Uutiset

Kuljetuskalusto

Kohti fossiilitonta liikennettä – Scania panostaa sähköön

Scania BEV

Scania on sitoutunut Pariisin ilmastokokouksen tavoitteisiin, joista yhtenä on vuoteen 2050 mennessä fossiilivapaa liikenne, eli liikenne ei tuottaisi fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvia päästöjä. Scanialla tavoitteeseen uskotaan päästävän, ja sähkökäyttöiset ajoneuvot ovat siinä avainasemassa.

Kuten valtaosa muistakin eurooppalaisista kuorma-autovalmistajista, Scania on todennut, että päästövähennystalkoissa sähköllä on keskeinen merkitys. Scanialla on jo muutaman vuoden ollut mallistossa hybridimalli – myös ladattava – ja ensimmäinen täyssähköinen malli on myös myynnissä.

Kesäkuussa Scania julkisti raskaamman täyssähkömallin, joka tulee tuotantoon ensi vuonna. Nykyisen tiedottamislinjansa mukaisesti Scania on uutisoinut jo testausvaiheessa tulevista uutuuksista, mikä tietysti antaa hankinnasta kiinnostuneille aikaa harkintaan.

Latauksen suunnittelu

Paraskin sähköauto hyytyy, kun virta loppuu akusta. Lataamisen järjestäminen onkin olennainen osa tavaraliikenteen sähköistämistä, ja sen suunnittelemiseen on syytä perehtyä ajoissa.

Scanian kestävän kehityksen tuotelinjan markkinointijohtaja Silvia Vaccari kertoo, että pelkän omalle varikolle tulevan latauspaikan toimitusaika on noin 37 viikkoa. Jos latausta tarvitaan myös kohteessa, voi varautua 72 viikon toimitusaikaan.

Silvia Vaccari Scanialta kertoi, että sähköauton hankinnassa lataamisen järjestäminen on oleellinen asia. Nykytilanteessa latausasemien toimitusajat ovat melko pitkiä.

Vaccarin mukaan julkiseen latausverkkoon ei kuorma-autoilla voi vielä juurikaan tukeutua. Vastaisuudessa tilanne on parempi ainakin Manner-Euroopassa, sillä Scanian emoyhtiö Traton on yhdessä Daimler Truckin ja Volvo Groupin kanssa rakentamassa 1 700 latauspisteen verkostoa raskaalle liikenteelle.

Suomessa Scanialla on latausasioissa kumppanina Kempower ja Destia, joten tarvittaessa asiantuntemusta on saatavilla automyyjän kautta.

BEV-mallisto laajenee

Scanian on tuotannossa tällä hetkellä yksi täyssähköinen (BEV – battery electric vehicle) automalli, 25P, josta on saatavilla erilaisia versioita. Raskaampaan käyttöön suunnitellut 45R ja 45S on myös esitelty ja tilattavissa, mutta ne tulevat tuotantoon vuoden 2023 loppupuolella.

Mallimerkinnän luku kertoo teholuokan kymmeninä kilowatteina. Akkupakettien määrällä voidaan optimoida kantavuuden ja toimintamatkan suhdetta. 25P-malliin on saatavissa viisi tai yhdeksän akkupakettia, jolloin vastaavat kapasiteetit ovat 165 kWh ja 300 kWh. 45-mallien akkukapasiteetti on 624 kWh.

Scania BEV
Tasasähköisessä Scania 25P BEV -autossa mittaristo on hivenen erilainen kuin polttomoottoriautossa. Kierroslukumittarin tilalla on energian käytöstä kertova mittari.

Uusi Hybridivoimalinja

Scanialla on tarjolla myös hybridimallit sekä ladattavana (PHEV) että ilman latausmahdollisuutta (HEV). Hybridimalleihin on kehitetty aivan uusi kuusivaihteinen GE281-vaihteisto, joka varmistaa keskeytyksettömän voimantuoton.

