Uutiset

Kuljetuskalusto

Kaasuautolla kiertotaloutta

Kun biojätteestä valmistettua biokaasua käytetään biojätteen keräilyautossa polttoaineena, ollaan yhdellä tavalla kiertotalouden ytimessä. Forssalaisessa Envor Group oy:ssä tuotetaan biokaasua, ja osa siitä käytetään yrityksen omissa ajoneuvoissa.

Envor Group on jätehuoltoalan yritys, jonka juuret juontavat vuoteen 1964. Aikoinaan metalliromun kierrätyksestä alkanut toiminta on laajentunut käsittämään kaikki jätehuollon palvelut yrityksille. Envor Groupissa työskentelee kaikkiaan 66 ammattilaista kuljetusten, jätteenkäsittelyn ja kiinteistöhuollon parissa. Hankintapäällikkö Santeri Laine edustaa omistajaperheessä jo kolmatta sukupolvea.

Biojätteestä kaasua

Yksi Envor Groupin toimialoista on biokaasun tuotanto. Yhtiö jalostaa vuodessa noin 60 000 tonnia erilaista biojätettä kaasuksi. Raaka-aineeksi käytetään kotitalouksien, kaupan ja teollisuuden biojätteitä sekä muun muassa puhdistamolietteitä. Biokaasua Envor on tuottanut vuodesta 2009 alkaen.

Kaasua käytetään Envorin omassa lämmön- ja sähköntuotannossa sekä myydään teollisuuden ja liikenteen polttoaineeksi. Noin 10 prosenttia syntyvästä kaasusta puhdistetaan liikennekäyttöön soveltuvaksi biokaasuksi.

”Meillä on noin 300 liikennekaasua käyttävää asiakasta. Asiakaskunta on hyvin paikallista, mukana on sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä. Pääosa asiakkaista ajaa henkilöautoilla, mutta muutamia pakettiautojakin käy tankkaamassa kaasua”, Santeri Laine kertoo.

Paineistetun kaasun säiliöt vievät auton rungosta tilaa enemmän kuin vastaava dieselsäiliö. Paineistetulle kaasulle on säiliöitä auton kummallakin puolella. Paineistetun metaanin yleislyhenne on CNG ja biomassasta valmistettuna CBG. Nesteytetyille kaasuille vastaavat lyhenteet ovat LNG ja LBG.

Henkilöautoista kuorma-autoihin

Envor Group käyttää omassa toiminnassaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoja, jotka tietysti ovat kaasukäyttöisiä. Usein henkilöautot myydään vähän ajettuina kaasukäyttöistä autoa itselleen etsivälle kuluttajalle. Autot tuodaan itse ulkomailta, ja niitä tuodaan paitsi omaan käyttöön, myös myytäväksi. Ostajalle on tarjolla myös rahoituspalvelua.

Kuorma-autokalustoa Envor Groupilla on 16 yksikön verran. Pienimmät niistä ovat kaksiakselisia nuppiautoja ja suurimmat neliakselisia vetoautoja, jotka perävaunuineen yltävät täyteen 76 tonnin yhdistelmäpainoon. Yritysryhmän toimenkuvan mukaisesti vaihtolavalaitteet, jätepakkaajat ja imulaitteet muodostavat päällirakenteiden pääosan, mutta on mukana umpikoriautokin.

Nosturikäyttöä ja perävaunun vetoa

Viime vuoden lokakuun puolivälissä Envor Group otti käyttöön kaasukäyttöisen Scania G 410 -kuorma-auton, jonka päällirakenteena on Multilift XR 22 SL.59 -koukkuvaihtolavalaite. Polttoaineena autossa on paineistettu biokaasu eli CBG, jota Envor Group itse tuottaa.

Envor Groupin Scania G 410 CNG:n kokonaispaino on hieman alle 29 tonnia. Kaasulaitteiston aiheuttama todellinen, enintään tuhannen kilogramman omapainon kasvu voidaan kompensoida korkeammalla kokonaispainolla.

Scania on yhtiön ensimmäinen vaihtolavalaitteella ja vetovarustuksella varustettu CBG-käyttöinen kuorma-auto. Auto on noin kolmena päivänä viikossa liikkeellä 60 tonnin yhdistelmänä ja loppuaika tyhjennetään nosturillisen lavan kanssa syväkeräyssäiliöitä. Kipinäsytytteisen, 12,7-litraisen Scanian kaasumoottorin huipputeho on 410 hevosvoimaa (302 kW) ja suurin vääntömomentti on 2 000 newtonmetriä. Yhtä tehokkaassa Scanian dieselversiossa vääntömomenttia on 150 Nm enemmän.

