Uutiset

Autot

Sähköinen robottibussi kehittää Kempowerin tuotantoa

Kempower on ottanut käyttöön sähköisen robottibussin Lahden pääkonttorin tuotantoalueellaan. Kahden tehtaan väliset kuljetukset ovat tähän mennessä tehty kuorma-autoilla, mutta robottibussi korvaa pian nämä kuljetukset. Suomalainen robottiajoneuvo-operaattori Remoted toimitti robottibussin Kempowerille.

Sähköinen robottibussi tehostaa Kempowerin tuotantoa ja sen käyttöönotto tarjoaa merkittävän edun yhtiön logistiikan hallintaan. Robottibussin avulla yhtiö pääsee eroon perinteisistä kuorma-autokuljetuksista.

Robottibussi parantaa merkittävästi tuotannon tehokkuutta vähentämällä välivarastoinnin tarvetta. Lisäksi se heijastaa Kempowerin sitoutumista toimintansa sähköistämiseen, luoden saumattoman yhteyden kahden tehtaan välille valmistusprosessin ja toimitusaikataulujen optimoimiseksi.

Tämä strateginen muutos on askel kohti tehokkaampaa ja automatisoitua tuotantotapaa, vahvistaen Kempowerin paikallista tuotantokykyä Suomessa ja korostaen maan osaamista sähköisessä kuljetusteknologiassa.

”Robottibussi on meille mielenkiintoinen ja ajankohtainen pilotti. Sähköinen robottibussi on yksi konkreettinen esimerkki omistautumisestamme innovointiin ja kestävään kehitykseen. Haluamme olla osaltamme edistämässä sähköisen liikenteen yleistymistä”, sanoo Kempowerin operatiivinen johtaja Sanna Otava.

”Yhdessä tekeminen on erinomainen osoitus siitä, että yhdistämällä Kempowerin ja Remotedin osaamisen syntyy uutta innovaatiota. Tällä on kysyntää myös kansainvälisillä merkkinoilla ja se osoittaa, että tehdasalueen logistiikassa on vielä tilausta uusille ratkaisuille”, sanoo Remotedin toimitusjohtaja Tatu Nieminen.

Lue seuraavaksi