Uutiset

Kuljetuskalusto

Hämeenlinnan toinen kaasutankkausasema avautuu palvelemaan raskaan liikenteen tarpeita

Hämeenlinnan toinen kaasutankkausasema avautuu kaupungin eteläpuolelle Moreenin yritysalueen läheisyyteen 10. helmikuuta. Asema kasvattaa Hämeenlinnan alueen tankkauskapasiteettia sekä parantaa erityisesti paineistettua kaasua hyödyntävän raskaan liikenteen mahdollisuuksia laskea päästöjään kustannustehokkaasti kaasun avulla.

Gasumin uusin kaasutankkausasema avautuu 10. helmikuuta Hämeenlinnaan, Moreenin yritysalueen läheisyyteen osoitteeseen Turun valtatie 199. Asema palvelee laajasti kaasua käyttäviä ajoneuvosegmenttejä henkilöautoista keskiraskaaseen jakeluliikenteeseen sekä linja-autoihin ja jätteenkeräilyyn. Asemalta jaellaan paineistettua maa- ja biokaasua ja sen suunnittelussa on huomioitu myös raskaan kaluston erityistarpeet. Asemalla on muun muassa raskaalle liiketeelle tarkoitettu jakelumittari suuremmilla NGV2 tankkausliittimillä.

”Hämeenlinnan uusi tankkausasema on osa kasvavaa pohjoismaista liikennekaasun tankkausasemaverkostoamme. Kaasun edut tunnistetaan logistiikkatoimijoiden joukossa yhä laajemmin. Myös joukkoliikenteessä kaasun edut on tunnistettu. Vahvistamalla tankkauskapasiteettiamme mahdollistamme yhä useammalle toimijalle siirtymisen puhtaaseen ja kustannustehokkaaseen kaasuun”, sanoo Gasumin Suomen liikenneyksikön maajohtaja Olli Paasio.

Aseman sijainti Hämeenlinnan moottoritien läheisyydessä ja 10-tien varrella on suunniteltu palvelemaan sekä runkoliikennettä että Hämeenlinnan alueen kaasuautoilijoita.

Hämeenlinnan alueen liikennekaasun kysyntä on kasvanut merkittävästi. Kasvua on ollut osaltaan vauhdittamassa Hämeenlinnan joukkoliikenteen siirtyminen hyödyntämään biokaasua. Ennestään Gasum on palvellut Hämeenlinnan alueen liikennettä Tiiriössä sijaitsevalla kaasutankkausasemallaan. Nyt avautuvalla tankkausasemalla vastataan alueen kasvavaan kaasun kysyntään.

Kaasun avulla liikenteen päästöjä on mahdollista vähentää nopeasti ja tehokkaasti jo tänään. Biokaasulla voidaan saavuttaa jopa 90% päästövähenemä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Lisäksi kaasu tuottaa vain murto-osan lähipäästöjä verrattuna perinteisiin polttoaineisiin parantaen taajama-alueiden ilmanlaatua.


Lue seuraavaksi