Uutiset

Kuljetuskalusto

Ala-Korpela Oy:lle SKAL:n liikenneturvallisuuspalkinto

Petri Ala-Korpela

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n liikenneturvallisuuspalkinto 2014 on myönnetty Kurikassa toimivalle Kuljetusliike Ala-Korpela Oy:lle alakoulujen liikenneturvallisuuspäivistä. Yritys on toiminut aloitteentekijänä ja aktiivina Kurikan alakoulujen liikenneturvallisuuspäivien järjestämisessä vuodesta 2012 alkaen. Palkintolautakunta arvosti yrityksen aloitteellisuutta ja paneutumista lasten liikenneturvallisuuskasvatukseen sekä erityisesti lapsiyleisölle olennaista havainnollisuutta.

Koulujen liikenneturvallisuuspäivät perustuvat Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:n vuonna 2011 tekemään liittokokousaloitteeseen ”Liikenneturvallisuuskasvatusta perusopetukseen”.

Kurikassa haasteeseen tarttui Kuljetusliike Ala-Korpela Oy:n Petri Ala-Korpela, joka on tuonut liikenneturvallisuuspäiville kuljetuskalustoa ja auttanut lapsia hahmottamaan näkyvyyden katvealueita ohjaamosta käsin. Lapset, opettajat ja liikenneturvallisuuspäivien muut järjestäjät ovat samalla käyneet yhdessä läpi koulun lähialueiden vaaranpaikkoja. Liikenteen ja liikennekäyttäytymisen teoriaan on tutustuttu rehtorin ja järjestäjien johdolla ja lisäksi liikenneturvallisuuspäivillä on testattu heijastinten tehoa pimeässä.

Liikenneturvallisuuspalkintolautakunta halusi palkita Kuljetusliike Ala-Korpela Oy:n toiminnan erinomaisena esimerkkinä siitä, mitä yritykset voivat tehdä lasten ja liikenneturvallisuuden hyväksi.
”Liikenneturvallisuustyössä tarvitaan aktiivisia paikallisia toimijoita. Lasten kannalta konkreettiset ja havainnolliset asiat vaikuttavat parhaiten, joten isoon rekkaan tutustuminen, heijastinten testaus ja vaaranpaikkojen läpikäyminen yhdessä ovat varmasti jääneet lasten mieleen. Ala-Korpelan toiminta on palkitsemisen arvoista”, linjasi lautakunnan puheenjohtaja, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin pääjohtaja Kari Wihlman.

”Kun lapset tulivat alakouluikään, halusin omalta osaltani varmistaa, että he tovereineen kulkevat turvallisesti. Jos yksikin loukkaantuminen voidaan estää, on tavoitteemme saavutettu. Muistutan vielä, että ilman hyviä yhteistyökumppaneita toimintaa ei olisi syntynyt”, sanoo Petri Ala-Korpela.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toivoo, että koulujen perusopetussuunnitelmaan otettaisiin ainakin suosituksena pysyvästi mukaan liikenneturvallisuuskasvatus. Asiaa ovat esittäneet Opetushallitukselle useat liikennealan järjestöt ja toimielimet SKAL:n ohella. 

Lue seuraavaksi