Uutiset

Autot

Seuraa opasteita kaksikaistaisessa liikenneympyrässä

Kaksi- tai useampikaistaiset liikenneympyrät voivat aiheuttaa harmaita hiuksia, mutta ne eivät eroa perussäännöiltään yksikaistaisesta ympyrästä. Liikenneturva muistuttaa, että opasteiden seuraaminen, väistämisvelvollisuuden noudattaminen ja vilkun oikeaoppinen käyttö vievät turvallisesti ja sujuvasti perille.

Kaksi- tai useampikaistaisessa liikenneympyrässä pätevät samat liikennesäännöt kuin yksikaistaisessakin ympyrässä. Ne kuitenkin vaativat kuljettajilta hieman enemmän huomiota siinä, minkä kaistan ympyrään mentäessä valitsee.

”Kannattaakin seurata opasteita tarkasti ja valita oman ajoreitin kannalta oikea kaista mahdollisimman hyvissä ajoin ennen ympyrään menemistä. Opasteiden havainnointia on syytä jatkaa vielä itse ympyrässäkin. Näin toimimalla päätyy lopulta näppärästi oikeaan ulosmenoliittymään”, ohjeistaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen.

”Jos esimerkiksi itselle vieraassa liikenneympyrässä ajaminen mietityttää, voi reitin ja kaistavalinnan harjoitella jo etukäteen karttapalvelusta, esimerkiksi Google Mapsista”, Heiskanen vinkkaa.

Mikäli kaistaa joutuu vaihtamaan ympyrän sisällä, on kaistaa vaihtava luonnollisesti väistämisvelvollinen muihin ympyrässä ajaviin nähden. Kunnon turvaväli ja oikea tilannenopeus ehkäisevät vaaratilanteita niin ympyrään tultaessa, siellä ajettaessa kuin sieltä poistuttaessakin.

Muista vilkku sekä väistämissäännöt

Ympyrään mentäessä on väistettävä suojatietä tai pyörätien jatketta ylittäviä kävelijöitä, pyöräilijöitä ja mopoja sekä ympyrässä jo olevaa liikennettä – liikenneympyrät ovat varustettu lähestyvistä suunnista väistämisvelvollisuudesta kertovalla kärkikolmiolla.

”Ympyrästä poistuttaessa on vielä väistettävä suojatiellä tai pyörätien jatkeella kulkevia normaalin väistämissäännön mukaan, aivan kuten kääntyisi tavanomaisessa risteyksessä – ja liikenneympyrähän onkin juuri sarja risteyksiä”, muistuttaa Heiskanen.

Suuntavilkun oikea käyttö liikenneympyrästä poistuttaessa on erityisen tärkeää, sillä se omalta osaltaan varmistaa liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden. Useampikaistaisessa ympyrässä on vilkkua luonnollisesti näytettävä jo kaistaa vaihdettaessa, jos siihen tarvetta on.

”Poistuttaessa ympyrästä laitetaan vilkku oikealle heti edellisen liittymän jälkeen tai ensimmäisestä liittymästä käännyttäessä jo ympyrään ajettaessa. Tällöin muut liikkujat voivat ennakoida tekemisiäsi hyvissä ajoin. Ei siis vilkkua vasemmalle, ellet sitten vaihda ympyrässä sisemmälle kaistalle – jota opasteiden mukaan ajaen ei yleensä joudu edes tekemään”, kertaa Heiskanen.

Katso myös animaatio kaksikaistaisessa liikenneympyrässä ajamisesta:

Pitkä versio 

Lyhyt versio 

Lue seuraavaksi