Uutiset

Autot

Henkilöautojen liikennesuoritteet ja autokanta kasvoivat viime vuonna maltillisesti

– vuoden ensimmäisen neljänneksen ensirekisteröinnit jäljessä viime vuodesta

Maaliskuussa ensirekisteröitiin 9 277 henkilöautoa. Määrä jäi 20,9 prosenttia pienemmäksi kuin viime vuoden maaliskuussa. Uusia henkilöautoja on alkuvuoden aikana rekisteröity 29 100, joka on 15,4 prosenttia viime vuoden alkua vähemmän. Viime vuonna ensirekisteröintien määrä ylitti pitkästä aikaa 120 000 rajapyykin, mutta tänä vuonna kysyntä on ollut selvästi verkkaisempaa.

Henkilöautojen rekisteröintien määrää jarrutti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä syystalven asiakastilausten notkahdus, joka johtui uuden päästöjen ja kulutuksen mittaustavan käyttöönotosta. Tällä hetkellä ensirekisteröitävät autot on pääosin tilattu viime syksyn ja alkutalven aikana. Lisäksi viime vuonna ensirekisteröintien määrää lisäsi selvästi myös romutuspalkkio – vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana ensirekisteröitiin yli 2 000 romutuspalkkiolla hankittua autoa.

Uusia pakettiautoja ensirekisteröitiin maaliskuussa 1 380, joka on 7,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden maaliskuun aikana. Pakettiautoja on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ensirekisteröity 3 929, joka on 6,7 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. 

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin maaliskuussa 310. Määrä on 5,2 prosenttia viime vuoden maaliskuuta pienempi. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana kuorma-autoja rekisteröitiin 989 – kaikkiaan 1,0 prosenttia viime vuoden alkua vähemmän. Suurten yli 16 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröinnit kasvoivat 702 autoon, joka on 6,4 prosenttia viime vuoden alkua vähemmän. Alle 6 tonnin kuorma-autoja on tammi-maaliskuussa ensirekisteröity 210, joka on 25,7 prosenttia enemmän viime vuoden alkua enemmän.

Uusia linja-autoja rekisteröitiin maaliskuussa 13. Linja-autoja on alkuvuoden aikana ensirekisteröity 81, joka on 13,8 prosenttia viime vuoden alkua vähemmän.

Henkilöautojen liikennesuorite kasvoi viime vuonna maltillisesti

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen määrä kasvoi viime vuonna noin 1,0 prosentilla. Tilastokeskuksen tuoreiden suoritetilastojen mukaan henkilöautojen kokonaissuorite kasvoi vuonna 2018 maltillisesti, noin 0,3 prosenttia. Henkilöautoilla ajettiin yhteensä noin 40,7 miljardia kilometriä. Keskimäärin henkilöautoilla ajettiin viime vuonna noin 13 800 kilometriä vuodessa. Keskimääräinen autokohtainen ajokilometrien määrä on hieman pienentynyt edellisvuodesta.

Bensiiniautoilla ajetaan vuosittain vähemmän selvästi vähemmän ajokilometrejä kuin dieselautoilla. Keskimäärin bensiinikäyttöisellä henkilöautolla ajettiin noin 11 200 kilometriä vuodessa. Dieselkäyttöisellä autolla keskimääräiset kilometrit olivat noin 20 300. Ero johtuu siitä, että dieselautot ovat keskimäärin bensiiniautoja nuorempia sekä siitä, että dieselauton käyttö on yleensä taloudellista vasta, kun vuosittaisten ajokilometrien määrä on yli 20 000 kilometriä vuodessa.

Henkilöautojen kokonaisliikennesuoritteesta noin 60 prosenttia ajetaan bensiinikäyttöisillä autoilla ja noin 40 prosenttia dieselautoilla, vaikka dieselautojen osuus henkilöautokannasta on hieman alle kolmanneksen. Muiden käyttövoimien osuus jää vielä muutamaan prosenttiyksikköön.

Maaliskuun ensirekisteröintitilastot

Suoritetilastot

Lue seuraavaksi