Uutiset

Kuljetuskalusto

Erikoiskuljetuslupapalvelu ruuhkassa

”Lupamäärien kasvu edellisvuoteen verrattuna on ollut merkittävää. Vuodesta 2010 vuoteen 2011 määrä kasvoi noin 8 prosentilla. Esimerkiksi tämän vuoden tammikuun lupamäärä verrattuna viime vuoden tammikuuhun oli lähes 25 prosenttia vilkkaampi”, vastaa Haapavaara.

Haapavaara katsoo koneeltaan tilannetta perjantai-iltapäivällä 24.2. ja lupajonossa oli silloin 103 lupahakemusta. ”Aamulla oli vielä hieman enemmän. Näin paljoa ei lupia ole ollut jonossa sitten vuodenvaihteen 2008-2009 ja siitä tilanne on muutoinkin aivan toinen.”

”Emme ole luparuuhkassa pystyneet pitämään kiinni palvelulupauksestamme ja osa luvanhakijoista on saanut henkilökuntamme venymisestä huolimatta kuljetuslupansa myöhässä. Olemme tällä viikolla joutuneet muuttamaan palvelulupaustamme kahdesta päivästä viiteen päivään. Olemme tilanteesta pahoillamme. Nyt kannattaa huomioida tämä tilanne ja lähettää lupahakemus mahdollisimman varhain.”

Lupakäsittelijöitä on tällä hetkellä seitsemän. Onko suunniteltu henkilökunnan lisäämistä?

” Olemme iloksemme saamassa lisäresursseja ja heidän perehdyttämisensä jälkeen pystymme vastaamaan paremmin kysyntään ja kasvaviin lupamääriin. Meiltä lähti muihin tehtäviin yksi henkilö ja hänen tilalleen on haussa mahdollisimman nopeasti uusi henkilö ja toinen paikka on tulossa lisää.”

Kerroit viimeksi ERIKU2-luvankäsittely- / reitinsuunnittelujärjestelmän olleen tulossa, mutta siinä olevan vielä kovasti tekemistä, että se vastaa tarpeita. Miten tämä on edennyt?

”Otimme ERIKU2-järjestelmän käyttöön vuoden vaihteessa ja sitä ennen se oli rinnalla vanhan järjestelmän kanssa. Järjestelmä ei kuitenkaan ole vielä valmis ja siinä on vielä hiomista sekä itse ohjelmassa että sen käyttämässä taustamateriaalissa. Joudumme harkitsemaan aivan lähiaikoina paluuta vielä takaisin vanhan järjestelmän käyttöön, jotta voimme palvella luvanhakijoita mahdollisimman nopeasti.”

”Sinällään uusi ERIKU2-järjestelmä on nykyaikainen ja entistä tehokkaampi, mutta valitettavasti ohjelman kehitystyö vie paljon aikaa. Ongelmien kartoittamiseksi teemme jatkuvaa yhteistyötä järjestelmän toimittajan kanssa. Tarkoituksemme on palvella mahdollisimman nopeasti ja ymmärrämme lupahakemusten viipymisen haittaavan paitsi meidän asiakkaitamme, myös heidän asiakkaitaan, koko ketjua.”

”Odotamme lähiaikoina käyttöömme tulevasta reitinhakujärjestelmän uudesta versiosta paljon, sillä oletettavasti tässä versiossa reitinhakuun liittyvä ongelma on poistunut.”

Olitte siirtymässä sähköiseen lupien toimittamiseen viimeksi tavatessamme. Miten tämä on lähtenyt liikkeelle?

”Luvista suurin osa menee nykyään sähköisenä ja siitä on saatu hyvää palautetta. Sähköisesti toimitetut luvat ovat nopeasti perillä ja prosessin kokonaisaikaa saadaan sillä lyhennettyä.”

”Kehitämme jatkuvasti reitistölupia, joiden avulla voidaan osaltaan vähentää lupahakemusten määrää. Tällaisia reitistölupia käytetään esimerkiksi metsäkoneiden ja maarakennuskoneiden kuljetuksiin tietyillä reiteillä. Suurissa ja vaativissa erikoiskuljetuksissa tarvitaan kuitenkin aina kuljetuskohtainen lupa ja niissä myös toimitusaika voi olla normaalia pidempi suunnittelun haasteellisuuden mukaan.”

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi