Uutiset

Kuljetuskalusto

Combilink – vakiintunut palvelutarjoaja

Hannu Lindin luotsaama Combilink Oy on omalta osaltaan huolehtinut varsinaissuomalaisen kuljetuskaluston liikkuvuudesta jo kahden vuosikymmen ajan. Palvelutarjonta kattaa lähestulkoon kaikki autojen ja perävaunujen huoltoihin ja korjauksiin liittyvät toimet.

”Laajat moottori- ja vaihteistokorjaukset eivät kuitenkaan ole meille ominta aluetta, joten ne työt pyrimme jättämään muille toimijoille”, selventää Lind.

Nykyaikainen kalusto pitää sisällään huomattavan määrän elektroniikkaa, mikä vaikuttaa huomattavissa määrin myös korjaustoimintaan ja työssä käytettävään laitteistoon sekä henkilöstön koulutukseen.

”Laitekantaamme kuuluu muun muassa nykyaikainen testeri, jonka avulla voimme lukea kaikkien merkkien vikakoodit. Silmältä piilossa olevien vikojen löytäminen ilman testeriä on käytännössä mahdoton tehtävä”, muistuttaa Lind, jonka asiakaskunta on varsin vakiintunutta. Hänen mukaansa suurin osa asiakasvirrasta koostuu 100 kilometrin säteellä vaikuttavista pienistä ja keskisuurista asiakkaista, joiden kanssa on tehty yhteistyötä jo vuosien ajan.

”Ohitustie tuo toki lisää satunnaisia asiakkaita, joita pyrimme palvelemaan mahdollisuuksien mukaan”.

Neljä asentajaa työllistävä yritys on uusien tilojen myötä laajentanut toimintaansa myös varaosamyynnin puolelle. Lindin mukaan tuotteet hankitaan suoraan maahantuojilta, mikä takaa kilpailukyisen hinnoittelun myös loppukäyttäjän näkökulmasta.

”Toimintamme pääpaino säilyy kuitenkin huolloissa ja korjauksissa, koska asiakkaiden omatoiminen huoltaminen vähenee jatkuvasti. Varaosakaupan pääpaino tullee olemaan nopeasti vaihdettavissa kulutusosissa, kuten valaisimissa”, arvelee Lind.

Kaksi vuosikymmentä korjaamoalalla vaikuttanut Lind uskoo huolto- ja korjaamopalvelujen ostamisen lisääntyvän tulevaisuudessa entisestään. Osaltaan suuntaukseen vaikuttaa omatoimista tekemistä hankaloittava kaluston teknistyminen. Huoltotöiden tekemiseen vaaditaan myös asianmukainen tila työkaluineen, mikä tarkoittaa varsin huomattavaa menoerää.

”Muutaman auton yrittäjän ei millään tavoin laskien kannata ylläpitää omaa korjaamovarustusta”, tietää Lind, jonka mielestä myös työvoimakysymys ohjaa kohti ostopalvelua. Kuljettajien osaamista on käytettävä huoltojen sijasta ajamiseen ja päätoimisen asentajan pitäminen taasen vaatii jatkuvaa työkuormaa, mitä ei pienessä yrityksessä saavuteta.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi