Uutiset

Autot

Parlamentti tukee uusia CO2-rajoituksia paketti- ja henkilöautoille

Mepit hyväksyivät keskiviikkona suunnitelman vähentää uusien paketti- ja henkilöautojen kasvihuonepäästöjä vuoteen 2030 mennessä. Asiasta oli päästy EU-ministerien kanssa aiemmin alustavaan sopuun.

Mepit ja EU-maiden ministerit ovat hyväksyneet 37,5 % päästövähennystavoitteet uusille autoille EU:ssa. Tavoite on korkeampi kuin mitä komissio alun perin ehdotti (30 %). Lainsäädäntö asettaa myös 31 % hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet uusille pakettiautoille vuoteen 2030 mennessä.

Parlamentti hyväksyi lainsäädännön äänin 521 puolesta, 63 vastaan ja 34 tyhjää. Neuvoston on vielä hyväksyttävä lopullinen lakiteksti ennen sen julkaisemista EU:n virallisessa lehdessä.

“Parlamentti teki lujasti töitä, jotta eurooppalaisille mahdollistettaisiin lainsäädännön tuomat terveys-, kuluttaja- ja innovaatiohyödyt. Saimme lainsäädännön aikaan huolimatta autoteollisuuden vastustuksesta, ja huolimatta siitä että jotkut jäsenmaat eivät tunnustaneet korkeampien tavoitteiden etuja” sanoi mietinnön esittelijä Miriam Dalli (S&D, Malta).

Vähähiilisyyteen siirtymisen sosiaaliset vaikutukset

Valmistajat joutuvat maksamaan päästörajoituksien ylittämisestä liikapäästömaksuja. Euroopan komissio arvioi vuoteen 2030 mennessä mahdollisuutta sijoittaa päästömaksuista saadut tulot rahastoon, joka edistäisi kehitystä kohti päästötöntä liikennettä ja tukisi autoalan työntekijöiden koulutusta.

Elinkaarianalyysi

Uusi laki vaatii, että ajoneuvojen koko elinkaaren aikaiset päästöt arvioidaan EU-tasolla. Komission tulee myös arvioida vuoteen 2023 mennessä, tarvitaanko arviointiin yhteiset menetelmät ja yhtenäiset raportointikäytännöt. Jos tarvitaan, kehitetään uutta lainsäädäntöä. 

Taustaa

Liikenne on EU:n ainoa ala, jolla ei ole tapahtunut selkeää kasvihuonepäästöjen vähenemistä vuoden 1990 jälkeen. Euroopan ympäristökeskus EEA:n mukaan tieliikenne tuottaa suurimman osan EU:n liikenteen kasvihuonepäästöistä (72,9 % vuonna 2016) ja noin 20 % EU:n kasvihuonepäästöjen kokonaismäärästä.

Lue seuraavaksi