Uutiset

Kuljetuskalusto

Alastaron moottoriradalla – ison ratin takana

Ison ratin takana -tapahtuma järjestettiin kolmannen kerran Alastaron moottoriradalla 17. syyskuuta. Tilaisuuden pääteemat olivat kuorma- ja linja-autoalan nykytila, tiestön kunto, yrittäminen ja liikenneturvallisuus. Lisäksi henkilöauton ajokortin omaavillakin oli mahdollisuus koeajaa muun muassa uusia 76 tonnin ajoneuvoyhdistelmiä ja linja-autoja ammattilaisten opastamana suljetulla rata-alueella.

Tilaisuuden alussa todettiin suomalaisen kuljetuselämän olevan melkoisten muutosten edessä. Isoimpia muutoksia ovat lokakuun alusta voimaan astuvat mitta- ja massauudistukset, jotka sallivat ajoneuvoyhdistelmille nykyistä suuremmat kokonaismassat. Toinen muutos on vuoden vaihteessa Euro 6 -päästönormiin siirtyminen.

Ensimmäisessä puheenvuorossa Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n varapuheenjohtaja Håkan Stara kertoi kuljetusyrittäjien olevan huolestuneita kilpailukyvystä ja markkinoilla pärjäämisestä. Suuri osa suomalaisista kuljetusyrityksistä on yhden ja kahden auton yrityksiä, joille esimerkiksi 76 tonnin massamuutokset tuovat todella isoja investointeja. Lisäksi kaluston optimointi tulee yhä tärkeämpään asemaan, ettei massauudistuksesta tule kuljetusmarkkinoita jäykistävä tekijä. Esimerkiksi paperirullien kuljettamisessa maksimimassat voidaan hyödyntää, mutta kaupan rullakkokuljetuksissa ei.

Henkilöliikenteen osalta tämän päivän haasteista kertoi Linja-autoliitto ry:n puheenjohtaja ja Vainion Liikenteen toimitusjohtaja Matti Vainio. Linja-autoalalla taistellaan olemassaolosta ja ollaan odottavalla kannalla. Mieliä askarruttaa, ottaako yhteiskunta bussiliikenteen haltuunsa, nouseeko polttoaineen hinta entisestään sekä uskalletaanko investoida uuteen kalustoon ja millaiseen. Linja-autot ajavat Suomessa noin 450 miljoonaa kilometriä vuodessa ja kuljettavat noin 80 prosenttia 160 miljoonasta matkustajasta. Linja-autoyrittäjien huolenaiheita ovat lisäksi tiestön kunto ja alemman tieverkon puutteellinen tai vääräaikainen talvihoito, liikennekurin heltyminen henkilöautojen osalta ja myös Liikkuvan Poliisin lakkauttaminen. Positiivisena asiana kuljetusalalla Vainio piti ammattipätevyyskoulutuksia.

Myös Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen oli sitä mieltä, että mitta- ja massamuutospäätös tuli tehokkaasti ja nopeasti. Kysymyksiä herätti muutoksen vaikutukset jatkossa – tuleeko kuljetusalalla iso investointiaalto, laskeeko käytetyn kaluston arvo ja heikkeneeko kuljetusalan kannattavuus edelleen turvallisuuden kustannuksella.

Lisäksi Valtonen kertoi raskaanliikenteen huonosta maineesta liikenneonnettomuustilastoissa suuren yleisön keskuudessa, vaikka raskaskalusto on osallisena vain neljässä prosentissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa. Mutta isot autot näkyvät otsikoissa ja kuuluvat puheissa. Lisäksi tahalliset teot vääristävät hieman tilastoja.

Muita kuljetusyrittäjiä askarruttavia asioita olivat sekä asiakkaiden että kuljetusyrittäjien saamat hyödyt, turvallisuus liikenteessä ja erityisesti alemman tieverkon ja siltojen kestävyys, tienhoito sekä Liikuvan poliisin lopettaminen. Myös pitkäntähtäimen liikennestrategiat ja Trafin erilaiset kokeilut kiinnostavat kuljetusyrittäjiä tulevaisuudessakin. Lopuksi Stara totesi, että ”tehokasta logistiikkaa tehdään harkituin askelin ja kaikkia osapuolia kuunnellen”.

Myös tiestön kunto puhuttaa eduskunnassa. Jokinen kertoikin, että perustienpitoon on budjetoitu 55 miljoonaa euroa lisää, josta suurin osa menee kuitenkin 37 sillan kunnostamiseen. Tämän vuoden lisäbudjetissa on varattu 25 miljoonaa euroa tienpitoon ja vuoteen 2016 mennessä tullaan uusrakentamisesta siirtämään 100 miljoonaa euroa olemasssa olevien teiden ylläpitoon. Kaikkiaan tiestön kunnossapitoon tarvittaisiin noin 1,5-2 miljardia euroa. Suomen 4000 kilometrin tiestöstä pystytään näillä näkymin päällystämään vain 2000 kilometriä. ”Siksi tiestön korjausvelka pitää ottaa vastaisuudessa suurennuslasin alle ja saada asioista yhteinen näkemys”, totesi Jokinen lopuksi.

Lopuksi Scania Suomen ja Baltian toimitusjohtaja piti lyhyen Scania-katsauksen mielenkiintoisesta kuluvasta vuodesta ja kertoi yleisölle muutaman sanan Scanian paikalle toimittamasta koeajokalustosta ja sillä ajamisesta.

Miika Nyrö

Lue seuraavaksi