Uutiset

Kuljetuskalusto

Jyväskylän Tavaralähetit Oy:lle Ekeri Module 16 -perävaunut


Kuva yllä: Neliakselisen Module 16 -puoliperävaunun ensimmäinen ja kolmas akseli nousee kuormaamattomana automaattisesti ylös. Viimeinen akseli on kitkaohjattu ja sen lukitus aukeaa, kun ajonopeus nousee yli 10 km/h. Peruutettaessa akseli lukittuu automaattisesti.


Vaativia ja aikataulutettuja kuljetuspalveluita tarjoava Jyväskylän Tavaralähetit Oy on kasvattanut kalustoaan kahdella Ekeri Module 16 -perävaunulla. Ab Ekeri Oy valikoitui toimittajaksi paljolti asiantuntevan myyjän, valmistajan kotimaisuuden ja nopean toimitusajan sekä luotettavan maineen ansiosta.

Vuonna 2015 perustetun Jyväskylän Tavaralähetit Oy:n juuret ovat keskisuomalaisessa kuriiriliikenteessä ja jakelutoiminnassa. Paikallisesti vahvaan maineeseen ajanut nuorekas ja kasvuhaluinen yritys on sittemmin kasvanut maanlaajuiseksi toimijaksi, jonka reittiverkosto ulottuu pääkaupunkiseudulta Enontekiölle ja Vaasasta Joensuuhun. Toiminnan nopeasta laajentumisesta huolimatta luottamus ja maine asiakkaiden parissa on hyvin vahva.

Jyväskylän Tavaralähetit Oy:n Janne Friman (oik.) on tyytyväinen uusiin, Ab Ekeri Oy:n Juha Kemppaisen (vas.) myymiin Ekeri Module 16 -perävaunuihin, joiden avulla yritys sai runkoliikenteeseen lisää tehokkuutta. ”Meillä kuormat ovat lähtökohtaisesti tilavuuskuormia, jolloin kuormatilat pakataan kattoa myöden täyteen”, kertoo Friman.

”Olemme joustava ja rehti sekä luotettava logistiikkakumppani, jonka tarjoaman palvelun johtoajatuksena on helppous. Haluamme tarjota asiakkaillemme henkilökohtaista palvelua tutuilta tiimimme asiakaspalvelijoilta. Esimerkiksi valtaosa kuljetustilauksista vastaanotetaan puhelimitse, mitä monet asiakkaat arvostavat suuresti”, kertoo Tavaralähettien hallituksen puheenjohtaja Janne Friman yrityksen hermokeskuksessa Jyväskylän Seppälänkankaalla.

Janne Frimanin ja toimitusjohtaja Marko Mikkilän luotsaama yritys huolehtii päivittäin satojen lähetysten sujuvasta toimittamisesta lähettäjiltä vastaanottajille 70 ammattitaitoisen ja työhön sitoutuneen työntekijän avulla. Asiakaslupausten pitämiseksi yrityksessä nojataan omaan henkilökuntaan sekä omaan kalustoon.

Ekeri Module 16 -perävaunujen aiempaa suuremman kapasiteetin ansiosta Jyväskylän Tavaralähetit Oy pystyy tarjoamaan asiakkailleen aiempaa tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä kuljetuksia. AB Ekeri Oy:n valmistamien perävaunujen sisäpituus on 15,85 metriä tilavuuden ollessa noin 120 kuutiometriä.

Pääasiassa yrityksistä koostuvien asiakkaiden kirjo on erittäin laaja, mutta päällimmäisinä näistä Friman nostaa esiin leipomot sekä varaosatukkurit, joiden toimitusten tulee tapahtua kellontarkasti asiakkaiden asettamissa aikaikkunoissa.

”Esimerkiksi iltapäivällä Vantaalta lastattavan varaosalähetyksen tulee olla autokorjaamossa Rovaniemellä aamulla kello 07.00”, kertoo Friman esimerkinomaisesti yrityksen arjesta.

