Uutiset

Kuljetuskalusto

Kirjalansalmen sillan liikkeet ovat lisääntyneet

Kirjalansalmen silta varoitusmerkillä

ELY-keskus vetoaa raskaan liikenteen kuljettajiin noudattamaan Kirjalansalmen sillalle asetettuja liikennerajoituksia. Sillan liikkeet ovat jälleen lisääntyneet ja niiden syyksi on selvinnyt, ettei liikennerajoituksia ole aina noudatettu. Sillalla on havaittu raskaiden ajoneuvojen kohtaamisia sekä peräkkäin ajamista ilman riittävää etäisyyttä. Tilanne on huolestuttava, sillä jokainen tapaus lisää riskiä sillan vaurioitumisen pahanemiselle. Mikäli sillan kunto heikkenee, ELY-keskus joutuu asettamaan lisää liikenteen rajoituksia. Niistä aiheutuisi väistämättä merkittäviä haittoja ja lisäkustannuksia raskaille kuljetuksille ja elinkeinoelämälle.

Kirjalansalmen sillan monitoroinnissa on havaittu jälleen useita yksittäisiä suuria liikkeitä sekä rasituksia viime kuukausien aikana. Sillan liikkeet ovat olleet palautuvia. Niiden syyksi on selvinnyt, että liikennerajoituksia ei ole aina noudatettuja ja tämä on johtanut siihen, että raskaat ajoneuvot ovat päässeet kohtaamaan sillan kannella. Suuria sillan liikkeitä on havaittu myös tapauksissa, joissa raskaat ajoneuvot eivät ole pitäneet riittävää etäisyyttä edelliseen raskaaseen ajoneuvoon. Sillan kannalta on äärimmäisen tärkeää, että rajoituksia noudatetaan ja siirtymät saadaan pysymään maltillisella tasolla. Poliisi on myös lisännyt valvontaa Kirjalansalmen sillan liikennejärjestelyjen noudattamisessa.

Kirjalansalmen sillan liikennevalot ovat vikaantuneet pariin otteeseen touko-kesäkuun vaihteessa ilmeisesti ukkosen takia, jolloin valot ovat olleet keltavilkulla useita tunteja. Tällöin havaittiin sillalla keskimääräistä suurempaa kuormitusta. Suurin osa yksittäisistä suurista liikkeistä ja rasituksista sillalla on kuitenkin aiheutunut ajankohtina, jolloin liikennevalot ovat olleet normaalisti toiminnassa.

Rajoitusten noudattamatta jättämisessä enemmistössä tapauksista on kyse riittävän etäisyyden noudattamatta jättämisestä sillalla.

Raskaiden ajoneuvojen kuuluu pitää vähintään 60 m etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon sillalla.

Kahden raskaan ajoneuvon ajaminen sillalla peräkkäin ilman riittävää etäisyyttä aiheuttaa siltaan lähes yhtä suuren rasituksen kuin kahden raskaan ajoneuvon kohtaaminen sillalla. Sen vuoksi vähintään 60 metrin etäisyyden noudattaminen on myös äärimmäisen tärkeää sillan kunnon turvaamiseksi.

Kirjalansalmen sillalla suoritettiin teräsrakenteiden kuntotarkastus viikolla 22. Siinä tarkastettiin mm. sillan liikkeitä, teräsosien liitosten kuntoa, pendelisauvojen kuntoa, laakereiden toimivuutta sekä katselmoitiin eri osien ruostumisen etenemistä. Toimenpiteitä aiheuttavia uusia vaurioita ei tarkastuspäivän aikana löytynyt. Riskit sillan vaurioitumisen lisääntymiselle kasvavat kuitenkin koko ajan, mitä useampia raskaiden ajoneuvojen kohtaamisia tai peräkkäin ajamisia sillalla tapahtuu.

Sillalla on turvallista liikennöidä ja sillan kuntoa seurataan jatkuvasti. Seuraava laajempi teräsrakenteen tarkastus tehdään alustavan aikataulun mukaan syksyllä.

Uuden sillan valmistumiseen vuoden 2025 lopussa on vielä pitkä aika. Jokainen kahden raskaan ajoneuvon kohtaaminen tai peräkkäin ajaminen sillalla lisää sillan liikkeitä ja sillan vaurioitumista. Raskaiden ajoneuvojen kuljettajien yhteistyöllä ja vastuulla turvataan liikennöinti sillalla uuden sillan valmistumiseen saakka.

Mikäli sillan kunto heikkenee, ELY-keskus joutuu asettamaan lisää liikenteen rajoituksia. Vaihtoehtoina ovat esim. painorajoituksen alentaminen tai kaiken ajoneuvoliikenteen muuttaminen yksisuuntaiseksi liikennevaloilla. Molemmista aiheutuisi merkittävää haittaa ja lisäkustannuksia raskaiden ajoneuvojen kuljetuksille ja elinkeinoelämälle. ELY-keskus vetoaa raskaan liikenteen kuljettajiin noudattamaan Kirjalansalmen sillalle asetettuja liikennerajoituksia. Myös poliisi valvoo liikennejärjestelyjen noudattamista.Lue seuraavaksi