Uutiset

Autot

Tieliikenteestä kerättiin viime vuonna ennätysmäärä verotuloja

Huhtikuussa ensirekisteröitiin 9 748 henkilöautoa, mikä on 11,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Uusia henkilöautoja on alkuvuonna rekisteröity 38 850, kaikkiaan 14,5 prosenttia viime vuoden alkua vähemmän.

Uusien henkilöautojen rekisteröintien määrää vähentää edelleen syystalven asiakastilausten notkahdus, joka johtui uuden päästöjen ja kulutuksen mittaustavan käyttöönotosta. Kysynnän on ennakoitu kesän ja syksyn aikana tasaantuvan pitkän aikavälin keskiarvoon.

Uusia pakettiautoja ensirekisteröitiin huhtikuussa 1 369, joka on 4,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden huhtikuun aikana. Pakettiautoja on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ensirekisteröity 5 298, joka on 6,2 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. 

Huhtikuussa rekisteröitiin 356 kuorma-autoa. Määrä on 7,9 prosenttia viime vuoden huhtikuuta suurempi. Tammi-huhtikuussa kuorma-autoja ensirekisteröitiin 1 345, joka on 2,8 prosenttia viime vuoden alkukuukausia enemmän. Suuria yli 16 tonnin kuorma-autoja ensirekisteröitiin 964, joka on 3,4 prosenttia viime vuoden tammi-huhtikuuta vähemmän. Kevyiden kuorma-autojen kysyntä on edelleen kasvussa. Alle 6 tonnin kuorma-autoja on alkuvuonna ensirekisteröity 285, joka on 30,1 prosenttia viime vuoden alkua enemmän.

Uusia linja-autoja rekisteröitiin huhtikuussa 19. Linja-autoja on alkuvuoden aikana ensirekisteröity 100, joka on 16,7 prosenttia viime vuoden alkua vähemmän. Suuria yli 8 tonnin linja-autoja on ensirekisteröity lähes sama määrä kuin aiempinakin vuosina, mutta pienten linja-autojen määrä on kääntynyt laskuun, kun esteettömät tilataksit vapautettiin autoverosta viime kesänä.

Liikenteen verokertymä kasvoi viime vuonna 8,4 miljardiin euroon

Tieliikenteestä kerättiin viime vuonna verotuloja noin 8,4 miljardia euroa. Verokertymä kasvoi noin 70 miljoonalla eurolla vuoteen 2017 nähden. Tieliikenteen verokertymä on valtiolle lähes yhtä suuri tulolähde kuin valtion ansio- ja pääomatuloveron kertymä, jonka määräksi budjetoitiin vuodelle 2018 noin 9,3 miljardia euroa.

Ilman polttoaineiden ja autojen myynnistä ja huoltotoiminnasta kerättyjä arvonlisäverotuloja verokertymä oli 5,5 miljardia euroa. Tästä veropotista noin 4,2 miljardia kerättiin henkilöautoilta ja noin 1,2 miljardia tavaraliikenteeltä.

Tieliikenteen verotus on Suomessa kansainvälisestikin mitattuna korkeaa. Henkilö- ja pakettiautoliikennettä verotetaan ilman arvonlisäveroja laskettuna noin 10 sentillä ja kuorma-autoliikennettä noin 20 sentillä ajokilometriä kohti.

Noin viidennes henkilöautoliikenteen veroista kerätään uuden auton hankinnan yhteydessä perittävänä autoverona, jota valtio keräsi viime vuonna noin 1,0 miljardia. Autoveron tuotto kasvoi selvästi, sillä ensirekisteröintien määrä oli viime vuonna suhteellisen korkea ja lisäksi maahan tuotiin ennätysmäärä käytettyjä autoja. Autokannan uusiutumisen nopeuttamiseksi autoveron alentamista olisi ensi hallituskaudella jatkettava, sillä autokannan ikä on kasvanut yhtäjaksoisesti jo yli kymmenen vuoden ajan.

Ajoneuvoveron kertymä on kasvanut viime vuosina. Ajoneuvoveron perusveroa kerättiin viime vuonna henkilöautoilta noin 650 miljoonaa euroa ja käyttövoimaveroa eli ns. dieselveroa noin 300 miljoonaa euroa.

Suurin tieliikenteen veropotti kerätään polttoaineverolla, jonka kertymä oli viime vuonna lähes 3,0 miljardia euroa. Polttoaineverokertymä on veron korotusten takia tällä vuosikymmenellä kasvanut, vaikka polttoaineen kokonaismyynti on viime vuosina pienentynyt ajoneuvojen energiatehokkuuden parantuessa.

Lue seuraavaksi