Pakettiautosta HCT-yhdistelmään

Ekerin tuotteissa korostuu helppo käytettävyys. Kuormansidontaliinat voidaan asettaa valmiiksi katonrajaan odottamaan seuraavaa lastausta. Ovien avaamisen jälkeen perävaunu on valmiina lastattavaksi. Ab Ekeri Oy tunnetaankin Easy Loading -konseptistaan.

Tavaralähettien kalustolaivastossa on noin 70 yksikköä alkaen tonniluokan pakettiautosta päätyen kahteen HCT-yhdistelmään. Viimeisimpiä täydennyksiä laivastoon ovat toukokuussa käyttöönotetut Ekeri Module 16 -perävaunut, joita yritys hyödyntää runkoliikenteessä Vantaan ja Oulun välillä sekä Jyväskylä – Vantaa – Tampere -kolmiossa.

”Tavaraläheteille toimitettiin kaksi Ekeri Module 16 -perävaunua, joista toinen on neliakselinen puoliperävaunu toisen ollessa kuusiakselinen varsinainen perävaunu” kertoo Ab Ekeri Oy:n Hyvinkään toimipisteessä työskentelevä, mutta maanlaajuista asiakaskuntaa palveleva myyjä Juha Kemppainen.

Kokosivuaukeavien perävaunujen kuormatilojen sisäpituus on 15,85 metriä ja niiden tarjoama tilavuus on 120 kuutiometriä. Perävaunujen lastaus voidaan tehdä joko takaovien kautta tai sivusta. Kuormatilan maksimaalista täyttöä helpotetaan Ekeload-kaksitasoratkaisulla, jolloin esimerkiksi lavatavaraa voidaan pinota kahteen kerrokseen. Kemppaisen mukaan perävaunujen mitoitus on optimoitu 78 EUR-kuormalavan kuljettamiseen kahdessa kerroksessa.

”Module 16 -perävaunujen mitoituksessa on otettu tarkoin huomioon nykyiset mitta- ja massasäädökset. Module 16 -puoliperävaunun perään voidaan kytkeä 13,6 metrin varsinainen perävaunu, jolloin saavutetaan 34 metrin yhdistelmämitta. Toisaalta yhdistelmän kokonaismitta jää alle 28 metriin kytkettäessä Module 16 -varsinainen perävaunu Suomessa yleiseen, 7,7 metrin korilla varustettuun vetoautoon”, kertoo Kemppainen kotimaisen valmistajan tuotteiden joustavuudesta.

Ekeload-kaksitasoratkaisun ansiosta kuormaa voidaan tehdä kahteen kerrokseen. Janne Frimanin mukaan Ekeload on Tavaralähettien käytössä päivittäin esimerkiksi lavatavaran tai kevyen irtotavaran kuljettamisessa.

Yhdellä vetoautolla enemmän kuutioita

Janne Frimanin mukaan aiempaa pidemmät yhdistelmät ja niiden tarjoama parempi kuljetustehokkuus on ollut mielessä jo pitkään.

”Epävarmuustekijät kuljetusalan ja koko elinkeinoelämän ympärillä ovat olleet varsin suuria ja omalta osaltaan myös näiden 16-metristen perävaunujen perinteisiä vaunuja korkeampi hankintahinta ovat hidastaneet päätöksentekoa. Lopulta päätös syntyi kuitenkin helposti”, summaa Friman, jonka mukaan kasvaneen kapasiteetin ansiosta runkoliikenteen tehokkuuden kasvu nähtiin heti muutamien viikkojen jälkeen.

Tavaralähteille toimitetuissa perävaunuissa on kevyesti eristetty kori, mutta Module 16 -perävaunuja on saatavilla myös FNA- ja FRC-luokiteltuina versioina.

”Perävaunujen tarjoaman lisäkapasiteetin ansiosta kuljetamme nyt yhdellä vetoautolla aiempaa enemmän kuutioita, mikä tehostaa sekä toimintaamme että samalla auttaa hiilidioksidipäästöjen alentamisessa”, painottaa Friman, jonka mukaan kooltaan kasvaneella kalustolla on voitu operoida asiakkaiden pihoissa entiseen tapaan. Perävaunujen ohjaavien ja nousevien akseleiden ansiosta ne ovat osoittautuneet verrattain ketteriksi myös terminaali- ja lastausalueilla.

