Uutiset

Kuljetuskalusto

Kohti kestävää kuljetustoimintaa

Scania pyrkii vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja johtaa raskasajoneuvoteollisuuden ponnisteluja kestävämpien kuljetusratkaisujen kehittämiseksi. Scanialla on 190 000 kytkettyä ajoneuvoa Euroopassa ja markkinoiden laajin vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimiva Euro 6 -moottorivalikoima. Scania johtaa myös pyrkimyksiä kehittää sähköistystä, automatisoituja ajoneuvoja ja ryhmäajoa. Scania on perustanut itsenäisen, Scanian kokonaan omistaman LOTS-konsulttiyhtiön, joka tarjoaa asiakkailleen kuljetuslogistiikkapalveluja, mm. suurten logistiikkavirtojen järkeistämisessä ja ohjaamisessa.

Tässä on Scanian näkemys kestävästä kuljetustoiminnasta:

  • Scania uskoo, että kestävät kuljetustoiminnot ovat kilpailukykyisten talouksien perusta ja että tehokkaat tavara- ja henkilökuljetukset ovat nyky-yhteiskunnan kannalta elintärkeitä.
  • Scania voi edistää kestäviä kuljetusratkaisuja tuottamalla kasvaneen tehokkuuden kautta lisäarvoa arvoketjuun.
  • Scania pyrkii kestävien kuljetusratkaisujen markkinajohtajaksi. Saavuttaaksemme tämän tavoitteen panostamme kolmelle alueelle: energiatehokkuuden parantamiseen, vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ja sähköistykseen sekä älykkäisiin ja turvallisiin kuljetustoimintoihin.
  • Lisääntynyt digitalisointi, kuten kytketyt ja automatisoidut ajoneuvot, mullistaa kestävän kuljetustoiminnan.

“Scanian kestävän kuljetustoiminnan kulmakivenä on vakaa käsitys siitä, ettei ole olemassa kertaheitolla kaikki ongelmat selvittäviä ihmeratkaisuja,” Åsa Pettersson, Scanian Head of Public and Sustainability Affairs, sanoo. “Uskomme vakaasti monimuotoisuuteen ja tiedostamme, että tarvitaan useita vaihtoehtoja ja erilaisia ratkaisumalleja. Siksi Scanian ensisijainen tehtävä on tarjota sellaista laajaa valikoimaa, jota asiakkaamme tarvitsevat omien ja yhteiskunnan kannattavuutta, kestävyyttä ja CO2 -päästöjä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi.”

Arvoketjun järkeistäminen

Scanian mielestä pelkästään tietyntyyppisen polttoaineen tai määrätyn teknologian käytön lisääminen ei ole ratkaisu. Meidän on parannettava tehokkuutta koko arvoketjussa ja tutkittava vaihtoehtoja kaikilla osa-alueilla, mukaan lukien uusiutuva energia, ajoneuvot ja kuljetustoiminnot. ”Ajoneuvojen tehokkuuden lisääminen edellyttää polttoaineenkulutusta vähentäviä parannuksia voimalinjaan ja ajoneuvon muihin osiin sekä kuljettajan tukemista koulutuksella ja säännöllisellä seurannalla,” Magnus Höglund, Scanian kuorma-autokaluston kestävästä kehityksestä vastaava johtaja sanoo.

Scanian strategiaan liittyy läheisten yhteystyösuhteiden luominen muihin johtaviin toimijoihin, sillä uskomme, että yhteistyö on välttämätön menestyksen edellytys. Digitalisointi on ratkaiseva tekijä, joka voi suurentaa olemassa olevien resurssien potentiaalia ja avata uusia vaihtoehtoja, kuten kuljetustoimintojen koordinointi ja ohjaus.