Ladattavalla hybridillä toimintamatka on parhaimmillaan 60 kilometriä. Se antaa mahdollisuuksia siihen, että samalla autolla voidaan tehdä sähköautoa edellyttäviä kuljetuksia ja pidempää toimintamatkaa edellyttäviä dieselin voimin tehtäviä kuljetuksia.

Scania PHEV
Ladattava hybridi voi joissakin tapauksissa olla optimaalinen ratkaisu. Se on täyssähköautoa edullisempi hankkia, ja sillä voi tehdä sekä paikallisesti päästöttömiä että pitkää toimintamatkaa edellyttäviä töitä.

Jos toimintaympäristö niin edellyttää, Scanian hybridimalleille voidaan määritellä alueita, joilla auto kulkee pakotetusti sähkön voimalla. Määritellylle alueelle tullessaan auto vaihtaa automaattisesti sähkökäytölle, eikä kuljettajan tarvitse sitä erikseen tehdä. Alueelta poistuttaessa käyttövoima määräytyy normaalin hybriditilan parametrien perusteella.

Kannattaako sähköauto?

Kysymykseen sähkökäyttöisen kuorma-auton hankinnan kannattavuudesta ei ole yksiselitteistä vastausta. Scanialla on analyysiohjelma, jolla voidaan hyvinkin tarkasti tarkastella sähköauton soveltuvuutta haluttuun kuljetustehtävään. Kun ajotehtävä ja reitti on tarkasti selvillä, voidaan auton erittely ja latausjärjestely optimoida parhaalla mahdollisella tavalla.

Kun optimaalisin vaihtoehto sähköautoksi on selvillä, voidaan sen kustannuksia verrata vastaavaan polttomoottoriautoon.

Sähköautojen hankinnassa Scania suosittelee Vehicle management -sopimusta (VM), josta myös käyttöleasing-nimeä käytetään. VM-sopimuksessa Scania Finans on auton omistaja. Käyttäjä maksaa kiinteää kuukausivuokraa, johon sisältyvät määräaikaishuollot ja korjaukset. Sopimuskauden päättyessä auto palautuu Scanialle, jolla on jäännösarvovastuu.

Tavaraliikenteen sähköistymisen näkymät

Toisin kuin linja-autoliikenteessä, kuorma-autoilla suoritettavassa tavaraliikenteessä sähköistyminen ottaa vasta ensiaskeleitaan. Jakeluliikenteeseen sopivia täyssähköisiä kuorma-autoja on jo markkinoilla, mutta raskaaseen liikenteeseen sähköautot tekevät vasta tuloaan.

Scania BEV
Scaniassa latauspistoke on ohjaamon etukulmassa. Tulevaisuutta ajatellen olisi suotavaa, jos autovalmistajat pääsisivät yhteiseen näkemykseen siitä, että latauspistoke olisi suunnilleen samalla paikalla merkistä riippumatta. Se helpottaisi esimerkiksi lastauslaitureiden yhteydessä olevien latauspisteiden rakentamista.

Toistaiseksi sähköautojen hankintahinta ja lataaminen ovat ehkä suurimmat kynnykset ylitettäväksi, kun sähkökäyttöisiä kuorma-autoja harkitaan ostettavaksi: Auton pitäisi olla tuottavassa työssä mahdollisimman paljon, jotta edulliset käyttökustannukset kompensoisivat suhteellisen kallista investointia parhaiten. Energiavarastojen täyttämiseen kuluva aika kuitenkin hankaloittaa käyttöasteen korkeana pitämistä.

Tekniikka onneksi kehittyy vauhdilla, minkä myötä hinnan ja latausajan varjoihin valoa saadaan yhä enemmän. Jo nyt Scania testaa Pohjois-Ruotsissa täyssähköisiä raskaita yhdistelmiä, joten vähitellen sähkö tulee näyttelemään yhä tärkeämpää osaa tavarakuljetuksissa.Lue seuraavaksi