”Olemme yhdessä kuljettajiemme kanssa erittäin tyytyväisiä uusiin perävaunuihin ja ennen kaikkea niiden rullausominaisuuksiin tien päällä. 385/55 R22,5 -yksikköpyörin varustetut vaunut tulevat autojen perässä todella kevyesti, mikä johtaa edelleen hyvään polttonestetalouteen”, painottaa Friman.

Kuljetuspalveluiden ohella yritys tarjoaa toimipisteissään Jyväskylässä, Seinäjoella, Kuopiossa ja Oulussa myös lisäarvopalveluita, kuten varastointia ja keräilyä.

”Varastoissamme on asiakkaidemme toiminnan kannalta kriittisiä komponentteja, joiden nopea saatavuus on heille ensiarvoisen tärkeää”, jatkaa Friman palvelutarjonnasta. Tavaralähettien keräilyssä lähettäjiltä saapuvat runkokuormat muokkautuvat terminaaleissa sujuvasti maantieteellisesti jakautuviin suuntakuormiin, joissa eri lähettäjien lähetykset kulkevat kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti vastaanottajille.

Neliakselinen Module 16 -puoliperävaunu on varustettu vetovarustuksella, joten perään voidaan kytkeä normaali 13,6-metrinen varsinainen perävaunu kapasiteettia kasvattamaan.

Kooltaan suurien varastohotellien sijaan Tavaralähettien omat toimipisteet ovat kompakteja terminaaleja, joiden kautta tavaravirrat kulkevat sujuvasti ja kitkatta autosta toiseen. Frimanin mukaan maanlaajuisesti toimiva yritys on erittäin vahva juuri nopeassa paikallisjakelussa.

Sujuvaa yhteistyötä

Jyväskylän Tavaralähetit Oy:n ja Ab Ekeri Oy:n yhteistyö alkoi vuonna 2020 käytetyn perävaunun kaupalla. Juha Kemppaisen kautta Janne Frimanin yritykselle löytyi silloisten tarpeiden mukainen perävaunu Ekerin kotimaan valikoimasta. Pian tämän jälkeen Friman täydensi perävaunulaivastoaan Ruotsista löytyneellä käytetyllä kaksiakselisella Citytrailer-puoliperävaunulla.

”Yhteistyö Kemppaisen kanssa on ollut alusta alkaen sujuvaa ja kitkatonta, mikä on synnyttänyt välillemme luottamuksellisen suhteen. Me Tavaraläheteillä haluamme tehdä asiat helpoksi asiakkaillemme, ja mielestäni Ekerillä ja Kemppaisella on samanlainen suhtautuminen omiin asiakkaisiinsa”, summaa Janne Friman yhteistyötä AB Ekeri Oy:n kanssa.

Janne Frimanin mukaan heidän yrityksessään tehdään asioita valtavirrasta poikkeavalla tavalla, mikä näkyy esimerkiksi kaluston hankinnoissa.

”Nykyisin puhutaan paljon leasing-rahoituksesta tai kaluston vuokraamisesta. Olemme kuitenkin todenneet, että meille paras tapa on ostaa kalusto omaan taseeseen”, kertoo Friman, jonka mukaan kalustoa hankitaan joko uutena tai vähän ajettuna. Isosta maantieteellisestä toimialueesta johtuen vuotuiset suoritteet ovat suuria, joten autot vaihdetaan uusiin kolmen-viiden vuoden ikäisinä.

”Käyttöasteen pitäminen korkealla on yksi toimintamme kulmakivistä, esimerkiksi pakettiautoillamme ajetaan kahdessa vuorossa noin 200 000 kilometriä vuodessa. Runkoliikenteessä ajavien kuorma-autojen mittareihin pyörähtää helposti 300 000 kilometriä vuodessa”, kertoo Friman yrityksen toiminnan tunnuslukuja saapuvien puheluiden välillä. Kooltaan pienessä, joskin kyvyiltään ketterässä organisaatiossa otetaan asioista koppi hoitamalla ne kerralla kuntoon.Lue seuraavaksi