Koska auton käyttövoimana on kaasu, joka lainsäädännössä tulkitaan vaihtoehtoiseksi polttoaineeksi, on alustan vastaavaa dieselmoottorista autoa korkeampi omapaino huomioitu korkeampana kokonaispainona. Kaasukäytön vaatiman laitteiston paino ei siten vähennä hyötykuormaa. Asetus antaa mahdollisuuden enintään tuhannen kilogramman kokonaispainon korotukseen. Envorin kolmeakselisen Scanian kokonaispaino jää hieman alle 29 000 kilogramman.

Paineistetun kaasun tankkaaminen on siistiä puuhaa. Täyttöletku kiinni auton liittimeen, venttiili auki ja tavanomaiset toimet maksupäätteellä. Tankkaus päättyy, kun tankki täytyy, tai sen voi keskeyttää milloin tahansa sulkemalla venttiilin. Sitten vain letku takaisin paikoilleen.

”Aivan mukavasti tässä riittää voimaa nykyiseen käyttöön. Perävaunua ei kuitenkaan vedetä joka päivä. Nosturikäytössä taas hiljainen käyntiääni on plussaa. Tämä on minun vakioajokki, ja varustelussa on otettu toiveeni huomioon. Olen tyytyväinen”, kertoo Joonas Koskinen, Envorin uuden Scanian kuljettaja.

Selkeä valinta

Santeri Laine kertoo, että aiemmat hyvät kokemukset sekä autoista että jälkimarkkinoista vaikuttivat siihen, että valinta kohdistui Scaniaan. Laineen mukaan valinta oli aika selkeä. Paineistetulle kaasulle polttoaineena ei edes nähty vaihtoehtoa, sillä sitä yhtiö tuottaa itse. Laineen mukaan nesteytetyn biokaasun tuottaminen edellyttäisi miljoonainvestointia kaasulaitokselle, eikä sille ole toistaiseksi nähty tarvetta. Paineistetulla kaasullakin päästään Envorin ajoissa riittävään toimintamatkaan yhdellä tankkauksella.

Joonas Koskinen on tyytyväinen uuteen vakioajokkiinsa, jonka varustelussa on otettu hänen toiveensa huomioon. Yksi työturvallisuutta lisäävä ja työtä helpottava varuste on langaton kauko-ohjain.

”Päällirakenteen osalta pätevät pitkälti samantapaiset valintakriteerit kuin autonkin kanssa. Multiliftin laitekorkeus, paino ja sopivat mitat vaikuttivat valintaan”, Santeri Laine kertoo. Jotta autoa voidaan käyttää monipuolisesti Envor Groupin toimintaympäristössä, on erilaisten koukkulaitteella käytettävien erikoistenkin lavojen käyttö oltava mahdollista. Se puolestaan edellyttää monipuolista hydrauliikkaa useine liitäntöineen.

Pajavasara, tuo vaihtolava-auton kuljettajan nöyrä ja ehdottoman tarpeellinen matkakumppani, on saanut jämäkän ja tarkoituksenmukaisen paikan lokasuojien välissä.

”Joskus työpäivään sisältyy paljon lavojen käsittelyä. Silloin säästää aikaa ja polttoainetta, kun tyhjiä lavoja voi liikutella nopeutetuilla toiminnoilla. Myös radio-ohjain on verraton apuväline monessa paikassa”, Joonas Koskinen sanoo.

Envor Groupin autoja ajavat vakiokuljettajat, jotka vastaavat myös ajokkiensa kunnossapidosta. Santeri Laineen mukaan se on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi, sillä autot ovat pysyneet hyvässä kunnossa kilometrien ja iän karttumisesta huolimatta. Uusi kaasukäyttöinen Scania kuuluu huolto- ja korjaussopimuksen piiriin jo siitäkin syystä, että korjaamotiloilta vaaditaan muutamia erityisjärjestelyitä työskenneltäessä kaasuautojen parissa.

Kiinnostus kaasuun lisääntyy

Scania Suomi oy:n kuorma-automyyjä Ari Hakalan mukaan kiinnostus kaasuautoja kohtaan on kasvanut viime aikoina huimasti. Scanian mallistossa on sekä paineistettua että nesteytettyä kaasua käyttäviä versioita.

Envor Group oy:n hankintapäällikkö Santeri Laine (keskellä) teki kaupan Scaniasta Ari Hakalan (oikealla) kanssa ja Multilift-koukkulaitteesta Harri Uotilan (vasemmalla) kanssa.

”Alhaiset päästöt ja ennen muuta dieseliä pienemmät polttoainekulut kiinnostavat liikennöitsijöitä. Ajotehtävät ja kaasun jakeluverkosto ovat tietysti merkittäviä vaikuttimia päätöstä tehtäessä”, Hakala sanoo. Hän kertoo, että hankintahinnaltaan CNG-auto on karkeasti ottaen noin 15 prosenttia ja LNG-versio noin 20 prosenttia vastaavaa dieselversiota arvokkaampi. Kaikissa tapauksissa suoritetaan perusteellinen tarkastelu asiakkaalle edullisimman vaihtoehdon löytämiseksi.

Lue seuraavaksi