Uutiset

Autot

Ulkoministeriö: Rajoituksia Venäjälle rekisteröityjen autojen tuontiin

Ulkoministeriön tunnus

Suomi toimeenpanee Euroopan komission tulkintasuosituksen koskien Venäjälle rekisteröityjen autojen tuontia.

Jatkossa Suomeen voi tuoda Venäjällä rekisteröidyn henkilöauton vain Venäjällä pysyvästi asuva EU-kansalainen tai hänen perheenjäsenensä, diplomaatti tai häneen rinnastettava henkilö, tai humanitaarisista syistä.  Rajoitus astuu voimaan perjantain 15. syyskuuta ja lauantain 16. syyskuuta välisenä yönä kello 00.00.

Suomi täytäntöönpanee Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan johdosta asetetut pakotteet täysimääräisesti. Suomi kiinnittää huomiota toimeenpanon tehokkuuteen ja pakotteiden kiertämisen estämiseen. Pakotteiden kiertämisen näkökulmasta erityistä painetta kohdistuu rajavaltioihin, joiden tulee tehostaa yhteisiä toimia pakotteiden kiertämisen estämiseksi. Suomi pitää tärkeänä Euroopan unionin jäsenvaltioiden, erityisesti rajavaltioiden, yhtenäistä tulkintaa pakoteasetuksista. 

Euroopan komissio antoi pakotteista 8. syyskuuta tulkintaohjeen koskien henkilöautojen tuontikieltoa Euroopan unioniin. Tulkintaohjeen mukaan Venäjälle rekisteröidyn ja Venäjän rekisterikilvissä olevan auton tuonti myös väliaikaisesti turismitarkoituksessa unionin alueelle on neuvoston asetuksen (EU) N:o 833/2014 mukaan yksiselitteisesti kielletty. Komissio päivitti tulkintaansa 12. syyskuuta. Komissio korostaa, että autoihin kohdistuu merkittävä riski pakotteiden kiertämiselle ja jäsenmaiden toimivaltaisten viranomaisten on kiinnitettävä erityistä huomioita niiden tuontiin.

Suomi toimeenpanee komission tulkintaohjeen perjantain 15. syyskuuta ja lauantain 16. syyskuuta välisenä yönä klo 00.00 kansallisen linjauksen mukaisesti. Tuontikiellon toimeenpano tarkoittaa, että Venäjän rekisterikilvissä olevien henkilöautojen maahantulo Suomeen kielletään. Linjauksen mukaan kielto ei koske Venäjällä pysyvästi asuvia EU/ETA-maan kansalaisia (mukaan lukien kaksoiskansalaiset) ja heidän perheenjäseniään. Kieltoa ei sovelleta myöskään diplomaattiajoneuvoihin eikä humanitaarisen maahantulon yhteydessä.

Suomeen jo saapuneet, Venäjän rekisterikilvissä olevat autot tulee viedä pois maasta 16. maaliskuuta 2024 mennessä.

Linjauksella ei muuteta henkilöiden maahantulon edellytyksiä. Linjauksen toimeenpanoa ja sen vaikutuksia seurataan. Tarvittaessa linjausta päivitetään.Lue seuraavaksi