Uutiset

Kuljetuskalusto

Keveillä CMT-vaihtolavoilla parempaa bisnestä

Vaihtolavojen suunnitteluun, tuotekehitykseen ja tuotantoon keskittynyt Cargo Modul Trading AB, eli CMT valmistaa vuositasolla noin 2000 vaihtolavaa, joista valtaosa päätyy vaativien ruotsalaisautoilijoiden käyttöön. Viime kesästä alkaen omamassaltaan keveitä ja laadultaan korkeatasoisia vaihtolavoja on toimitettu myös suomalaisautoilijoille Kokkolassa toimivan CMT Finlandin aloitettua myyntiyhteistyö Ruotsin merkittävimmän vaihtolavavalmistajan kanssa.

CMT on toiminut teräsrakenteisten vaihtolavojen parissa jo reilun kahden vuosikymmenen ajan, joten yrityksessä on osaamista ja tietotaitoa jo pitkältä aikaväliltä. Omien, jatkuvasti vaihtolavojen parissa työskentelevien suunnittelijoiden ansiosta lavojen keveys ja kestävyys on saatu totuttua paremmalle tasolle.

”Lavojen rakenteissa käytetään yksinomaan skandinaavisia suurlujuusteräksiä, joiden ansiosta painonsäästö normaaliratkaisuihin verrattuna on 500 kilosta aina 1500 kiloon saakka”, kertoo lavojen myynnistä Suomessa vastaava Mika Laxström.

CMT:n lavavalikoima on erittäin laaja alkaen koneenkuljetus- ja soralavoista päätyen lämmityslaitteella varustettuun, perunakuljetuksiin käytettävään vaihtolavaan. Suomalaismarkkinoille tarjotaan alkuvaiheessa lähinnä hake- ja romulavoja sekä asvaltinajoon soveltuvia lavoja. Laxströmin mukaan CMT toteuttaa myös asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten mukaan räätälöityjä yksilöllisiä lavoja.

”Toiminnassa pyritään sarjatuotantoon, mikä tekee tuotannosta ja tuotteista kilpailukykyisiä. Yrityksen suunnittelu ja tuotanto taipuvat helposti myös asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin”, painottaa Laxström, jonka mukaan CMT ei kuitenkaan ole hankintahinnaltaan markkinoiden edullisin tuote.

Laxströmin mukaan lavojen keveyden ansiosta ajokkien kantavuus paranee, mikä omalta osaltaan parantaa toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta. 500 kilon painonsäästö lavaa kohden tarkoittaa tyypillisessä kierrätysmateriaaliajossa työllistyvässä yhdistelmässä 1500 kilolla kasvanutta kantavuutta.

Suomalaisten ja ruotsalaisten asiakkaiden sekä vaihtolavalaitteiden hienoisista eroista johtuen Suomeen toimitettavat lavat valmistetaan tilauspohjaisesti, mikä venyttää toimitusajan reiluun kahteen kuukauteen.

”Tarkoituksenamme on kuitenkin ottaa varastoon suomalaisen standardin mukaisia lavoja jollakin aikavälillä”, kaavailee Laxström, jonka mukaan syksyn aikana Suomeen saapuu myös ensimmäinen erä esittelykäyttöön tarkoitettuja lavoja.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi