Uutiset

Kuljetuskalusto

Komissio ehdottaa liikenteeseen poikkeussäädöksiä

Moottoritieliikennettä

Euroopan komissio antoi 29.4.2020 neljä liikennealan säädösehdotusta, joiden tavoitteena on helpottaa liikenteen toimialan toimintaa covid-19-tartuntatautiepidemian aikana. Ehdotuksilla lisätään joustavuutta ja poistetaan hallinnollisia esteitä tie-, rautatie-, lento- ja sisävesiliikenteessä sekä merenkulussa.

Valtioneuvosto toimitti lainsäädäntöehdotuksia koskevan kirjelmän eduskunnalle 14.5.2020. Muutossäädösten kiireellisyydestä johtuen valtioneuvosto antoi ehdotuksista ensin selvityksen eduskunnalle 7.5.2020.

Valtioneuvosto toteaa, että Suomi pitää tarpeellisena EU:n yhteisiä toimia ja sitä, että jäsenvaltioiden toimenpiteitä covid-19-kriisiin vastaamiseksi ja siitä ulospääsemiseksi pyritään yhteensovittamaan. Tieliikennettä koskevat ehdotukset ovat seuraavat:

Tieliikenteen ammattipätevyydet ja ajokortit

Komissio ehdottaa väliaikaisia muutoksia tieliikenteen ammattipätevyyksiin. Tieliikenteen ammattipätevyyden haltijalta määräajoin vaadittava jatkokoulutus voitaisiin suorittaa kuuden kuukauden viiveellä, jos määräaika päättyisi 1.3.-31.8.2020 välisenä aikana. Tässä tapauksessa ammattitaitoa osoittavien todistusten voimassaolo jatkuu vastaavasti.

Ajokorttien, joiden voimassaolo päättyisi 1.3.-31.8.2020 välisenä aikana, voimassaolo jatkuisi kuusi kuukautta ajokorttiin merkitystä voimassaolon päättymispäivämäärästä.

Valtioneuvosto kannattaa komission asetusehdotusta tieliikenteen ammattipätevyyksiä ja ajokortteja koskien. Valtioneuvosto olisi pitänyt alun perin parempana kansallista joustavuutta poikkeuksista säätämisessä, mutta voi hyväksyä komission ehdotuksen huomioiden sen, että ehdotuksen nopea käsittely ja hyväksyminen EU:ssa vaikuttaa todennäköiseltä. Valtioneuvosto pitää Coreperissa (Coreper = EU-suurlähettiläiden komitea) vahvistettua trilogimandaattia hyvänä, koska siihen sisältyy mahdollisuus kansalliseen harkintaan ajokorttien osalta.

Valtioneuvosto tukee ehdotuksia ja pitää tärkeänä, että säädökset saadaan mahdollisimman pian voimaan, koska vallitsevassa covid-19-pandemiatilanteessa hallinnollinen joustavuus on tarpeen liikennesektorin toimivuuden ja kuljetusten jatkuvuuden turvaamiseksi.

Ajoneuvojen katsastus

Komissio ehdottaa poikkeuksia määräaikaiskatsastusten määräaikoihin ja katsastustodistuksen voimassaoloon.

Valtioneuvosto ei pidä tarkoituksenmukaisena, että määräaikaiskatsastusten määräaikoja ja katsastustodistusten voimassaoloa olisi automaattisesti pidennettävä komission ehdotuksen mukaan kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden epidemiatilanteet poikkeavat huomattavasti toisistaan eikä kaikissa valtioissa ole säädetty esimerkiksi ulkonaliikkumiskielloista tai muista toimista, jotka tosiasiallisesti estäisivät määräaikaiskatsastusten suorittamisen. Lisäksi määräaikaiskatsastukset ovat tärkeä osa ajoneuvojen liikennekelpoisuuden varmistamista ja yleisen liikenneturvallisuuden ylläpitämistä. Katsastusten lykkäys vaikuttaa kielteisesti katsastustoimijoiden elinkeinotoimintaan ja alan työllisyyteen.

Mahdollisuus ajaa huonokuntoisilla ajoneuvoilla hidastaa myös ajoneuvokannan uusiutumista, mikä osaltaan vaikuttaa kielteisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Edellä mainituista syistä katsastuksen määräaikoja koskevasta sääntelystä tulisi voida poiketa yksittäisessä jäsenvaltiossa ainoastaan siinä määrin kuin se on välttämätöntä. Jäsenvaltioilla tulisi olla omat olosuhteensa huomioon ottaen harkintaa poikkeuksen soveltamisessa ja mahdollisuus olla soveltamatta asetusta (ns. opt-out-mahdollisuus). Valtioneuvosto pitää Coreperissa hyväksyttyä puheenjohtajavaltion trilogimandaattia hyvänä tältä osin, sillä siihen sisältyy opt-out-mahdollisuus.

Lue seuraavaksi