca Groupiin.

RosRoca toimii kaikilla mantereilla, mutta eniten toimintaa on tällä hetkellä Euroopassa. Konsernin yritykset valmistavat erilaisia ympäristöteknologian laitteita, kuten ajoneuvoja jätteenkuljetukseen, kierrätykseen ja kiinteistöhuoltoon.

RosRocan uusin aluevaltaus on keskitetty jätteenkäsittelyjärjestelmä. Siinä lajitellut jätteet kerätään kiinteistöistä putkistojen avulla ja välitetään edelleen suurina erinä jatkokäsittelyyn.

RosRoca Groupin Englannissa toimiva tytäryhtiö Dennis Eagle valmistaa yli tuhat jätepakkaajaa vuodessa.

Mallistoon kuuluu pakkaajia 10–26 kuutiometrin säiliöillä. Saatavana on myös erilaisia jaettuja säiliöitä, jolloin eri kierrätysjätteiden keräily samalla ajolla on mahdollista. Räätälöinnin avulla on mahdollista varustella laite juuri asiakkaan toiveiden mukaiseksi erilaisilla säiliöillä, nostimilla, tikkailla ja mitä moninaisimmilla apulaitteilla.

Dennis Eagle valmistaa myös omalla merkillään kuorma-autoalustoja jätepakkauskäyttöön. Uusimmissa malleissa on käytössä jo Volvon Euro 6 -normit täyttäviä dieselmoottoreita. Yrityksen valmistamat jätepakkaajat ovat kuitenkin asennettavissa lähes kaikkiin eri alustamerkkeihin.

Yrityksen omalla nimellä valmistettavat alustat ovat niin sanottuja matalalattiamalleja, joita on runsaasti käytössä Brittein saarilla sekä Euroopan suurkaupungeissa.
Dennis Eagle -jätepakkaajia myydään kaikissa Skandinavian maissa.

TTK Oy Turun Työkone on aloittanut RosRocan tuotteiden maahantuonnin vuonna 2014.”Suomen markkinoita ajatellen tärkeimmät tuotteet ovat Dennis Eagle -jätepak-kaajat”, sanoo TTK Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Suominen.

Maahantuonnin lisäksi yritys hoitaa myös pakkaajien varaosapalvelut kautta maan. Maan kattava huoltoverkosto takaa nopean palvelun huolto- ja korjausasioissa. Takaa täytettävien Dennis Eagle -pakkaajien lisäksi TTK Oy maahantuo myös etu- ja sivulastaajamallisia jätepakkaajia.

”Jäteastioiden säiliökoko tulee kasvamaan ja niiden koneellinen tyhjennys tulee muuttamaan työskentelymenetelmiä”, kommentoi Suominen. TTK Oy haluaa tarjota tulevaisuudessa asiakkailleen ratkaisun myös näihin etu- ja sivulastaustarpeisiin.

Dennis Eagle -jätepakkaajat toimitetaan asiakkaalle ajoneuvon päälle asennettuna. Asennustyö tapahtuu TTK Oy:n Mynämäen verstaalla. Pakkaaja voidaan asentaa lähes minkä tahansa alustamerkin päälle.

Pääsääntöisesti asennus tapahtuu uuden alustan päälle, mutta käytetynkin rungon päälle voidaan pakkaaja asentaa.

Suomisen mukaan pakkaaja kestää kahden auton eliniän, noin 12–15 vuotta. Todennäköistä onkin, että käytettyjä pakkaajasäiliöitä tullaan asentamaan tulevaisuudessa uusien runkojen päälle.

Teknisesti Dennis Eagle -pakkaajat on pyritty tekemään kestäviksi ja helposti huollettaviksi. Säiliön kaareva kylkilevy on täysin saumaton elementti. Kylkilevyn saumattomuus takaa paremman lujuuden sekä vähentää roskien takertumista liitoskohtiin. Puristuslevyssä on sivualakiinnitys, jolloin kola liikkuu kitkattomasti. Kolan liukupalat voidaan helposti vaihtaa ulkoa käsin ilman rakenteiden purkua.

