Uutiset

Autot

Linja-autopalot kuriin

Linja-autopalostandardi

Linja-autopalot kuriin

–          alan standardi SFS 5997 luo turvallisuutta

Linja-autojen tulipalojen määrä on Suomessa edelleen todella korkea, sillä pelkästään tämän ja viime vuoden aikana on sattunut jo reilusti yli sata Liikenneturvan tietoon tullutta paloa. Viimeaikaisissa onnettomuuksissa on selvitty ilman vakavia loukkaantumisia, mutta koska jokainen bussipalo on vain askeleen päässä katastrofista, on lukumäärään suhtauduttava todella vakavasti.

Marraskuun loppupuolella Suomen Standardisoimisliiton kokoustiloissa järjestetyssä tilaisuudessa käytiin läpi linja-autopalojen ennaltaehkäisemistä alan vankkojen asiantuntijoiden voimin. Alan kehityksestä kertoivat Yleisen Teollisuusliiton standardisointipäällikkö Pertti Isoniemi, Finanssialan Keskusliiton turvallisuusasiantuntija Raimo Lehto sekä Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen. Kolmikko on ollut vahvasti mukana tilaisuudessa esitellyn uuden alan standardin syntyprojektissa.

 SFS 5997 pähkinänkuoressa

Linja-autopalojen selkeästi yleisin muoto on moottoritilassa syttynyt tulipalo ja nyt niiden välttämiseksi on vahvistettu Yleisen Teollisuusliiton laatima Suomen Standardisoimisliiton standardi SFS 5997. Standardissa käsitellään linja-autojen automaattisten sammutusjärjestelmien suunnittelua, asennusta ja huoltoa. Kiinteästi asennettavilla järjestelmillä pystytään havaitsemaan tulipalo ajoissa ja sammuttamaan se nopeasti, samalla myös ympäristöä varoittaen.

Standardi on vakava suositus

Standardi on periaatteeltaan ainoastaan suositus eli se ei sido alan yrittäjiä mihinkään. Vastuullinen liikennöitsijä kuitenkin ottaa standardin huomioon ja siitä on myös käytännön hyötyä, sillä monessa julkisen sektorin tarjouskilpailussa standardin huomioiminen kerryttää hyvityspisteitä. Linja-autojen paloturvallisuuden huomioiminen on tulevaisuudessa entistäkin merkittävämpää, sillä suurten ikäluokkien vanhenemisen kautta liikuntarajoitteisten matkustajien määrä tulee kasvamaan runsaasti.

 Tarkka ohjeistus

Itse standardi antaa selkeän kuvan parhaista toimintamalleista ja tarvittavasta laitteistosta. Koska Suomen linja-autoissa moottoritila on yleensä takana, täytyy järjestelmässä olla vähintään yksi vilkkuvaa valoa tuottava hälytin ja sen sijainti tulee olla sellainen, että kuljettaja havaitsee sen helposti myös ajon aikana. Samoin järjestelmässä tulee olla katkovaa ääntä tuottava akustinen hälytin. Itse sammutus voi tapahtua joko neste-, jauhe-, korkeapaine-, aerosoli-, kaasu- tai muun järjestelmän avulla ja järjestelmän sähkölaitteiden tulee kestää mekaaninen rasitus sekä normaalit lämpötilan vaihtelut. Ajoneuvon kuljettaja sekä huoltaja tulee kouluttaa asianmukaisesti järjestelmän käyttöön ja varsinkin huolloissa tulee turvallisuusriskit ottaa tarkoin huomioon.

Asennusohjeet ovat hyvin yksityiskohtaiset ja omistajalle sekä haltijalle laaditaan dokumentit todisteeksi säännöstenmukaisesta toiminnasta. Sammutusjärjestelmän toimintakyky tulee varmistaa vähintään kerran vuodessa ja tarkistuksen saa suorittaa järjestelmän valmistaja, toimittaja tai tämän hyväksymä henkilö. Tarkastuksesta on laadittava kunnossapitopöytäkirja ja sammutusjärjestelmään on merkittävä esimerkiksi tarralla viimeisen tarkastuksen päivämäärä. Standardi sisältää paloturvallisuustarkastuksen lomakemallin sekä täyttöohjeet.

 Järjestelmien suosio kasvussa

Tällä hetkellä sammutusjärjestelmien osuus Suomen linja-autokannassa on edelleen valitettavan pieni, mutta muutos parempaan suuntaan on nähtävissä. Autoteknologian kehittyessä polttoainevuotojen määrä moottoritiloissa on laskenut, mutta toisaalta paineet ja lämpötilat ovat aikaisempia korkeammat, mikä lisää palojen tuhovoimaa. Turvallisuutta on hankittu sammutinten kokoa kasvattamalla sekä moottoritilojen sammutusaukkoja lisäämällä, mutta suuntaus sammutusjärjestelmiin on selkeä. Suomen tilannetta heikentää kuitenkin linja-autokalustomme hidas uusiutuminen ja jo nyt korkea keski-ikä, joka on valitettavasti vain noususuunnassa.

Tälläkin liikenneturvallisuuden alalla mallimaana toimii Ruotsi, jossa sammutusjärjestelmien suosio on jo merkittävää tasoa. Mikäli vanhat merkit pitävät paikkansa, seuraamme naapuria muutaman vuoden viiveellä. Tällä hetkellä useimmilla ruotsalaisilla vakuutusyhtiöillä sammutusjärjestelmä on vakuutuksen myöntämisen edellytys. Suomessa vakuutusyhtiöt ovat ottaneet standardin käyttöönsä ja vieneet sen omiin suojeluohjeisiinsa. Suomen Standardisoimisliitto myymän SFS 5997 -standardin hinta on noin 50 euroa.

Lue seuraavaksi