Uutiset

Kuljetuskalusto

Sähkö ja kaasu tekevät tuloaan myös raskaaseen kalustoon


Tieliikenteen tavarakuljetukset ja linja-autoliikenne kulkevat vielä pääosin dieselin voimalla. Ensi vuosikymmenellä polttoainevaihtoehdot monipuolistuvat kaasun ja sähkön yleistyessä uusien autojen polttoaineena. Myös vety voi yleistyä raskaassa kalustossa jo 2030-luvulla. Kuorma-autojen sähköistyminen on selvästi henkilöautoja hitaampaa, sillä akkuteknologia ei vielä takaa riittävää toimintasädettä raskaiden kuormien vetämiseen. Autoalan raskaan kaluston käyttövoimaennusteen mukaan vaihtoehtoiset polttoaineet yleistyvät nopeimmin linja-autokannassa sekä pakettiautokannassa.

Pakettiautot sähköistyvät lähes henkilöautojen tahtiin

Ennusteen mukaan noin kolmannes ensirekisteröitävistä pakettiautoista olisi vuonna 2030 sähkö- tai kaasukäyttöisiä. Ladattavien hybridien osuuden on arvioitu jäävän pienemmäksi kuin henkilöautokannassa. Sähköistyminen etenee nopeimmin vuosina 2025–2030 akkuteknologian kehittyessä ja akkujen valmistuskapasiteetin kasvaessa. Pakettiautojen käyttövoimamuutosta kiihdyttää autonvalmistajille asetettu hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoite, jonka mukaan uusien pakettiautojen päästöjen on vuonna 2030 oltava 31 prosenttia vuoden 2021 tasoa alemmat.

Kuorma-autojen päästöjen vähentämisessä uusiutuvalla dieselillä ja bio- ja maakaasulla on tärkeä rooli

”Uusiutuvan dieselin merkitys kuorma-autojen päästöjen vähentämisessä on suuri, sillä sähkö ja kaasu yleistyvät vielä lähivuosina hitaasti”, korostaa toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta. Kevyt- ja täyshybriditeknologia vähentää ensi vuosikymmenellä dieselkuorma-autojen päästöjä ja parantaa kaluston energiatehokkuutta.

Maa- ja biokaasu yleistyvät raskaiden yli 16 tonnin kuorma-autojen polttoaineena nopeammin kuin sähkö. Sähkökuorma-autojen yleistymistä hillitsee vielä lähivuosina korkea hankintahinta. Sähkökuorma-autojen hinta on vielä yli kaksinkertainen perinteiseen dieseltekniikkaan verrattuna ja toimintasäteet jäävät dieseliin ja kaasuun verrattuna vaatimattomiksi.

Kaupunkiliikenteen linja-autoissa sähköistyminen etenee nopeasti

Linja-autoilla vaihtoehtoisten polttoaineiden osuus ensirekisteröinneistä kasvaa selvästi nopeammin, sillä julkisen sektorin hankinnoissa painotetaan tulevina vuosina ensisijaisesti sähkökäyttöisten bussien hankintaa. Uutena ensirekisteröitävistä raskaista linja-autoista jo yli kolmanneksen arvioidaan vuonna 2025 kulkevan osittain tai kokonaan sähköllä.

Hankintatuki nopeuttaisi merkittävästi sähkö- ja kaasuautojen yleistymistä

Kaasu- ja sähkökäyttöisten kuorma- ja pakettiautojen yleistymistä voitaisiin lisätä merkittävästi määräaikaisella hankintatuella. Autoalan ehdottaman hankintatuen suuruus olisi painoluokasta riippuen kaasuautoilla 2 000–12 000 euroa ja sähköautoilla 4 000 – 20 000 euroa.

”Kaasu- ja sähkökäyttöisten kuorma- ja pakettiautojen hankintatuki olisi tehokkain keino raskaan kaluston käyttövoimapaletin laajentamiseen, sillä se tasaisi vielä toistaiseksi kalliimman teknologian hintaeroa perinteiseen tekniikkaan nähden. Tuki toisi yhden hallituskauden mittaisena autokantaan noin 4 000 kaasu- tai sähkökäyttöistä pakettiautoa ja noin 1 700 kuorma-autoa”, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Vastaavantapainen hankintatuki otettiin viime vuonna käyttöön Saksassa. Myös Ruotsi valmistelee sähkö- ja kaasukuorma-autoille hankintatukea.

Lue seuraavaksi