Puristuslevyn siivet painuvat puristustilanteessa sivuseiniä päin tiivistäen näin reunat tehokkaasti. CAN-ohjattu sähköjärjestelmä mahdollistaa helpon puristuspaineen hallinnan. Käytössä on viisi eri puristuspainetta niin paperi-, bio- kuin sekajätteelle.

Säiliöön kertyvän kosteuden poisto hoidetaan säiliön kaltevalla pohjalla olevalla pitkittäisuralla, joka samalla toimii myös valuma-altaana. Suomisen mukaan ura löytyy vain Dennis Eagle -puristimista.Nestesäiliö voidaan helposti tyhjentää roskasäiliön tyhjennyksen yhteydessä.

Dennis Eagle -pakkaajien nesteen poisto on todettu toimivaksi ratkaisuksi. Etenkin pohjoisen Skandinavian alueilla, missä on kovia pakkasia.

Hyvin toteutettu nesteiden poisto vähentää jätteen jäätymistä. Se taas osaltaan vähentää säiliön runkoon kohdistuvia voimia puristustilanteessa. Suomisen mukaan kiitosta onkin tullut pohjoisilta käyttäjiltä juuri pakkasenkestävyyden osalta. Ja kuiva säiliö on vähemmän altis korroosiolle kuin kostea.

Säiliön etuosassa vasemmalla puolella on niin sanottu tekninen tila. Vesitiiviin luukun alle on sijoitettu elektroniikan ohjausyksikkö. Oikealla puolella on miehen mentävä huoltoluukku tukevine kiinteästi asennettuine tikkaineen.

Luukun takana on hydrauliikkakoneikko ja -säiliö, joka on ilmassa, irti jätesäiliön pohjasta. Hiljainen hydrauliikkajärjestelmä ei aiheuta turhaa melua ympäristöön.

Säiliön etureunassa ylhäällä on hydraulinen vinssi suurien jäteastioiden tyhjennystä varten.

Pakkaajan kaikki sähkökaapelit ovat suojattu pieneläimiltä. Jyrsijät ovat varsin suuri ongelma jätekuljetuksissa.

Jätepakkaajaa käytetään joko laitteen takapäässä olevilla hallintapaneeleilla (täyttö) tai ohjaamossa olevalla näytöllisellä päätteellä (tyhjennys). Näyttöpäätteeseen voidaan kytkeä useita kameroita työn nopeuttamiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi. Puristuspaineiden säätö jätteen tyypin mukaan on helppo tehdä päätteeltä.

Laitteessa on erittäin vähän huoltokohteita. Rasvauskohteitakin on vain kaksi. Säiliön päällä ei ole säännöllistä huoltoa vaativia kohteita lainkaan, joten vaarallinen laitteen päälle kiipeäminen vähenee.

CAN-väylätekniikka mahdollistaa käyttäjäkohtaisten säätöjen ohjelmoinnin. Oleellisinta on kuitenkin pakkaajan yksinkertainen ja tukeva rakenne, jolloin puhdistukset sekä säännölliset tarkastukset ja huollot on helppo tehdä.

Turkulainen liikenteenharjoittaja Sami Mäkinen on käyttänyt Dennis Eagle -jätepakkaajaa jo nelisen vuotta keräyspaperin ajoon. Pakkaajassa ei ole vuosien aikana ollut mitään vikoja ja runkorakenne sekä muut rasitukselle alttiit osat ovat vielä lähes uuden veroisessa kunnossa.

Nyt hankittu uusi Dennis Eagle Olympus -jätepakkaaja ja sen alla oleva ensimmäinen Scanian P320 Euro 6 -mallinen alusta antavat jo keräyspaperille kyytiä Turun seudulla. Mäkinen on erittäin tyytyväinen nyt, kun huoltopiste ja varaosat ovat lähellä.  ”Ehkäpä tästä vielä yöunet paranevat entisestään, kun ei tarvitse pakkarin toimivuutta murehtia”, toteaa Mäkinen.

Lue seuraavaksi