Uutiset

Kuljetuskalusto

Kokonaisvaltaiset rengaspalvelut Continentalilta

Continental Rengaspalvelua

Continentalilla on pitkät perinteet renkaisiin liittyvissä palveluissa. Jo yli 40 vuotta sitten se aloitti ensimmäisenä Euroopassa rengasrikkopalvelun. 1990-luvun alkupuolella esiteltiin täydellinen renkaiden hallintapalvelu, ja runsaat kymmenen vuotta myöhemmin moduulipohjaiset palvelut. Viime vuonna kaluston hallintaa helpottamaan tuotiin digitaalinen alusta.

Conti360o on nimi Continentalin raskaan liikenteen rengaspalveluille. Palvelukokonaisuuden modulaarinen rakenne mahdollistaa mitoituksen hyvinkin täsmällisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti rengasrikkopalvelusta aina täydellisesti ulkoistettuun rengaspalveluun.

”Palvelu räätälöidään tarkasti jokaisen asiakkaan tarpeiden mukaan. Maantieteellisesti pienellä alueella toimivalle yhden auton yrittäjälle voi suppea paketti olla soveltuvin ratkaisu. Kymmeniä tai satoja, kenties ympäri Eurooppaa liikkuvia autoja käsittävä kalusto saa parhaan hyödyn täydellisestä rengaspalvelusta”, sanoo Continental Rengas Oy:n avainasiakaspäällikkö Sami Munck.

Tapahtuma- tai kilometriperustaiset kustannukset

Suppeammissa palvelukokonaisuuksissa on luontevaa, että palvelusta maksetaan käytön perusteella eikä ajoneuvon kilometrisuorite vaikuta maksun suuruuteen. Laajoissa palvelukokonaisuuksissa maksu voi myös perustua toteutuneisiin tapahtumiin, tai sopimuksesta voidaan tehdä kiinteähintainen.

Laajimmillaan Conti360o-palveluun kuuluvat renkaat ja rengasrikkopalvelut, taattu suunniteltujen palveluiden saatavuus Euroopassa sekä yksityiskohtainen raportointi. Kustannukset palvelusta muotoutuvat toteutuneitten tapahtumien mukaan. Renkaat & Palvelut -sopimuksessa kuljetusyrittäjä päättää, milloin ja minkälaisia toimenpiteitä renkaille tehdään. Apunaan hänellä on Continentalin raportointityökalut.

Continental tarjoaa vaihtoehtona myös Kilometriveloitus-nimistä sopimusta, jossa rengaskustannus perustuu suunniteltuihin kilometrimääriin, ja maksu on kiinteä kuukausittain. Continental optimoi ajoneuvoon renkaat, seuraa niiden kulumista ja huolehtii muutenkin kokonaisvaltaisesti renkaiden kunnosta. Renkaat ovat Continentalin omaisuutta ja vuokralla kuljetusyrityksessä. Rengashallinta ja riskit ulkoistetaan rengastoimittajalle. Kuljetusyritys saa käyttöönsä työkalut, joilla renkaiden hallinta ja kunnon valvonta onnistuu, vaikka ajoneuvo olisi kaukanakin.

Continental huoltoauto

Digitaalinen renkaiden hallinta

Rengasasioiden hallinnointiin Continental on kehittänyt CESAR 2.0 -ohjelman, josta kuljetusyritys saa tietoa rengaskuluista ja renkaille tehdyistä toimenpiteistä. Ohjelman avulla on helppo tuottaa halutulla tavalla koottuja raportteja esimerkiksi kustannusseurannan tai budjetoinnin tarpeisiin.

Digitaalista hallintaa täydentää ContiConnect, joka rengaspaineantureilta saadun lämpötila- ja painetiedon perusteella kertoo renkaiden kunnon reaaliaikaisesti. ContiConnect voidaan liittää esimerkiksi mobiililaitteeseen tai erilliseen telemetrialaitteeseen, joka välittää tiedon pilvipalveluun, josta se on käytettävissä missä hyvänsä.

”Paine- ja lämpötilavalvonta edellyttää, että renkaisiin asennetaan anturiyksiköt. Continentalin anturit asennetaan renkaan sisälle, ja ne ovat osoittautuneet toimintavarmoiksi. Reaaliaikaisella painevalvonnalla hälytyksineen voi nopeasti säästää ennen kaikkea polttoaine-, mutta myös rengaskustannuksissa järjestelmän hinnan. Ja vielä ei puhuta niistä kustannuksista, mitä renkaan rikkoutuminen voi pahimmillaan aiheuttaa”, Sami Munck muistuttaa.

Lue seuraavaksi