Vakaat pelisäännöt

Autoteollisuuden kehityksen kannalta tärkeää on selkeä, johdonmukainen ja pitkäjänteinen lainsäädäntö ja viranomaistoiminta, joka mahdollistaa Scanian ja sen asiakkaiden pitkäjänteiset sijoitukset. “EU-tasolla ja mielellään vielä laajemmalti tapahtuva koordinointi sekä vakaa lainsäädäntö olisivat autoteollisuuden mieleen. Itseohjautuvia ajoneuvoja koskeva Amsterdamin julistus on merkittävä edistysaskel eurooppalaisen lainsäädännön yhdenmukaistamisessa.” Åsa Pettersson uskoo, että liian ohjailevat direktiivit ja joidenkin teknologioiden suosiminen muiden kustannuksella voisi viedä kehityksen kapealle polulle ja vaarantaa teknisen puolueettomuuden periaatteen. “Me Scanialla olemme ylpeitä siitä, että emme uraudu tiettyihin tekniikkoihin,” hän kertoo. “Valitsemme sen sijaan vaikeamman – ja kalliimman – tien: tutkimme ja kehitämme käytännössä kaikkia osa-alueita. Esimerkiksi se, että Scanialla on laajin valikoima vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäviä moottoreita, ei estä meitä olemasta erittäin aktiivisia sähköistettyjen teiden kaltaisilla tutkimusaloilla. Myönteisenä puolena pidän sitä, että näemme sähkön ja vaihtoehtoisen polttoaineen yhdistelmän tarjoamat huomattavat synergiat.”

Itsestään liikkuva; ei kuitenkaan tiellä

Scania on tutkinut ajoneuvojen automatisointia jo lähes vuosikymmenen ajan. Vaikka Scanian nykyisillä ajoneuvoilla on jo suuri itseohjaamiskapasiteetti (erilaisina järjestelminä, jotka säätävät kaikkea nopeudesta vaihtamisstrategioihin), ne vaativat luonnollisesti edelleen kuljettajan aktiivista valvontaa. Scania ei odota itseohjautuvien autojen yleistyvän lähitulevaisuudessa, mutta odottaa sen sijaan suurempaa kuljettajan avustamista ja autonomiaa. Yhtiö näkee kuitenkin huomattavia mahdollisuuksia täysin itseohjatuville ajoneuvoilla sellaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä, joissa ajoneuvojen ei tarvitse ottaa huomioon muuta liikennettä.

Tyypillinen esimerkki on suuri avolouhos, joissa ajoneuvot ajavat ennalta määrättyjä reittejä ja kohtaavat yksinomaan samanlaisia ajoneuvoja. Tämä tarjoaa selkeitä tilaisuuksia tarjota jo muutaman vuoden sisällä Scania-ratkaisuja, jotka ovat joustavampia, turvallisempia ja kustannustehokkaampia kuin mikään nyt markkinoilla oleva. Toinen hyvä esimerkki ovat suuret satamat, joissa automatisoiduille konttikuljetusajoneuvoille on mitä ilmeisin tilaus.

Monia vaihtoehtoja

Scania oli ensimmäinen valmistaja, joka pystyi myymään ja toimittamaan tämän hetken tiukimmat päästönormit täyttäviä Euro 6 -moottoreita Euroopassa. Voimalinjoilla on suuri merkitys haitallisten päästöjen vähentämisessä. Scanian ratkaisut vähentävät merkittävästi hiilidioksidipäästöjä; tyypillinen huippuluokan Scania-yhdistelmä, jonka yhdistelmämassa on enintään 40 tonnia, kuluttaa normaaliolosuhteissa keskimäärin 27 litraa dieseliä 100 kilometriä kohti. “Näitä lukuja olisi vuosikymmen sitten pidetty täysin epärealistisina, erityisesti yhdistettyinä erittäin alhaiseen päästötasoon ja suureen keskinopeuteen,” Magnus Höglund sanoo.

“Ajoneuvot ovat yksinkertaisesti hyvin paljon entisiä parempia ja hoitavat kuljetustehtävänsä paljon tehokkaammin. Käyttämällä vetykäsiteltyjä kasviöljyjä (HVO) polttoaineena, hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää jopa 90 prosentilla.” ”Kuljetustarpeista tai paikallisista olosuhteista riippumatta on erittäin todennäköistä, että Scanialla on tarjolla vaihtoehtoinen ratkaisu tässä ja nyt,” Höglund toteaa. Hän uskoo, että Scania viime vuosien aikana esittelemillään tekniikoilla on osoittanut, että kaiken tyyppiset kuljetusasiakkaat ja toimittajat voivat pienentää hiilijalanjälkeään yksinkertaisilla toimenpiteillä, ilman kompromisseja ja merkittäviä lisäkustannuksia. “Scanialla on ylivertainen tarjonta vaihtoehtoisia ja uusiutuvia polttoaineita ja voimalinjoja,” Åsa Pettersson lisää. “Samaan aikaan teemme tutkimusta, jonka uskallan väittää olevan digitalisoinnin, kytkettävyyden, sähköistyksen ja automaation ehdotonta huippua. Scania pyrkii kaikin keinoin vähentämään maantiekuljetusten ympäristövaikutuksia.”

http://scania.fi

Lue seuraavaksi