Uutiset

Kuljetuskalusto

Konedirektiivin mukaisia nostureita Hiabilta

Direktiivin vaatima tukijalkojen valvonta (VSL) on osa ylikuormasuojaa toimien älykkäänä tapana nosturin kapasiteetin optimoinnissa. Järjestelmä tarkkailee tukijalkojen asentoa, maakosketusta ja sitä, kuinka ulos ne on vedetty. Hiabin valikoimassa on kolme erilaista anturikokoonpanoa jalkojen asentoa tarkkailemassa. Yksinkertaisimmillaan anturit tunnistavat vain jalan olevan sisällä tai kokonaan ulkona. Mikäli jalka on osittain ulosvedettynä, rajoittaa anturi nostokyvyn tasolle, joka on turvallista vain jalan ollessa kokonaan sisällä. Valikoimassa on myös sensoreita, jotka tunnistavat 2/3 ulosvedetyn jalan. Malliston huipulta löytyy anturikokoonpano, joka tunnistaa jalan aseman täsmällisesti, jolloin kuljettajalla on aina käytettävissä jalkojen suhteen maksimi nostokyky.

Mikäli nosturissa käytetään radio-ohjattuja tukijalkoja, on kuljettajalla oltava suora näköyhteys tukijalkapalkkiin ennen jalkojen liikuttamista. Näköyhteys varmistetaan erillisellä valvontarasialla ja varmistuspainikkeella. Nosturissa tai kauko-ohjaimessa on jatkossa oltava myös tukijalkojen asennosta ja mahdollisesta ylikuormituksesta kertovat merkkivalot. Tukijalkavaatimukset koskettavat nosturiin kiinnitettyjen tulijalkojen ohella myös mahdollisia lisätukijalkoja. Hiabin valmistamissa tukijalkapaketeissa on valmiina kaikki uusien määräysten mukaiset anturit, joiden kytkentä sujuu helposti ja vaivattomasti valmiiden liittimien ansiosta.

Kauko-ohjatuissa nostureissa käytetty liikennevalopylväs korvataan jatkossa varoitusvalopaketilla, joka lisää muun liikenteen turvallisuutta.

Tukijalkojen tassut ovat perinteisesti olleet kiinteät varsinkin keveämmissä nostureissa. Uuden konedirektiivin mukaan tassujen on voitava tasata maaston epätasaisuuksia aina 10 asteen kulmaan saakka. Tassun koon on oltava riittävä pitämään nosturin ja maan välinen pintapaine alle 4 Mpa:ssa, eli 407 tonnissa per neliömetri.

Tahattomia puominliikkeitä pyritään välttämään kaksitoimisilla kuormapitoventtiileillä, jotka ovat vakiovarusteena Hiab-nostureiden taittopuomeissa. Kaksitoiminen kuormapitoventtiili on vakiovaruste XS122-nostureita tehokkaammissa koneissa, tätä pienemmissä se on valinnaisvaruste. Konedirektiivi velvoittaa päällirakentajan toteuttamaan myös varoitusjärjestelmän, joka varoittaa kuljettajaa ylhäällä olevasta puomista tai mikäli tukijalat eivät ole kuljetusasennossa. Hiabin kehittämä CWI-varoitusjärjestelmä koostuu ohjaamoon asennettavasta varoitusvalosta, äänimerkistä sekä torkkukytkimestä, jonka avulla varoitus voidaan tilapäisesti ohittaa.

Virtuaalisten suojahäkkien avulla voidaan rajoittaa nosturin toiminta-aluetta esimerkiksi ajoneuvon ohjaamon läheisyydessä vaurioiden välttämiseksi. Suojahäkit määritellään aina Hiabin huoltopisteessä ajoneuvon rakenteisiin sopiviksi. Suojahäkit ovat niin kuljettajaa kuin ajoneuvoakin suojaava valinnaisvaruste.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi