Uutiset

Autot

Uusi liikennevakuutuslaki: helppo pääsääntö ja muutama poikkeusLiikennevakuutuslain uudistus kesäkuun alussa on tuonut uusia sähköisiä ajopelejä vakuuttamisvelvollisuuden piiriin. Lain perussääntö on selkeä ja helppo muistaa – kaikki yli 25 kiloa painavat tai moottorilla kovempaa kuin 25 km/h kulkevat menopelit tulee vakuuttaa. Lakiin on kirjattu myös muutamia poikkeuksia, jotka kuluttajan on hyvä tietää. Epävarmaa tai pykäläpoikkeuksiin eksyvää kuluttajaa auttaa Liikennevakuutuskeskuksen uusi verkkotesti.

Uuden lain 25/25-sääntö on yksinkertainen, sillä molemmat vakuutukseen vaikuttavat ominaisuudet on helppo selvittää tuotetiedoista. Ihmisten liikkumiseen käytettävien kulkuvälineiden lisäksi ajoneuvon määritelmä kattaa myös tavaroiden kuljettamiseen tarkoitetut laitteet, kuten vähittäistavarakauppojen kuljetusrobotit. 

  • Uusi laki on kuluttajan kannalta selkeä. Paino- ja nopeusrajojen lisäksi vakuuttamiseen eivät vaikuta mitkään muut tekniset ominaisuudet. Uusi laki tuo vakuutusturvan piiriin monenlaisia moottorilla kulkevia laitteita, mutta toisaalta myös pudottaa vakuutuksesta pois kaikki ne laitteet, jotka alittavat uuden lain mukaiset 25/25-säännön lukemat, Liikennevakuutuskeskuksen vakuutuspäällikkö Lauri Linna tiivistää.  

Hyvissä säännöissä on aina poikkeuksia – niin myös liikennevakuutuslaissa. Tärkein niistä on sähköavusteisten polkupyörien rajaaminen vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle. Jos pyörä kulkee avustuksella enintään 25 km/h ja pyörän moottorissa on tehoja enintään 250 W, ei pyörää vakuuteta. Valtaosa markkinoilla olevista sähköavusteisista pyöristä on juuri tällaisia. Mikäli sähköavusteisille pyörille tehdyt erilliset kriteerit eivät toteudu, pyörää arvioidaan 25/25-säännön mukaan.  

Lisää poikkeuksia: työkoneet ja vammaisten pyörätuolit 

Uuden ajoneuvon määritelmän mukaan liikennevakuutuksen piiriin tulevat muun muassa vanhusten ja liikuntarajoitteisten apuna olevat senioriskootterit. Aiemmin vakuuttamisvelvollisuudesta vapautetut lasten sähköiset ajoneuvot tulee jatkossa niin ikään vakuuttaa, mikäli paino ylittää 25 kiloa tai nopeus 25 kilometriä tunnissa.  

Poikkeuksen pääsääntöön muodostavat sellaiset moottorityökoneet, joita ei tarvitse rekisteröidä ja joiden nopeus on enintään 15 km/h. Niitä ei vakuuteta, vaikka koneiden paino yleensä on enemmän kuin 25 kg. Rekisteröintiin puolestaan vaikuttaa se, missä laitetta käytetään. Yleiseltä liikenteeltä eristetyllä alueella käytettäviä moottorityökoneita ei tarvitse rekisteröidä. Tällaisia ovat esimerkiksi omakotitalon pihassa käytettävät ruohonleikkurit. Jos nopeus jää alle 15 km/h, ei työkonetta vakuuteta.

Vielä yhden poikkeuksen vakuuttamisvelvollisuuteen muodostavat vammaisten käytössä olevat sähköpyörätuolit ja muut kevytrakenteiset liikkumista avustavat laitteet. Jos laite on hankittu lääketieteellisin perustein yksinomaan vammaisen käyttöön tarkoitetuksi liikkumisen apuvälineeksi terveydenhuollon suosituksesta, sitä ei vakuuteta. 

  • Lakia ei ole tehty kuluttajan kiusaksi vaan suojaksi. Senioriskootteri tai päältä ajettava ruohonleikkuri voivat onnettomuustilanteessa saada pahaa jälkeä aikaan, ja on hyvä, että sekä kuljettaja että sivulliset ovat näissä tilanteissa vakuutuksen tarjoaman korvausturvan piirissä, Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu muistuttaa.   

Sääntöjen ja poikkeusten hämmentämää kuluttajaa auttaa Liikennevakuutuskeskuksen verkkotesti. Kun testilomakkeella vastaa liikkumisvälinettä koskeviin kysymyksiin, saa tiedon siitä, kuuluuko laite vakuuttamisvelvollisuuden piiriin.  

Vuokrattavilla sähköpotkulaudoilla ihan omat säännöt 

Täysin omanlaiset liikennevakuutuslain poikkeukset liittyvät vuokrattaviin sähköpotkulautoihin. Lautoja vuokraavien yritysten tulee vakuuttaa kaikki vuokralaudat niiden painosta ja nopeudesta riippumatta. Kuluttajaa eli laudan kuljettajaa puolestaan koskettaa se, että vahinkotilanteessa kuljettajan omista vahingoista korvataan ainoastaan sairaanhoitokulut. Sivullisille aiheutuvat vahingot sen sijaan korvataan normaalin laajan käytännön mukaisesti.  

Kolarin tai muun vahingon sattuessa toimitaan samoin kuin missä tahansa liikennevahingossa: tapahtunut tilanne dokumentoidaan mahdollisimman hyvin esimerkiksi valokuvin, ja selvitetään vahingon aiheuttaneen sähköpotkulaudan taustalla oleva vuokrayritys. Korvauksia sekä henkilö- että omaisuusvahingoista voi hakea suoraan vahingonaiheuttajan vakuutusyhtiöstä.  

  • Toivomme, että sähköpotkulautoja vuokraavat yritykset huomioivat lakimuutoksen omassa asiakasviestinnässään ja ohjeistavat asiakkaitaan mahdollisten vahinkotilanteiden varalle. Lisäksi yritysten olisi hyvä ilmoittaa esimerkiksi verkkosivuillaan, missä vakuutusyhtiössä laudat on liikennevakuutettu. Näin myös vahinkoon osalliset sivulliset saavat tarvittaessa helposti tiedon oikeasta vakuutusyhtiöstä, Tuulensuu sanoo.

 Liikennevahingon sattuessa toimi vakuutuskorvausten osalta näin:   

  1. Kirjaa muistiin vahinkoon osallisten yhteystiedot. 
  2. Kirjaa muistiin vahinkoon osallisten ajoneuvojen yksilöintitiedot. Vuokrasähköpotkulautojen osalta tulisi kirjata muistiin ainakin laudan vuokranneen yrityksen nimi. 
  3. Jos mahdollista, ota muutama valokuva vahinkopaikasta ja vahinkoon osallisista ajoneuvoista. 
  4.  Kirjaa muistiin lyhyesti vahinkotapahtuman kulku. 
  5. Jos osallisten kesken on erimielisyyttä tapahtumien kulusta, kannattaa kirjata mahdollisten silminnäkijöiden yhteystiedot. 
  6. Selvitä vahingon aiheuttaneen ajoneuvon vakuutusyhtiö ja tee sinne vahinkoilmoitus.

Vahingon aiheuttajan tulisi ensisijaisesti ilmoittaa itse vahingosta vakuutusyhtiölleen, mutta myös vahinkoa kärsinyt voi tehdä vahinkoilmoituksen.  

Uudistettu liikennevakuutuslaki tuli voimaan 1.6.2024. Lakiuudistus pohjautuu EU:n liikennevakuutusdirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon. Liikennevakuutuksen voi ostaa mistä tahansa niitä myyvästä vakuutusyhtiöstä. Koska liikennevakuutuksen sisältö on määritelty laissa, on vakuutusturva samanlainen riippumatta vakuutusyhtiöstä.  

Lue lisää sähköisten liikkumisvälineiden vakuuttamisesta  

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Verkkotesti 

Lue seuraavaksi