Uutiset

Kuljetuskalusto

Kellotrans Oy investoi PM-nostureihin

Koivunen-konserniin kuuluva Suomen Kuljetuslaite Oy on luovuttanut tuusulalaiselle Kellotrans Oy:lle PM28.5SP-kappaletavaranosturilla varustetun Scania G450 -kuorma-auton. Scaniaan asennettu nosturi on malliltaan PM28526SP ja siihen kuuluu kuusi hydraulista jatketta, jolloin ulottuvuus sivulle on 17 metriä. Nostokyky puomien päästä on 1090 kg.

PM28526SP-nosturi on varustettu Danfoss PVG32-ohjausventtiilillä sekä Scanrecon radio-ohjauksella. Ajoneuvon vakaudesta pitävät huolen nosturin omat, tukiväliltään 7,4 metriä olevat radio-ohjattavat tukijalat sekä nosturin kuormanvalvontaan yhdistetty Interlock Type 5-tukijalkavalvontajärjestelmä. Vakauden parantamiseksi on ajoneuvon perään asennettu hydraulisesti leviäväMaxistab 2 EHO -tukijalkasarja, jonka tukiväli on 3,3 metriä.

Muita ajoneuvon varustelussa käytettyjä osia olivat muun muassa kotimainen TAV-vetokytkin sekä ylileveän kuljetuksen valosarjat, jotka asennettiin Suomen Kuljetuslaite Oy:n toimesta.

Kellotrans Oy on vuonna 1999 perustettu yritys, jonka kalusto koostuu viidestä ajoneuvosta. Näistä neljä on nosturiautoja ja yksi koukkulaite-auto. Kellotrans Oy tekee kuljetus- ja nostopalveluja tiiviissä yhteistyössä Tikkanen Racing Oy:n kanssa.

Luovutustilaisuudessa olivat mukana vasemmalta alkaen Tikkanen Racing Oy:stä Ari Tikkanen, Kellotrans Oy:stä Matti Tikkanen sekä Jukka Alatalo. Koivunen Oy:stä Pasi Merkkiniemi, Suomen Kuljetuslaite Oy:stä Veijo Varonen ja Scania Suomi Oy:stä Petri Torkkeli.

Lue seuraavaksi