Uutiset

Kuljetuskalusto

Liikkuvan kaluston kylmälaitteiden asiantuntija – Lumikko Huoltopalvelut Oy palvelee kolmella paikkakunnalla

Kylmälaiteala edustaa pitkälle vietyä erikoisteknologiaa, johon ei valmistu valmiita ammattilaisia suoraan koulun penkiltä. Alalla toimivan asentajan täytyy olla todellinen monitaituri, sillä hänen täytyy hallita niin sähkö- ja kylmäpuolen asiat sekä mekaaninen osaaminen ja moottorit. Lumikko Huoltopalvelut Oy:n toimitusjohtaja Kari Lahtinen kertoo, että heillä on aina ollut periaatteena kouluttaa henkilökunta mahdollisimman pitkälle ja tällä hetkellä miehistö saa täyden pätevyyden noin kolmen tai neljän vuoden työkokemuksen kautta.

Koulutus ja työolosuhteet kunnossa

Lahtinen kertoo, että periaate on toiminut ja henkilökunnan työmotivaatio on koulutuksen ansiosta huippuluokkaa. Samalla kun työntekijän asiantuntemus lisääntyy, kasvavat myös vastuu ja palkkapussi. Lahtinen kertoo, että koulutus on etupainotteista eli henkilökunta osaa mieluummin hieman enemmän kuin liian vähän.

Koulutusta tehdään myös yhteistyössä muiden instanssien kanssa ja esimerkiksi Edupolin kautta on saatu arvokasta tietotaitoa. Myös työolosuhteisiin on panostettu ja kaikissa toimipisteissä on nykyaikaiset toimitilat ja uusimmat työkoneet ja -laitteet.

Palvelupaketit kasvattavat suosiotaan

Kari Lahtinen on toiminut alalla jo vuodesta 1981 ja on vuosien mittaan nähnyt monenlaisia muutoksia. Sekä viranomaisten että asiakkaiden vaatimustaso on noussut huomattavasti ja tuotekehityksessä on otettu valtavia edistysaskeleita. Nykyisten laitteiden teho- ja kokoluokat ovat kasvaneet ja käyttötuntien määrä on nykylaitteissa aivan eri luokkaa kuin aikoinaan. Tällä hetkellä keskimääräisissä käyttötunneissa puhutaan noin 1 500 tunnin vuosimääristä ja yleisin käyttöikä on viidestä kuuteen vuoteen.

Viime aikoina suosiotaan ovat huomattavasti kasvattaneet kokonaisvaltaiset huolenpitosopimukset, jotka ovat yleisiä erityisesti uuden kaluston hankinnan yhteydessä. Palveluun kuuluvat esimerkiksi tarkka seuranta sekä säännölliset huoltokutsut, joiden ansiosta asiakas tietää hyvin tarkkaan etukäteen kaikki mahdolliset huoltokustannukset sekä niiden aikataulut. Käytännössä asiakas ostaa palvelun Lumikolta, joka hoitaa palvelun Lumikko Huoltopalvelun kautta. Käytössä on myös 24/7 -päivystyspalvelu, jossa huollon vasteaika on ainoastaan kaksi tuntia. Tämä palvelumuoto on Lumikolle suuri panostus, jonka kautta asiakkaita voidaan palvella mahdollisimman hyvin.

Kylmä- ja lämmityslaitteiden monimerkkitalo

Lumikko Huoltopalvelut Oy:n ammattilaiset tarjoavat monipuolisesti alan palveluita. Kaikkien autokylmäkoneiden huollot sekä varaosapalvelut onnistuvat kaikissa kolmessa toimipisteessä. Paketti- ja henkilöautoluokan asennusten osuus on kasvanut suuresti ja asiakaskunnasta löytyy myös runsaasti linja-autoilijoita.

Lämmityslaitteet ovat viime aikoina kasvattaneet merkitystään ja Lumikko Huoltopalvelut toimivat monen tärkeän merkin valtuutettuna asennus- ja huoltoliikkeenä. Edustuksesta löytyvät esimerkiksi Mikunin, Eberspächerin ja Webaston raskaan sarjan lämmityslaitteet ja niiden varaosat löytyvät suoraan hyllystä. Uutuutena Lumikko Huoltopalvelut myy lämmönjakopressua, joka asennetaan kuormatilan kattoon. Pressun avulla puhallusilma jakautuu tasaisesti kuormatilaan, mikä takaa lämpötilan tasaisuuden kaikissa olosuhteissa.

Vaativat erikoispalvelut kokemuksella

Yrityksen monipuolisuudesta kertoo myös sen voimakas työskentely raideliikenteen parissa. Helsingissä asennetaan raitiovaunujen ilmastoinnit ja VR:n kanssa käydään junien ilmastoinnit läpi keväisin. Raitiovaunujen ja sähkövetureiden kanssa työskenneltäessä asentajilta vaaditaan erittäin korkeaa taitotasoa ja teknistä osaamista. Lumikolla tähän pystytään koulutuksen kautta vastaamaan ja henkilökunnan ammattitaidolla myös alan haastavimmista tehtävistä suoriudutaan kunnialla.

Alan kehitystä seurataan yrityksessä hyvin tarkoin ja kylmätilat ja muut edistyneet testaustilat ovat kovalla käytöllä. Niissä tehdään kehitystyötä yhteistyössä Lumikon kanssa ja näin säilytään alan edelläkävijöinä. Alan kärkeä edustavien tilojen laadukkuus on huomattu muuallakin ja tilat ovat myös muiden yritysten ja instanssien vuokrattavissa.

www.lumikko.com

Lue seuraavaksi