Uutiset

Kuljetuskalusto

Ammattipätevyyden hankki 107 000 kuljettajaa

kuljettajakoulutus

Trafin tilastoista selviää, että kuorma- tai linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutuksen hankki syyskuun määräaikaan mennessä 107 000 kuljettajaa. Ammattipätevyyttä tarvitsevien kuljettajien määrä ei ollut selvillä etukäteen, mutta alun perin heitä arvioitiin olevan 80 000 – 100 000. Trafin tulkinnan mukaan arvion ylittyminen kertoo ennen kaikkea alan sitoutumisesta asiaan.

”Raskaan liikenteen kuljettajat ja alan yritykset ottivat jatkokoulutuksen tosissaan ja hoitivat asian hienosti”, kiittää pääjohtaja Kari Wihlman: ”Tämä on yksi selkeä osoitus siitä, että tieliikenteen ammattilaistemme arvot ovat kohdallaan ja he toimivat vastuullisena esimerkkinä myös muulle liikenteelle.”

Nykyään kaikki ammattipätevyyden alaisia ajoja suorittavat kuljettajat kuuluvat ammattipätevyyden piiriin ja he ylläpitävät ammattitaitoaan säännöllisesti viiden vuoden jaksoissa. Kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutuksen suorittamisen viiden vuoden siirtymäaika päättyi syyskuun alkupuolella ja linja-autonkuljettajien vuotta aiemmin.

Vaadi laatua!

Siirtymäajan puitteissa tehty ammattipätevyyden jatkokoulutus saattoi osan kuljettajista kohdalla jäädä varsin viime tippaan, jolloin kurssien laatuun ei välttämättä ehtinyt kiinnittää valintavaiheessa tarpeeksi huomiota.

”Nyt kun ammattipätevyyden ylläpito on osa ammattikuljettajien arkea, niin suoritettavat viisi koulutuspäivää kannattaakin hajauttaa mahdollisimman tehokkaasti koko viiden vuoden jaksolle ja miettiä, minkä tyyppinen koulutus tukisi parhaiten omaa ammattitaitoa ja jaksamista työelämässä”, toteaa yksikönpäällikkö Marko Rajamäki.

”Koulutuksia kannattaa myös suunnitella yhteistyössä muiden yritysten kanssa ja vaihtaa tietotaitoa aiheesta”, vinkkaa Rajamäki: ”Jatkokoulutusta tarjoavilta yrityksiltä voi myös pyytää tarjouksia omaa yritystä kiinnostavista kursseista ja luonnollisesti vaatia laadukasta opetusta.”

Mahdollisuus oppia

Ammattipätevyyskoulutus kannattaa pakon sijasta ottaa hyvänä mahdollisuutena uuden oppimiseen. Viidestä koulutuspäivästä yhden koulutuspäivän aihe on ennakoivan ajotavan vahvistavaa koulutusta, muiden päivien aiheet ovat varsin vapaasti räätälöitävissä omien tarpeiden mukaan.

Trafin tarkoituksena on kehittää ammattipätevyyden jatkokoulutusta edelleen, jotta se vastaisi paremmin liikenteen ammattilaisten tarpeita. Koulutusta koskevia ideoita ja palautteita saa mielellään antaa esimerkiksi Trafin nettisivujen lomakkeella.

Lue seuraavaksi