Uutiset

Kuljetuskalusto

EU-edunvalvonnassa kattavampi liikennealan edustus

Autoalan Keskusliitto ry liittyy tammikuussa 2016 mukaan Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n käynnistämään edunvalvontatoimintaan Brysselissä. Maantieliikennettä ja yrittäjyyttä edustava edunvalvontatoimisto koostuu nyt yhteensä kahdeksasta suomalaisesta järjestöstä kattaen käytännössä koko maantieliikennealan.

Valtaosa liikenteen ja yritystoiminnan sääntelystä syntyy EU-tasolla, minkä vuoksi suomalaisjärjestöt pitävät EU-vaikuttamista ja -tiedonsaantia välttämättömänä. SKAL:n hallinnoima suomalaisjärjestöjen yhdistetty edunvalvonta on osoittautunut tuloksekkaaksi ja tuonut järjestöille synergiaetuja.

”Suomen liikennealaan kuuluu laaja kirjo erilaisia toimijoita, mutta alan järjestöillä on yhteinen tavoite, maantieliikennealan ja koko Suomen liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Yhteistyö on välttämätöntä, jos liikennetoimijoiden ääni ja Suomen liikenteeseen vaikuttavat erityispiirteet halutaan saada päättäjien tietoisuuteen EU:ssa”, kommentoi Brysselin toimiston johtaja Pasi Moisio.

Autoalan Keskusliitto arvioi EU-yhteistyön keskeisimmäksi hyödyksi liikennealaa koskevien, vireille tulevien säädösten aiempaa varhaisemman tiedostamisen ja vaikuttamisen siten, että alan toimijoilla on tasavertaiset mahdollisuudet toimia markkinoilla. Edunvalvontapalvelun kautta Autoalan Keskusliitto saa tietoa ja raportointia etenkin autoalaa koskevista säädöksistä kuten ryhmäpoikkeusasetuksesta ja digitalisaation etenemistä tukevista sääntelystä ja direktiiveistä.

”Kotimaan edunvalvonnalle on ensiarvoisen tärkeää pyrkiä jo ennakkoon vaikuttamaan direktiivien ja asetusten sisältöön. Suomessa ja suomalaisessa kaupan käynnissä on monenlaisia erityispiirteitä verrattuna Keski- ja Etelä-Eurooppaan, kuten termiset olosuhteet ja esim. Euroopan vanhin autokanta,” sanoo Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa. 

SKAL perusti Brysseliin pysyvän edunvalvontayksikön vuonna 2012, mutta on toiminut alan edunvalvojana jo 1990-luvulla, joten SKAL kuuluu Suomen vanhimpiin EU-edunvalvojiin. EU-edunvalvontapalveluiden piiriin kuuluvat Autoliikenteen Työnantajaliitto, Suomen Yrittäjät, Linja-autoliitto, Taksiliitto, Suomen Tieyhdistys, Suomen Autokoululiitto sekä nyt uutena tulokkaana Autoalan Keskusliitto.

Brysselin toimiston EU-edunvalvontatyötä tukee vahva ja pitkäaikainen yhteistyö eri tahojen kanssa, mikä kattaa kaikki keskeiset toimijat parlamentissa, komissiossa, Suomen pysyvässä EU-edustustossa sekä laajan joukon sidosryhmiä.

Lue seuraavaksi