Uutiset

Kuljetuskalusto

Keveämpi kapelliovi

Kokosivuaukeavien umpikorirakenteiden vaihtoehdoksi on tarjottu kapelliratkaisuja, joiden käyttö ei aina ole kaikkein vaivattominta. Vyökapellikuormatila on kevyt, mutta kiinnityssolkien lipsuttelu varsinkaan talvisissa olosuhteissa ei ole kaikkein käyttäjäystävällisintä. Käytön helpottamiseksi ja keveän rakenteen aikaansaamiseksi on nämä kaksi rakennetta yhdistetty kapellioveksi, joka toimii sivuaukeavan umpikorin lailla. Ovilehden alaosa rakentuu alumiinilankuista yläosan ollessa pressua.

Kokkolassa suunniteltiin kapelliovirakenne uudella tavalla ja tämän ansiosta alumiinilankut voitiin jättää pois, mikä näkyy alentuneena painona.

– Uusi, yhteistyökumppanimme kanssa suunniteltu ja toteutettu ovirakenne koostuu alumiinirakenteisesta ovikehikosta, jonka päälle pressukangas on pingotettu, kertoo Limetecin markkinointijohtaja Lars Ahola.

Aholan mukaan uusi rakenne on käytöltään ja kestävyydeltään aikaisemman kapellioven vertainen. – Rakenteen tuoma painonsäästö on kuitenkin huomattava, moduulimittaisessa yhdistelmässä se on noin 300 kiloa, laskee Ahola.

Oven runkorakenne on samankaltainen aikaisempien ovien kanssa, joten uusien ovien asennus sujuu helposti myös käytettyyn korirakenteeseen.

– Pressun vaihtokin sujuu helposti mahdollisen onnettomuuden jälkeen, muistuttaa Ahola.

Uusia kapelliovia on Aholan mukaan toimitettu lähinnä suomalaisasiakkaille jo useita ja vastaanotto on ollut myönteistä. Varsinkin jakelutehtävissä toimivat kuljettajat ovat kiitelleet ovirakenteen nopeutta.

– Ovi on luonnollisesti vyökapellirakennetta kalliimpi ostaa, joskin se maksaa itsensä nopeasti takaisin käytön nopeutumisena. Käyttäjä pysyy myös puhtaampana, muistuttaa markkinointijohtaja Lars Ahola

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi