Uutiset

Autot

Sähköauton hankinnassa mietityttävät monet seikat

Akkujen kestävyys, hankintahinta, latausverkoston kattavuus, auton toimintasäde ja sopivuus Suomen ilmasto-olosuhteisiin mietityttävät eniten sähköauton hankinnassa. Täyssähköauton toimintasäteeksi yhdellä lataukset suomalaiset odottavat keskimäärin yli 500 kilometriä.

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselytutkimuksessa selvitettiin asioita, jotka mietityttävät sähköauton hankinnassa. Merkittävimmiksi huolenaiheiksi nousivat akkujen kestävyys, hankintahinta, latausverkoston kattavuus, sähköautojen toimintasäde ja sähköauton sopivuus Suomen ilmasto-olosuhteisiin. Noin 40 % niistä, jotka eivät harkitsisi sähköauton hankintaa pitävät näitä tai joitakin näistä tekijöistä merkittävimpinä kysymysmerkkeinä.

”Kyselyn tulosten perusteella sähköauton hankinnalle on monia erilaisia esteitä ja kysymysmerkkejä niiden suomalaisten mielissä, jotka eivät harkitsi tällä hetkellä sähköautoa autoa hankkiessaan. Julkinen keskustelu ja tiedon tarjoaminen aiheesta tulee tarpeeseen”, toteaa kehityspäällikkö Henna Saarelainen LähiTapiolasta.

Erilaiset lataukseen liittyvät huolet nousivat myös korkealle kyselyn perusteella. Vastaajista noin 30 prosenttia mainitsi myös sähköautojen todellisten päästövähennysten arveluttavan. Myös sähköauton käyttöikä mietitytti neljännestä vastaajista. Yhtä lailla neljännes vastaajista oli sitä mieltä, että sähköautojen nopea teknologiakehitys kannustaa odottamaan ja seuraamaan kehitystä.  

Sähköauton toimintasäteelle ja latausajalle tiukat odotukset 

Arjen katsauksessa kysyttiin myös, mikä on suomalaisten mielestä riittävä toimintasäde täyssähköauton ajomatkaksi yhdellä latauksella. Vastaajien mukaan keskimäärin sähköautolla pitäisi pystyä ajamaan yhdellä latauksella 517 kilometriä. Vastaajista 32 prosenttia tyytyisi alle 400 kilometrin toimintasäteeseen, 37 prosenttia odottaa yli 400 kilometrin käyttösädettä ja 31 prosenttia ei osannut sanoa.

”Sähköauton käyttösäteeseen vaikuttaa moni asia ja myös ihmisten autoilun tarpeen vaihtelevat merkittävästi. Onkin ymmärrettävää, että ihmisten odotukset täyssähköauton käyttösäteelle vaihtelevat merkittävästi”, toteaa Saarelainen.

Vastaavasti kysymys siitä, kuinka nopeasti täyssähköauton akut pitäisi saada ladattua matkan jatkamiseksi, jakoi vastaajia. Valtaosa vastanneista oli sitä mieltä, että latauksen pitää onnistua alle tunnissa. Vastaajista 22 prosenttia haluaisi latauksen tapahtuvan alle 15 minuutissa ja 25 prosenttia alle 30 minuutissa.

Kysymykseen sähköauton hankinnassa mietityttävistä asioista vastasivat ne, jotka eivät harkitsisi täyssähköautoa tai ladattavaa hybridisähköautoa (603 vastaajaa) ja kahteen muuhun kysymykseen vastasivat kaikki. LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyn toteutettiin Kantar TNS 19-26.9.2019. Kyselyyn vastasi 1 034 Suomessa asuvaa henkilöä, jotka olivat iältään 15-74 -vuotiaita. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin +/- 3,1 prosenttiyksikköä.


Lue myös: Heavylineltä tuotteet kuljetuskalustoon ja varastointiin

Lue seuraavaksi