Uutiset

Kuljetuskalusto

Ajoon valmiita ratkaisuja

Hiab, Multilift, Loglift ja Jonsered sekä Moffett yhdessä Focoliftin kanssa ovat tuttuja tuotteita monelle autoalan ammattilaiselle. Valmistustoiminnan ohella Cargotec huolehtii omalta osaltaan myös tuotteiden asennuksesta kolmessa omassa toimipisteessään Helsingissä, Tampereella ja Raisiossa. Multilift-tehtaan välittömässä läheisyydessä Raisiossa on rakennettu kalustoa asiakkaiden tarpeeseen jo neljän vuoden ajan.

”Meillä on kaikkiaan 11 asennuspaikkaa, joista valtaosa, 7-8 on uudisrakennusten käytössä. Korjaustöitä varten on korvamerkitty 3-4 ruutua, joissa voidaan kysynnän mukaan rakentaa myös uutta kalustoa”, valaisee aluemyyntipäällikkö Börje Laakso 14 asentajaa ja kaksi työnjohtajaa työllistävän toimipisteen tunnusluvuista.

Laakson mukaan Raision toimipisteen peruskuomaa ovat vaihtolavalaiteasennukset sekä kappaletavara- ja puutavaranostureiden asennus- ja vaihtotyöt. Raisiossa rakennetaan myös valtaosa energialaitosten käyttöön toimitettavista ajoneuvoista, jotka varustellaan usein TRM-kerroslavalla sekä Hiab-kappaletavaranosturilla.

”Kuukausittain luovutamme asiakkaille 10-25 yksikköä, joiden varusteluun kuluva aika vaihtelee erittäin paljon. Nosturin vaihtotyö on hoidettu yleensä parissa päivässä, täysipainoisen tienhoitoauton varustaminen taasen vie aikaa kuudesta kahdeksaan viikkoa”, summaa Laakso, jonka mukaan ajoneuvot pyritään varustamaan omissa tiloissa mahdollisimman valmiiksi.

”Yhdessä paikassa rakentaminen nopeuttaa läpimenoaikaa, koska siirtoihin ei tarvitse varata aikaa. Yhden toimijan tekemässä varustelussa huomioidaan myös kokonaisuus, joten kaikille komponenteille löytyy paikka autosta”, pohtii Laakso kokonaistoimituksen etuja.

Dokumentointi haasteena

Ajotehtävän mukaan räätälöidyn ajoneuvon varustaminen vaatii entistä enemmän myös suunnittelua, dokumentointia ja valvontaa. Laakson mukaan varsinkin lainsäätäjä asettaa dokumentoinnille vaatimuksia, jotka vaikeuttavat omatoimista varustelua.

”Esimerkiksi nosturiauton rekisteröinti ja käyttöönotto edellyttää vakavuuslaskelmia ja pöytäkirjoja koekuormitustilaisuudesta. Laskelmien ja pöytäkirjojen avulla voidaan todeta ajoneuvon olevan turvallinen paitsi käyttäjälleen myös ympäristölle”, muistuttaa myynnin teknistä tukea hoitava Mika Rusi, jonka mukaan kaikille ajoneuvoille tehdään rekisteröintikatsastus ennen luovutusta asiakkaalle.

Varustelun tarkka dokumentointi helpottaa omalta osaltaan myös jälkimarkkinointia, sillä kaikki ajoneuvoon liittyvät dokumentit, kuten hydrauli- ja sähkökaaviot sekä tarkastuspöytäkirjat arkistoidaan yhteiseen sähköiseen tietokantaan, missä tarvittavat tiedot on helposti saatavilla esimerkiksi onnettomuustilanteen selvittämistä varten.

Vuosi sitten voimaan astunut konedirektiivi asettaa kappaletavaranostureille uusia vaatimuksia, joiden tavoitteena on turvallisuuden lisääminen. Laakson mukaan varsinkin sektorivalvonnan mukanaan tuomiin nostotehon rajoituksiin suhtauduttiin asiakaskunnassa alkuun kielteisesti, joskin kanta on vähitellen muuttumassa myönteisemmäksi.

”Lisääntyneen elektroniikan ansiosta sektoreita voidaan viipaloida entistä pienempiin osiin, mikä voi paikoin jopa parantaa nostoarvoja”, tietää Laakso kokemuksen perusteella muistuttaen samalla Hiab-nostureiden puomiston korkeusvaroittimesta, joka varoittaa kuljettajaa äänimerkillä ja valolla, mikäli nosturi ei ole kuljetusasennossa.

Laakson mukaan valmistajan ja maahantuojan ylläpitämä asennus- ja korjaamotoiminta ei ole itsetarkoitus, vaan tapa pysyä lähellä asiakasta ja hänen tarpeitaan.

”Asennus- ja huoltotyössä saamme arvokasta ja toimintaamme tukevaa tietotaitoa, jota voimme välittää edelleen maanlaajuiselle jälleenmyyjäverkostollemme”, summaa Laakso oman organisaation mukanaan tuomia etuja.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi