Uutiset

Kuljetuskalusto

ATP-luokiteltua lämpöä ja viileyttä

NEK Pharma

Kuorma-autojen kuormakoreissa on alkanut näkyä uusi virallinen ATP-luokka BNA. Se on aiheuttanut kysymyksiä kuljetusyrityksissä ja logistiikka-alalla ylipäätään, sillä alalla on totuttu käytännössä kahteen pääluokkaan; FNA ja FRC.

FNA-luokitelluissa koreissa kuljetetaan tuotteita jääkaappilämpötilassa, ja FRC-luokittelu tarkoittaa pakastekuljetuksia. Molemmissa luokissa lämmönsäätölaitteistona käytetään ATP-hyväksyttyä kylmäkonetta, jolla kuormatilaa voidaan myös lämmittää. Tavallisesti lämmitysteho on riittävä, mutta kovimmilla talvipakkasilla on saattanut käynyt niin, että pluslämpötiloissa kuljetettavaksi tarkoitetuille tuotteille lämpö ei olekaan riittänyt ja ne ovat jäätyneet pilalle kuljetuskorin lattialla.

Lämmön riittävyyden varmistamiseksi kuormatiloja on varustettu neste- tai ilmakiertoisilla lattialämmitysjärjestelmillä, jolla jäätyminen on voitu estää. Tämä on ollut toimiva järjestely, kun asiakkaat eivät ole vaatineet lämmitysjärjestelmälle virallista ATP-luokitusta.

Luokitus myös lämmitykselle

Tilanne kuitenkin muuttui, kun lääkealan logistiikkayhtiöt alkoivat vaatia testauksia ja dokumentaatiota talviolosuhteissa tapahtuvaan lääkekuljetukseen. Tietyt lääkkeet eivät voi jäätyä missään olosuhteissa. Korivalmistajat ovat pyrkineet ratkomaan uusia vaatimuksia erilaisin lämmitysjärjestelmin.

Pisimmälle viedyn lämmönsäätelyjärjestelmän kehitti Närpiössä toimiva NEK Oy. Järjestelmän ominaisuudet kehitettiin huippuunsa yhteistyössä lääkejakeluyritysten ja varsinkin Pohjois-Suomessa toimineen Kuljetus Kovalainen Oy:n kanssa. Kehitystyön tuloksena syntynyt NEK Sure Heat -järjestelmä on edelleen tuotannossa.

”Sure Heat -järjestelmällä kyllä saavutettiin tavoitteet, mutta se ei ole virallisesti ATP-luokiteltu”, mainitsee NEK Oy:n myyntipäällikkö Tero Saari. ”Siksi lähdimme kehittämään tuotteistoa, jolle voitaisiin hakea testausohjelman kautta virallinen ATP-sertifiointi.

ATP-luokkiahan on kymmeniä, joista CNA- ja BNA-luokitukset todettiin parhaiksi lämpötilaherkkien tuotteiden kuljetukseen Suomen talviolosuhteissa. CNA-luokka on FNA:ta vastaava luokitus koneellisesti lämmitetylle korille. Siinä lähtökohtana on, että korin sisälämpötila pystytään pitämään jopa +20 asteessa, vaikka ulkona olisi kolmekymmentä astetta pakkasta”, mainitsee Saari.

Tuoteryhmälle annettiin sen lähtökohtia kuvaava nimi NEK Pharma. Kun yhdistetään kesäolosuhteissa tarvittava FNA-luokitus ja talviolosuhteissa tarvittava CNA-luokitus, voidaan luokitukset yhdistää yhden kirjainyhdistelmän taakse. Tällöin käytetään BNA-luokitusmerkintää, joka tarkoittaa, että kori on sekä FNA- että CNA-hyväksytty. Muilta osin merkintäsäännöt ja aikarajoitukset ovat kuin pelkässä FNA-hyväksynnässä, eli uuden auton luokitus vaatii uusinnan kuuden vuoden kuluttua käyttöönotosta.

Pharma-käyttöpaneeli
SSC-Heating Systems Oy:n kehittämällä Pharma -käyttöpaneelilla järjestelmän ohjaus tapahtuu kätevästi yhdeltä säätimeltä.

Uusi BNA-kone sisältää myös uuden säätötekniikan, jossa koko järjestelmän ohjaus tapahtuu yhdestä käyttöpaneelista. Kuljettaja säätää halutun korilämpötilan ja laitteisto tunnistaa kumpaa tarvitaan, lämpöä vai kylmää ja tavarat ovat aina oikeassa lämpötilassa. NEK Pharma -koreissa käytettävä BNA-lämmönsäätölaite on kehitetty yhteistyössä vaasalaisen SSC Heating Systems Oy:n kanssa.

Parantunutta turvallisuutta ja käytettävyyttä

Tero Saaren mukaan samalla haluttiin ratkaista iso kuljettajien työturvallisuuteen vaikuttava yksityiskohta, joka liittyy siihen, että FNA-luokitellut korit ovat yleensä Suomessa hyväksytetty vain takaovellisena. Tällöin kuljettajan on joka jakelukerralla avattava ensin takalaitanostin ja sen jälkeen astuttava laudan päälle avaamaan takaovia. Ja tietysti sulkemaan takaportti päinvastaisessa järjestyksessä. Talvisin korin ulkopuolelle asennettu metallinen nostotaso on lumessa ja jäässä, jolloin liukastumisriski kasvaa merkittävästi.

Eristetty takalaitanostin ja lippa
ATP-hyväksytyt NEK Pharma -korit voit valita joko takaovilla tai kuvassa olevalla eristetty lauta / eristetty lippa -yhdistelmällä.

”Me asetimme riman siten, että uusien luokitusten lisäksi tästä ongelmasta oli päästävä eroon. Kehitimme ratkaisun ja teimme kaikki ATP-testit takaovet korvaavalla ratkaisulla, jossa on eristetty takalaitanostin ja eristetty ylälippa. Työturvallisuuden parantumisen lisäksi tällä tehostetaan kuljettajan vuosittaista työaikaa jopa 150 tuntia. Nyt voimme toimittaa myös FNA-, CNA- ja BNA -luokitellut korit takaovien lisäksi edellä mainitulla ratkaisulla”, sanoo Tero Saari.

Hänen mukaansa uudet ATP-luokat ovat jo tulleet arkiseen käyttöön varsinkin lääkejakelussa, mutta myös elintarvikepuolella niiden edut on huomattu ja NEK Pharma-korien kysyntä herännyt.

Lue myös: Huoltoautokonsepti raskaalle kalustolle

Lue seuraavaksi