Uutiset

Kuljetuskalusto

Hallitus linjasi kantojaan Euroopan komission ehdotuksesta Euro 7 -päästöstandardeiksi

Rekkoja talvisella tiellä

Valtioneuvosto toimitti 20.12.2022 eduskunnalle U-kirjelmän komission ehdotuksesta niin kutsutuiksi Euro 7 -päästöstandardeiksi. Päästöstandardit koskevat ajoneuvojen terveydelle haitallisia päästöjä kuten häkää, hiilivetyjä, hiukkasia ja typen oksideja. Ehdotuksen tavoitteena on vähentää EU:ssa myytävien uusien moottoriajoneuvojen aiheuttamaa ilman saastumista. Valtioneuvosto pitää ehdotusta pääosin kannatettavana.

Euroopan komissio antoi ehdotuksen niin kutsutuista Euro 7 -päästöstandardeista 10.11.2022. Ehdotetuilla standardeilla korvattaisiin aiemmin erilliset päästösäännöt, joita sovellettiin henkilö- ja pakettiautoihin sekä kuorma- ja linja-autoihin. Ehdotuksen mukaan standardit tulisivat voimaan uusille ajoneuvoille kesäkuussa 2025 henkilö- ja pakettiautoille ja heinäkuussa 2027 raskaalle liikenteelle.

Euro 7 -standardeista tulee maailman ensimmäiset päästöstandardit, jotka menevät pakokaasupäästöjen sääntelyä pitemmälle, sillä niissä asetetaan raja-arvot myös jarrujen hiukkaspäästöille ja säännöt renkaiden mikromuovipäästöille. Euro 7 -standardit ovat teknologia- ja polttoaineneutraaleja, eli päästörajat ovat samat, kävipä ajoneuvo bensiinillä, dieselillä, sähköllä tai vaihtoehtoisilla polttoaineilla. Lisäksi standardeilla tuetaan sähköajoneuvojen käyttöönottoa sääntelemällä akkujen kestoa ja parannetaan näin kuluttajien luottamusta sähköautoihin.

Valtioneuvosto kannattaa ehdotuksen tavoitetta vähentää kaikkien uusien ajoneuvojen epäpuhtauspäästöjä. Myös ehdotukset akkujen keston sääntelystä sekä päästöjen mittaamisesta ovat hyviä. On kuitenkin tärkeä selvittää, miten Suomen olosuhteisiin tehdyt nasta- ja kitkarenkaat käyttäytyvät muihin renkaisiin verrattuna. Lisäksi on tarpeen selventää, millaisia vaikutuksia kokonaisuudessaan ehdotetuilla raja-arvokiristyksillä on liikenteen päästöihin.

Hallitus antoi asiaa koskevan U-kirjelmän eduskunnalle 20.12.2022. Kirjelmä käsitellään suuressa valiokunnassa, jolle asianomaiset erikoisvaliokunnat antavat lausuntonsa.

EU-tasolla ehdotusta käsitellään Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. EU-työryhmät keskustelevat asiasta lähikuukausien ajan.Lue seuraavaksi