Uutiset

Kuljetuskalusto

SKAL – raskaan liikenteen kuljettajakoulutus tarvitsee vaihtoehtoja

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama ajo-opetus- ja ammattipätevyysvaatimuksia pohtinut työryhmä esittää uusien opetusmenetelmien ja -mahdollisuuksien hyödyntämistä henkilöautojen kuljettajaopetuksessa. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ry ALT pitävät tärkeänä myös raskaan liikenteen kuljettajakoulutuksen uudistamista yhä joustavammaksi.

Työryhmä ehdottaa, että raskaan liikenteen kuljettajaopetus säilytettäisiin tässä vaiheessa nykyjärjestelmän mukaisena, sillä raskaan kaluston ammattipätevyyskoulutuksen EU-säädöksiä uudistetaan lähitulevaisuudessa. Samalla työryhmä edellyttää, että Suomi vaikuttaa aktiivisesti lainsäädännön kehittämiseen ja vaihtoehtoisten koulutusmuotojen sallimiseen EU-tasolla.

SKAL:n ja ALT:n mukaan nykyinen tarkasti säädelty, tuntimääriin perustuva koulutus ei huomioi riittävästi koulutettavan jo hankittua osaamista. Lisäksi uusien nykyaikaisten opetusmenetelmien hyödyntäminen tulee sallia myös raskaiden ajoneuvojen kuljettajakoulutuksessa. Lisäämällä koepainotteinen vaihtoehto nykyisen koulutuspainotteisen rinnalle parannetaan myös kuljettajan ammatin houkuttelevuutta. 

SKAL ja ALT vaativat, että työryhmän esittämällä tavalla Suomi vaikuttaa vaihtoehtoisten opetusmuotojen sallimiseen EU-säädösten uudistamisen yhteydessä. Kun komission valmisteleman uudistuksen sisältö on selvillä alkuvuodesta 2015, tulee Suomen aloittaa kansallinen raskaan liikenteen kuljettajien ammattipätevyyden hankkimista koskeva uudistustyö pikaisesti, jotta uusien kuljettajien riittävyys alalla turvataan.

Lue seuraavaksi