Uutiset

Autot

Kotimainen Kajber mahdollistaa osa-aikaisen taksiliikenteen harjoittamisen

Taksiliikenteen vapautuminen tuottaa uusia ja mullistavia palvelukokonaisuuksia suomalaiseen henkilö- ja tavaralogistiikkaan.

Suomalainen Kajber lanseeraa 2.7.2018 alkavan, osa-aikaiseen taksi- ja liikkumispalveluiden harjoittamiseen suunnitellun teknisen alustan. Kajber varmistaa kuljetusten lainmukaisuuden niin ajoneuvon kuin kuljettajankin osalta. Sovellus pyrkii helpottamaan alalla osa-aikaisena tai satunnaisesti toimimista. Sovellus on tuotettu lukuisien yhteistyökumppaneiden kanssa, joista merkittävimmät palveluntarjoajat ovat vakuutusasioihin erikoistunut LähiTapiola sekä kevytyrittäjyyteen erikoistunut Ukko.fi. Käytön helppous korostuu yhteistyössä Svea Ekonimin kanssa, he mahdollistavat mm. ”Taksipiikki”-koontilaskun saatavuuteen applikaatiossa.

Palvelulla pyritään vastaamaan kansainvälisten yhtiöiden kilpailukenttään. Palvelulla uskotaan olevan myös erittäin merkittävä vaikutus haja-asutusalueiden kuljetuspalveluiden saatavuuteen sekä työllisyyteen.

Kajber uskoo kilpailevansa sekä taksi- että joukkoliikenteen kanssa samoista kuljetusasiakkaista. Osa-aikaisuuteen liittyen, Kajber-kuljettaja voi ottaa tilauksia vastaan esimerkiksi suuren kysynnän ja tarjonnan aikaan, jopa vain osana omaa työmatkaliikennettään. Tämä mahdollistaa nimenomaan kustannusrakenteensa ansiosta niin sanotun ja paljon puhutun piilokysynnän löytymistä.

Yleistä tietoa Kajberista:

Kajber-kuljettajat ajavat kuljetukset omilla ajoneuvoillaan. Kuljetukset ovat kiinteähintaisia. Kuljetus maksetaan helposti ennen kyydin alkamista. Kajber varmistaa teknisten rajapintojen kanssa, että autoilijalla on riittävät vakuutukset ja että kaikki lakisääteiset maksut tulee hoidetuksi. Kajber-kuljetus arvostellaan asiakkaan toimesta joka kyydin päätyttyä ja asiakaspalaute toimii kuljettajan kyydinsaantiparametrinä. Kajberin tekninen alusta toimii globaalisti, mutta toiminta aloitetaan Suomessa 2.7.2018.

Teknisen alustan perustana on erittäin laaja logaritmi- ja tekoälypohjainen reitti ja hintamuuntujien laskenta. Tämän avulla sopivin ajoneuvo etsitään koko Suomen alueelta tilauksiin. Palvelu kytketään päälle 2.7.2018. Palvelun saatavuus laajenee jatkuvasti taksilupien myöntämisten myötä. Kajber tavoittelee vuoden 2020 loppuun mennessä jatkuvaan käyttöön Suomessa n. 8000 yhtäaikaista autoilijaa. Suomen taksien lukumäärä on tällä hetkellä 10 500 taksia.

Tekninen alusta rakentuu siten että sen suorituskyky kestää 22 000 yhdenaikaista autoilijakäyttäjää Suomessa. Järjestelmä on tarkoitus saattaa kansainväliseen markkinaan. Tavoitteena on saada Suomeen 8000 Kajber-kuljettajaa vuoden 2020 loppuun mennessä. Kajber tilittää autoilijalle 85% matkan loppuhinnasta.

Kajber-ohjelmisto tuotetaan yhdessä Versoft Oy ja Kajon Oy kanssa. Yhtiöillä on kokemusta kyydinvälitys- paikannus ja toiminnanohjausjärjestelmien tuottamisesta 15 vuoden ajan ja yhtiöiden tuottamilla järjestelmillä on ajettu n. 20 000 000 asiakasmatkaa.

Lue seuraavaksi