Uutiset

Autot

Taksinkuljettajien ammattipätevyysvaatimus voimaan vuoden alussa

 

Koulutuksen tavoitteena on liikenneturvallisuuden lisääminen ja kuljetuksien turvallisuuden parantaminen. Lisäksi koulutuksen toivotaan kohottavan ammatin imagoa ja houkuttelevuutta, jotta uusia ammattitaitoisia kuljettajia saadaan alalle. Taksinkuljettajan ammatti on vaativa asiakaspalveluammatti ja koulutuksen toivotaan laadullistavan asiakaspalvelua läpi Suomen taksialalla.

Vuosittain uusia henkilöauton ammattiajolupia – 1.1.2010 taksinkuljettajan ajolupia – myönnetään noin 2500 kappaletta.

Koulutusluvat maakunnittain

Alueelliset erot koulutusvaatimuksissa ovat tähän asti olleet suuret. Isoimmissa kaupungeissa on jo aiemmin vaadittu koulutuksen suorittamista ja kokeen läpäisyä, kun taas pienemmillä paikkakunnilla vastaavia vaatimuksia ei välttämättä ole ollut.
Vuoden alussa perustettava Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi vastaa taksinkuljettajakoulutuslupien myöntämisestä, koulutusohjelmien hyväksynnästä ja palveluntuottajan verkoston kautta koulutuksen valvonnasta ja taksinkuljettajakokeiden pitämisestä.

Taksinkuljettajien koulutusta koskevat koulutusluvat tullaan myöntämään maakunnittain. Syynä on paikallistuntemuskoe jonka järjestäminen säädettiin kouluttajan velvollisuudeksi. Aikaisemmin osaamisen mittaaminen sekä ammattitaidon että paikallistuntemuksen osalta oli poliisin vastuulla.

Jatkokoulutusta jo alalla toimiville

Uuden lain myötä myös jo alalla toimivilta kuljettajilta tullaan edellyttämään jatkokoulutusta. Jatkaakseen ajolupansa voimassaoloa heidän tulee suorittaa jatkokoulutus, joka on kestoltaan vähintään 7 tuntia. Jatkokoulutus tulee suorittaa tulevan viiden vuoden aikana eli 31.12.2014 mennessä.

Jatkokoulutusvelvoite koskee noin 20 000 kuljettajaa, jotka toimivat päätoimisesti tai satunnaisesti taksinkuljettajina. Myös jatkokoulutuksen tavoitteena on kuljettajien ammatillisen osaamisen kehittäminen.

Lähde: AKE

 

Lue seuraavaksi