Uutiset

Autot

Liikkumiskustannusten nousu vaikuttaa muuhun kulutukseen

Auton käyttö on usein ainoa mahdollinen tapa saada arki sujumaan. Siksi polttoainehintojen nousu ei näy täysimääräisesti auton käytön vähenemisenä. Autoliiton barometrin mukaan kallis liikkuminen on pakottanut tinkimään muista menoista. 

Autoliitto selvitti syksyn barometrissaan muun muassa muutoksia ihmisten auton käytössä ja liikkumisessa. Tutkimukseen vastanneista 18 prosenttia kertoi vähentäneensä autoilua viimeisen vuoden aikana melko paljon ja 12 prosenttia merkittävästi. Yleisesti liikkumista oli vähentänyt 30 prosenttia ihmisistä, kun vielä kevään barometrissa luku oli yhdeksän prosenttiyksikköä suurempi.

Kysyttäessä kaikilta autoilijoilta, miten polttoainekustannusten nousu on vaikuttanut auton käyttöön, 28 prosenttia vastanneista kertoi vähentäneensä auton käyttöä asioinnissa, kuten kaupassa käynnissä, ja reilu kolmannes oli vähentänyt vapaa-ajan ajoja viikonloppuisin ja lomalla. Luvut ovat pysyneet suurin piirtein samoina kuin keväällä tehdyssä barometrissa.

Joka toinen kulkee työ- ja opiskelumatkat autolla

Sekä kevään että syksyn barometrissa liki puolet vastaajista ilmoitti käyttävänsä työ- ja opiskelumatkoihin pääsääntöisesti henkilöautoa. Helsingissä, Tampereella ja Oulussa autoa näihin matkoihin käyttäviä oli kolmannes ja Espoo-Vantaa-Kauniainen alueella sekä Turun seudulla 42 prosenttia. Muualla pääkaupunkiseudulla (09-suuntanumero) oman auton käyttö työ- ja opiskelumatkoihin oli kuitenkin noussut kevään 44 prosentista peräti 62 prosenttiin.

Yksi syy oman auton käytön lisääntymiseen muualla pääkaupunkiseudulla on se, että ihmiset ovat siirtyneet etätöistä takaisin työpaikoille. Kun keväällä tällä alueella etätöitä ilmoitti tekevänsä lähes joka viides vastaaja, niin syksyn kyselyssä etätyöläisten määrä oli vain neljä prosenttia. Muilla alueilla vastaavaa muutosta ei ollut nähtävissä.

Ihmisten on pakko liikkua ja monille ihmisille auto on ainoa mahdollinen tapa hoitaa arjen välttämättömät liikkumistarpeet sujuvasti. Liikkumiskustannusten nousu onkin sen vuoksi vaikuttanut myös muuhun kulutukseen. Autoliiton barometrin mukaan rahan käyttöä ruokaan on vähentänyt 43 prosenttia suomalaisista liikkumiskustannusten nousun takia. Eniten vaikutusta on ollut matkailuun, johon 54 prosenttia vastanneista käyttää aiempaa vähemmän rahaa. Useampi kuin joka kymmenes on lopettanut kokonaan kodin palveluiden, kuten siivouksen ostamisen, minkä lisäksi joka viides ilmoitti vähentäneensä rahan käyttöä näihin palveluihin. Harrastuksista oli tinkinyt 39, viihteestä 48 ja vaatteiden hankinnasta 52 prosenttia vastanneista.

”Suomi on täysin riippuvainen tieliikenteestä eikä ole yhdentekevää, kuinka paljon liikkuminen maksaa. Liikkumiskustannusten nousulla on huolestuttavia heijastusvaikutuksia kaikkien suomalaisten elämään”, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen toteaa. 
Lue seuraavaksi