Uutiset

Autot

Kävelijä on pihakadun ykkönen

Kaksi viidestä Liikenneturvan kyselyyn vastanneesta kokee vieraassa taajamaympäristössä ajamisen haastavaksi. Erityisen tarkkana on oltava pihakadulla, jossa autoilijoiden ja pyöräilijöiden on annettava jalankulkijoille esteetön kulku. Tiesitkö, että pihakadulta tielle tuleva kuljettaja väistää aina muuta liikennettä?

​Pihakadun liikennemerkki kuvaa sen luonnetta kaikille tienkäyttäjille yhteisenä tilana, jossa autoilijoiden ja pyöräilijöiden on annettava jalankulkijoille esteetön kulku. Ajonopeus on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 20 km/h. Jalankulkijoilla on liikkumisoikeus kaikilla pihakadun osilla ja ajoneuvojen kuljettajilla, siis myös pyöräilijöillä, on väistämisvelvollisuus heihin nähden.

”Riittävän alhainen nopeus, omista aikeista kertominen ja muiden huomioiminen ovat tarpeellisia sujuvan ja turvallisen liikenteen takaamiseksi. Edellä mainittujen sääntöjen lisäksi monelle voi olla epäselvää sekin, että pihakadulta tielle tulevan kuljettajan on aina väistettävä muuta liikennettä”, muistuttaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo.

Esimerkiksi juuri pihakadusta kertovien liikennemerkkien seuraaminen on erityisen tärkeää silloin, jos alue ei ole ennestään tuttu. Liikenneturvan kyselyn* mukaan kaksi viidestä (41 %) suomalaisesta kokeekin vieraassa taajamaympäristössä ajamisen haastavaksi.

”Aina on tietysti tiedettävä, millaisella kadulla ajaa, jotta osaa ottaa sen erityispiirteet huomioon. Kyselyn tulos kertoo, että moni tiedostaa haasteet vieraassa ympäristössä. Tällöin voi ajatella, että huomiointi olisikin erityisen skarppia”, Vuoristo pohtii.

Kävelykadulla saa myös pyöräillä

Pihakadun kanssa samaan sarjaan voi lukea myös kävelykadun, jollainen löytyykin useimmista kaupungeistamme. Nimestään huolimatta kävelykadulla saa myös pyöräillä. Nopeus on kuitenkin sovitettava jalankulun mukaisesti, eikä se saa ylittää 20 km/h. Pyöräilijän on annettava jalankulkijalle esteetön kulku.

”Autolla ei kävelykadulle useimmiten ole asiaa – moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa kuljettaa vain kadun varrella olevalle kiinteistölle, mikäli sinne ei ole järjestetty muuta reittiä”, muistuttaa Vuoristo.

”Suvaitsevaisuus ja tilan antaminen tarvittaessa muille on viisasta myös pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kesken. Liikenne perustuu yhteispeliin, ja nopeammin liikkuvien vastuulla on ottaa huomioon hitaammin etenevät. Näe ihminen liikenteessä”, kehottaa Vuoristo.

*Liikenneturva selvitti haastavia tekijöitä tai olosuhteita autoa ajaessa kyselytutkimuksella joulukuussa 2018. Tutkimuksen toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Kantar TNS ja siihen vastasi yhteensä 1 009 henkilöä, joista autoilevia oli 795.

LUE MYÖS Talvirenkaasta on löydyttävä riittävät nastat

Lue seuraavaksi