Uutiset

Kuljetuskalusto

Caruna investoi 1,8 miljoonaa Kemiössä

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna käynnistää Kemiössä paikallisesti merkittävän sähköverkon parannushankkeen. Caruna investoi sähköverkon parannustoimenpiteisiin alueella yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa. Investoinnin työllistävä vaikutus alueella on noin 20 henkilöä.

Seuraavan vuoden aikana verkkoa parannetaan Kemiössä keskustaajaman alueella ja sen ympäristössä. Hankkeen ansiosta alueen asukkaat saavat jatkossa entistä luotettavammin sähköä. Toimenpiteillä saadaan noin 550 asiakasta lisää säävarman verkon piiriin.

Kaapeloinnilla varmistetaan alueen sähkönsaantia

”Hankkeen tarkoituksena on korvata vanhaa ja huonokuntoista ilmajohtoverkkoa luotettavammalla maakaapeliverkostolla. Kaapelointitöiden lisäksi pylväsmuuntamoita korvataan ulkoisia olosuhteita paremmin kestävillä puistomuuntamoilla ja lisätään sähköverkkoon automaatiota, millä muun muassa vianpaikannus nopeutuu. Näillä toimenpiteillä parannetaan alueen sähkön toimitusvarmuutta”, verkostopäällikkö Henrik Suomi Carunasta kertoo.

Kemiössä tehdään kaksi suurempaa projektikokonaisuutta. Ensimmäisessä saneerataan nykyistä ilmajohtoverkkoa maakaapeliksi Påvalsbyn sähköasemalta Kemiön keskustaan saakka sekä kaapeloidaan keskustan alueella olevia keskijännitejohtoja. Lisäksi Smålandin pientaloalueen ilmajohtoverkkoa kaapeloidaan yhteistyönä kunnan ja puhelinyhtiön kanssa. Maakaapelia rakennetaan yhteensä noin 22 kilometriä ja puistomuuntamoita rakennetaan noin 23 kappaletta. Ilmalinjaa puretaan kaiken kaikkaan noin 40 kilometriä.

”Projektit parantavat huomattavasti koko Kemiön alueen sähkön toimitusvarmuutta. Hankkeen vaikutuspiirissä ovat kaikki kunnan keskeiset palvelut sekä tietysti alueen yritykset ja asukkaat, joiden sähkönsaanti saadaan näillä toimilla säävarmaksi”, Henrik suomi kertoo ja jatkaa: ”projektien maastosuunnittelu on jo aloitettu ja työt tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2015 loppuun mennessä”.

Investointeja haja-asutusalueilla ja taajamissa

”Sähkön merkitys nyky-yhteiskunnalle on päivä päivältä suurempi, joten myös sähköverkon luotettavuuteen tulee jatkossa panostaa huomattavasti aikaisempaa enemmän. Haja-asutusalueiden investointien lisäksi Caruna kohdistaa osan toimenpiteistä taajama- ja kaupunkialueille sekä rakennuttamalla uutta jakeluverkkoa että saneeraamalla nykyistä ilmajohtoverkkoa. Parannamme verkkoa siten, että se toimii mahdollisimman hyvin haasteellisissa sääolosuhteissa ja teemme luotettavuusinvestointeja kaikkiin verkon osiin”, Henrik Suomi päättää.

Lue seuraavaksi