Uutiset

Kuljetuskalusto

ADR-ajolupakoulutus muuttui 1.7.2011 alkaen

Nykyisten säädösten mukaisesti on ollut kolme erilaista kurssia, perus-, säiliö- ja täydennyskurssi. Heinäkuun alusta alkaen on käytössä viisi erilaista alkukoulutustusohjelmaa ja myös viisi täydennyskoulutusohjelmaa. Koekysymysten määriin ja kokeiden kestoaikoihin tulee myös muutoksia.

ADR-ajolupakortti tulee muuttumaan vuoden 2013 alussa. Nykyinen paperinen ajolupa poistuu ja käyttöön tulee valokuvalla varustettu muovinen kortti.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tilastojen mukaan Suomessa oli voimassa vuoden 2010 lopussa 33 725 ADR-ajolupaa.

Alkukoulutus joko kolmen tai neljän päivän kurssilla

Nykyinen neljän päivän peruskurssi säilyy edelleen yhtenä vaihtoehtona ja se palvelee hyvin niiden tarpeita, jotka kuljettavat työssään useiden eri luokkien vaarallisia aineita.

Uusi käytäntö tarjoaa rinnalle kuitenkin nykyistä suppeamman 3 päivää kestävän peruskoulutuksen, jonka suoritettuaan henkilö voi kuljettaa kaikkia vaarallisia aineita, lukuunottamatta räjähteitä ja radioaktiivisia aineita. Hyväksytyn peruskurssin ajolupakokeen jälkeen on mahdollista jatkaa erikoiskurssille. Erikoiskursseja on räjähteiden ja radioaktiivisten aineiden kuljetuksiin, sekä lisäksi säiliökuljetusten erikoiskurssi.

Täydennyskoulutus ennen vanhan luvan umpeutumista

Täydennyskurssi ja sitä vastaava koe on suoritettava hyväksytysti ennen vanhan ajoluvan voimassaolon päättymistä. Viiden vuoden välein suoritetulla täydennyskurssilla päivitetään muuttuneita tietoja ja saadaan ADR-ajolupaan viisi vuotta jatkoaikaa.

Nykyinen kahden päivän täydennyskurssi tulee edelleen säilymään. Tällä yhdistetyllä täydennyskurssilla päivitetään kappaletavara- ja säiliökuljetuksiin liittyvät tiedot.

Uutena vaihtoehtona on yhden päivän mittainen perustäydennyskurssi, jonka suoritettuaan on oikeus kuljettaa vaarallisia aineita, lukuun ottamatta räjähteitä ja radioaktiivisia aineita. Hyväksytyn perustäydennyskurssin kokeen jälkeen voi osallistua 4-6 tunnin mittaisille räjähteiden, radioaktiivisten aineiden tai säiliökuljetusten täydennyskursseille.

 Trafi.fi

Lue seuraavaksi