Uutiset

Kuljetuskalusto

76 tonnia yhdeksällä akselilla

76 tonnin kokonaismassa edellyttää yhdistelmään yhdeksää akselia, joista vähintään kahden on oltava vetäviä. Perävaunun akseleista vähintään 65 prosenttia on varustettava paripyörin – perävaunussa voi siis olla korkeintaan yksi ykköspyöräakseli. Ykköspyöräperävaunun kanssa kokonaismassa yhdeksänakselisena on korkeintaan 69 tonnia. 76 tonnin kokonaismassaan pääseminen edellyttää autolta ja perävaunulta tiettyjä vaatimuksia, kuten riittäviä teknisiä akselimassoja, vähintään 19,3 metrin ääriäkseliväliä ja teholtaan 380 kW:n eli 510 hevosvoiman moottoria.

Kahdeksanakselisen yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa paripyöräisellä perävaunulla on jatkossa 68 tonnia, mikäli ääriäkseliväli ylittää 16,8 metriä. Ykköspyöräistä vaunua vedettäessä massa on rajattu 64 tonniin. 68 tonnin kokonaismassa edellyttää teholtaan 340 kW:n eli 456 hevosvoiman moottoria ja kahta vetävää akselia.

Neli- ja viisiakselisten nuppiautojen kokonaismassoja nostetaan nykyisistä 32 ja 38 tonnista 35 ja 42 tonniin. 35 tonnin kokonaismassa edellyttää autolta vähintään 6,5 metrin ääriakseliväliä, viisiakselisen auton 42 tonnin massan saavuttamiseksi äärimmäisten akseleiden välillä on oltava vähintään 8,1 metriä.

Lakimuutoksen valmistelun ensimetreillä näytti, että ADR-kuljetuksissa käytettävä kalusto säilyisi ennallaan. Toisin kuitenkin kävi, sillä ADR-kuljetuksissa on mahdollista päästä 68 tonnin kokonaismassaan neliakselisen vetoauton ja ykköspyöräperävaunun kera. Ykköspyöräkaluston sallimista perustellaan leveämmällä runkorakenteella ja säiliön painopistettä alentavalla muotoilulla. Asetustekstin perusteella kokonaismassa riippuu ajoneuvon teknisten ominaisuuksien lisäksi myös kuormasta. ADR-kuljetuksissa sallittava 68 tonnin kokonaismassa samalla autolla luokittelemattomia nesteitä ajettaessa putoaakin 60 tonniin.

Nykyisin käytössä olevalle kalustolle sallitaan seuraavaksi viisivuotiskaudeksi tiettyjä poikkeuksia. Asetustekstin mukaan jo käytössä olevaa kalustoa on kaikki ennen 1.11.2013 käyttöönotettava kalusto. Merkittävimmät seikat tässä kohdin ovat kaksiakseliselle autolle sallittava 20 tonnin kokonaismassa ja kolmiakseliselle autolle sallittava 28 tonnin kokonaismassa 30.4.2018 saakka. Samassa aikaikkunassa nykyisin käytössä olevalle seitsemänakselisille yhdistelmille sallitaan 64 tonnin kokonaismassa pois lukien ADR-kalusto, joka seitsemänakselisena saa olla korkeintaan 60 tonnia.

Myös autojen tehovaatimus on lievempi seuraavan viisivuotiskauden ajan. 68 tonnin yhdistelmän vetäjäksi riittää 321 kW:n, eli 430 hevosvoiman moottori, 76 tonniin vaaditaan 342 kW, eli 459 hevosvoimaa.

Lue seuraavaksi