Uutiset

Kuljetuskalusto

Gasum panostaa kaasuinfrastruktuuriin

Gasum panostaa LNG-infraan.

Nesteytetty maakaasu (LNG) on mahdollisuus monipuolistaa suomalaisia energiamarkkinoita. Etelä-Suomeen tarvitaan terminaali, jonka avulla pystytään parantamaan LNG:n saatavuutta asiakkaille tällä alueella. Terminaalihankkeen aikataulu, lopullinen sijaintipaikka ja investoinnin suuruus ovat riippuvaisia alueen markkinoiden kehittymisestä. Toteutuakseen hanke tarvitsee myös riittävän taloudellisen tuen. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, onko terminaalihankkeelle saatavilla EU-tukea. Terminaalin sijoituspaikan ollessa nyt selvillä voi työ tuen varmistamiseksi jatkua.

Suomen ja Viron kaasumarkkinat yhdistävä Balticconnector-yhdysputki on Gasumin ja virolaisen kaasunsiirtoyhtiön Võrguteenuksen yhteishanke. Gasum jatkaa hankkeen suunnittelua. LNG-terminaalihankkeen toteutuminen ja merkittävien kaasuinfrastruktuurihankkeiden eteneminen Baltian alueella ovat edellytyksiä Balticconnectorin toteuttamiselle. Gasum ja Võrguteenus ovat hakeneet EU-tukea hankkeen suunnittelulle. Lopullinen tukipäätös saadaan tämän hetken tiedon mukaan ensi keväänä.

”Gasum jatkaa työtä hankkeiden viemiseksi eteenpäin. Hankkeiden toteutumisen edellytyksenä on, että ne ovat liiketaloudellisesti kannattavia. Tämä edellyttää, että kaasumarkkinat kehittyvät Itämeren alueella ja hankkeille varmistetaan riittävä taloudellinen tuki”, Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen toteaa.

Gasum jatkaa työskentelyä Pohjoismaiden kaasuinfrastruktuurin kehittämiseksi keskeisillä kasvualueilla pystyäkseen tarjoamaan kilpailukykyisiä energiaratkaisuita loppukäyttäjille teollisuudessa, merenkulussa ja liikenteessä. Gasumin tytäryhtiö Skangass avasi LNG-terminaalin Ruotsin Lysekilissä lokakuussa 2014. Lisäksi Skangass rakentaa LNG-terminaalia parhaillaan Poriin ja on mukana suunnittelemassa LNG-terminaalia Tornioon. Terminaalihankkeet ovat merkittäviä strategisia askelia kaasuinfrastruktuurin kehittämisessä.

Lue seuraavaksi