Uutiset

Autot

Linja-autojen tyhjäkäynti ja kuluttava ajotapa kuriin

Satakunnan Liikenteellä kuljettajia ohjataan oikeanlaiseen ajotapaan automaattisen paikannukseen perustuvan Kiho-palvelun avulla. Paikannuspalvelu tuottaa tietoa linja-autokaluston sijainnista ja kuljettajien ajotavoista: jarrutuksista, kaarreajoista ja kiihdytyksistä. Seurannalla on säästetty polttoainekustannuksissa ja vähennetty pakokaasupäästöjä. Asiakkaille uudistus on näkynyt matkustusmukavuuden parantumisena ja vähentyneinä viivästyksinä.

Paikannuspalvelun tuottaman tiedon ja seurannan avulla voidaan kuljettajia kouluttaa ennakoivaan ajotapaan, joka vähentää huomattavasti pakokaasupäästöjä.

Kihon paikannuspalvelu hälyttää automaattisesti poikkeamista, jolloin vikatilanteisiin, kuten kuljetuskaluston kunnossapitoon ja myöhästymisiin päästään reagoimaan varotoimenpitein ajoissa. 

”Liikennetoimistomme, päivystäjät ja korjaamo käyttävät seurantaa jatkuvasti. Hälytysten ansiosta voimme ennakoida vikatilanteita ja viivästyksiä. Asiakaspalautteiden käsittelyn näkökulmasta tallenteet ovat tärkeitä selvitettäessä jälkikäteen tapahtumien kulkua”, kertoo Satakunnan Liikenteen Mika Lahtinen.

Oikeanlaiset ajotottumukset vähentävät päästöjä 

Paikannuspalvelu ei ole käytössä vielä kaikilla liikennöitsijöillä. Satakunnan Liikenteellä kerättyä dataa on hyödynnetty onnistuneesti. Datan perusteella kuljettajille annetaan henkilökohtaista ohjausta mm. ennakoivaan ajoon ja tarpeettoman tyhjäkäynnin välttämiseen. Paikannuspalvelu arkistoi kaikki ajot.

”Datan avulla meidän on tosi helppo perustella kuljettajille, miten heidän ajotapansa ja turhat tyhjäkäynnit näkyvät viivan alla. Hyödynnämme kerättyä tietoa arkityössämme ja ohjaamme kuljettajiamme ennakoivaan ajamiseen”, kertoo Lahtinen. 

”Tehokkuuden sivutuotteena toimintamme on ympäristöystävällisempää kaikin puolin”, sanoo Lahtinen. 

Paikannukseen perustuvaa tietoa hyödynnetään yhä monipuolisemmin liikenteen ohjaamisessa ja liikenneturvallisuuden parantamisessa erilaisissa rajapinnoissa. Satakunnan Liikenteellä digitaalisia työkaluja kehitetään jatkuvasti yhteistyössä it-kumppanin kanssa. Lahtisen mukaan tulevaisuudessa dataa tullaan tarvitsemaan yhä enemmän toiminnan kehittämiseksi. 

”Seuraavaksi kehitystyön alla on ajotaparaporttien toimittaminen säännöllisesti kuljettajille itselleen omasta ajosta. Tämän on todettu olevan tehokas tapa ylläpitää motivaatiota säästävään ja ennakoivaan ajamiseen.”

Lue seuraavaksi